toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

2012

På grund av rådande omständigheter gällande försäljningen av skolan är en planerad ombyggnad av biblioteket senarelagd. Vi kommer alltså ha öppet tisdagen den 4 december.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Välkomna alla och fyll på i vårt "julaskåp"

Eller gör något som du vill ta med dej hem.

Tåstarps bibliotek 27/11 – 3/1

Mycket välkommen !

Bibliotekets vänner och Ingeborg/bibl.

Läs hela inlägget »

Torsdagen den 22 november kommer 2 barnbibliotekarier från Båstad bibliotek på studiebesök till vårt bibliotek och särskilt till Dunkla skogen.
Alla ni barn och vuxna får gärna komma och vara stolta över alla era fantastiska, roliga, spännande glada, vackra och fantasifulla föremål, djur, väsen och människor ni skapat.
Jag får också be er att ta era saker med hem eftersom den dagen är sista dagen för Dunkla skogen. Jag sparar era föremål från Dunkla skogen i biblioteket till och med tisdagen den 11 december.
Samma dag, torsdagen den 22 november kommer också Lokaltidningen till biblioteket och Dunkla skogen.

Vill även påminna om Johan Brincks föredrag,
Från Linné till Lindbohm – Ängelholm genom andras ögon. Torsdagen den 22 november 19.00 Enkel fika efteråt.

Mycket välkomna
Ingeborg/bibl.

 

Läs hela inlägget »

Välkommen in och låna böcker om julen!

Dom finns för utlåning nu och in på nya året. 

Hälsningar Ingeborg

Läs hela inlägget »

Dunkla skogen
Sagoskogen för stora och små

Kom och skapa dina egna tomtar, troll, älvor och annat som kan finnas där.

Start torsdagen den 13 september 15-19

Sista gången torsdagen den 22 november 15 - 19

Tåstarps bibliotek

MYCKET VÄLKOMMEN!

Bibilioteketets vänner och ingeborg

Läs hela inlägget »
Etiketter: biblioteket

Du kan se i kalendern på "Vi i skolan" vad som händer hos oss under hösten 2012.

Här under ser du vår agenda under hösten.

 

Dunkla skogen

Sagoskogen för stora och små
Kom och skapa dina egna tomtar, troll, älvor och annat som kan finnas där.
Från och med torsdagen den 13 september 15-19
Sista gången torsdagen den 22 november 15 – 19

En giftfri vardag – utan djurförsök
Utställning med material från stiftelsen Forska utan djurförsök
onsdag 4 oktober – torsdag 1 november

Alfons Åberg 40 år
Sagostund och kaka ur farmors kakburk
Alfonstävling och pyssel
Onsdagen den 24 oktober 16.00 – ca.17.30

Från Linné till Lindbohm - Ängelholm
genom andras ögon
Föredrag med Johan Brink torsdag 22 november kl. 19.00
Enkel fika efteråt.

Skolkort från Tåstarp, Toarp och Gånarp
Tostarp Sockens Hembygdsförening
Torsdag 10 januari – torsdag 14 februari
Vernissage torsdag 10 januari 17-19

VÄLKOMMEN!

 

 

 

Läs hela inlägget »

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2012

Tidigare erbjöds föreningen få köpa skolan för en krona av kommunen. Det mesta tyder på att kommunen på grund av lagar och regelverk

ej har möjlighet att göra den typ av affärer. I nuläget pekar därför det mesta på att det blir ett marknadsorienterat pris vid en eventuell försäljning.

Därmed bjuder nu kommunstyrelsen in för diskussion om föreningens verksamhetsplan och finansiella möjligheter den 9 januari i kommunhuset.
Vi kommer framföra vårt fortsatta intresse som förening och presentera visionerna som hela tiden funnits trots felaktiga rykten och spekulationer.
Tillsammans måste vi som förening och med dig som medlem nu sammanställa möjliga stöd, idéer och visioner som balanserar finansiering vid ett övertagande. Många idéer och förslag har inkommit till oss i styrelsen hittills och ett flertal av dom är väldigt bra för att säkra driftskostnaderna som kommer finnas. Vi uppmanar härmed till diskussion i vårt forum eller kontakta oss i styrelsen direkt via telefon eller e-post.

Vi kommer sammanställa förslag utifrån idéer och förslag med huvudpunkter enligt följande:
Ägandeform (Andelsägande eller annan form)
Förutsättningar med kommunen i samband med eventuellt övertagande
Omedelbara åtgärder att göra vid övertagandet (byggnaden och engagemangsrekrytering)
Kortsiktiga visioner för föreningen och skolan
Långsiktiga visioner för föreningen och skolan
Arbetsgrupper som ansvarar för: skolbyggnaden (utomhus och inomhus), aktivitetsgrupper (flera olika grupper), föreningssamordnare, förskolegrupp m.m.

