toplogo

Liknande föreningar har hittat nya vägar att bevara sin samlingspunkt

Här samlar vi in idéer och intressant läsning om aktiviteter och lösningar hos liknande verksamheter som vår egen.

Det är alltid kul att läsa om hur andra föreningar har hittat lösningar för att bevara sina samlingsplatser och hur de fungerar.

Hur har andra hittat nya vägar och funnit nya lösningar som förändrat?
Skicka gärna in tips på intressant läsning du vill dela med dig av.

Verksamheter i media

2011 > 11

Några elever går inte längre att hitta i Bassholma skola. Men lokalerna gapar inte tomma. För sex år sedan tog Tåssjö byalag över skolbyggnaden för en krona av kommunen och i dag finns en rad aktiviteter i huset som är en samlingspunkt för bygden.
Läs hela reportaget -->>

Länkar och annat

There are no entries for this period.

Google+