Hör av dig och ge oss idéer och värdefull kunskap som gagnar vår framtida samlingsplats för unga och gamla i bygden.

Vi framför ett stort tack för ert stöd under året som gått och hoppas på fortsatt stöd 2013.

Gott Nytt år önskar
Styrelsen i "Vi i skolan"

Läs hela inlägget »

Med anledning av uppkomna omständigheter kring både beslut om försäljningen av skolan och att Ellinor Rydell hoppar av som köpare av skolan, kommer styrelsen sammanträda under lördagen.
Vi återkommer med protokoll och information till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Vi i styrelsen vill gärna fånga upp synpunkter, frågor och idéer  som blir en del av lördagens möte.

Maila oss gärna på info@viiskolan.se, eller skriv i vårt forum.

// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vid kommunfullmäktige under måndagkvällen (26 november) blev det stopp från Oppositionen.

Man begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning av skolan.

Alla frågor och funderingar får äntligen respons över hur denna affär egentligen gått till. Vilken åsikt har du? Är det nu någon dyker upp och inlämnar ett bud på byggnaden?

Frågorna är många och man känner ännu en gång en frustration över att man har förhastat sig redan från början.

Var med och diskutera i vårt forum om lämna dina åsikter.

Läs hela inlägget »

Nu har det gått drygt 10 dagar sedan kommunstyrelsen tog beslut att låta Ellinor Rydell förvärva Tåstarps skola. Kommunstyrelsen har tidigare underkänt föreningens ekonomiska handlingsplan, samt utan vare sig information eller förvarning ändrat sitt erbjudande om "köp" för en krona till försäljning efter marknadsanpassat pris. Att politikerna ansåg att föreningens handlingsplan var en glädjekalkyl stod att läsa i tidningen (HD). Eftersom man inte intresserat sig för våra argument känns detta som ett klart överförmyndarskap. Tystnaden är total från politikerna och besvikelsen för hur föreningen behandlats stiger i byarna.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunens jurist för att opartiskt få hjälp att bedöma hur hanteringen skötts. Föreningen har fått verifierat att man behandlats på ett nedlåtande och ej korrekt sätt. Kommunens jurist har för avsikt att uppmana kommunledningen att kalla till ett möte med föreningen för att reda ut den uppkomna situationen.

 

Styrelsen har haft ett möte med Ellinor Rydell den 12 november, då en öppen diskussion kring möjligheterna att gemensamt kunna skapa en samlingsplats i symbios med förskoleverksamhet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att flera av föreningens önskemål i nuläget ser ut att kunna bli verklighet. Ellinor anser att föreningen kommer att ha stor betydelse framöver och vill gärna diskutera hur ett framtida samarbete skall läggas upp.
Eftersom köpet formellt sett ej är slutfört förrän KF haft sitt nästa möte, kommer vidare förhandlingar med Ellinor inte att genomföras förrän efter detta möte.

 

Läs hela inlägget »

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se reportaget på HD24

Läs hela inlägget »

Moderaternas Ängelholmsförening anordnar på torsdag ett möte kring kulturfrågorna i Ängelholm.
ÄNGELHOLM. Föreningen vill höra vad ängelholmarna tänker om olika kulturfrågor och dessutom ge några tankar kring dessa frågor och hur kulturen kan utveckla Ängelholm och utvecklas i kommunen. Deltagare från moderaterna är Tomas Fjellner, Åsa Herbst, Else Ekblom och Christer Örning. Platsen är Tingshuset och tiden 18.30.

 

Hoppas vi ses där och pratar om Tåstarps, Toarps och Gånarps framtid!

Möt upp och berätta vad vi tycker!

 

Följ och delta i diskussion som pågår på HD.se
Tryck på länken för att komma dit Till HD.se -->>>>

Läs hela inlägget »

Kommunen (Genom exploateringscef LG Ludvigsson) kom för några veckor sedan (8 oktober) med ett skriftligt erbjudande till föreningen att få "köpa" fastigheten för en krona.

Föreningen meddelade omedelbart Ludvigsson om att vi skulle hålla ett stormöte den 25 oktober och där besluta i frågan.

Ludvigsson accepterade då att få definitivt besked måndagen den 29 oktober.

 

Den 29 oktober meddelades till Ludvigsson att en överväldigande majoritet var "för" att acceptera erbjudandet.

 

Vid detta samtal med Ludvigsson avtalades att styrelsen onsdagen den 31 oktober kl. 8.30 skulle inkomma med protokoll från stormötet den 25 oktober, samt en ekonomisk redovisning för hur fastigheten skall kunna drivas årligen utan förlust. 

  

Vi klarade det och erbjöd oss även att "fysiskt" närvara. Detta för att kunna beskriva och förtydliga den ekonomiska planen, samt var vi står i frågan om hur föreningen nu är beredd att gå vidare.

 

Och nu plötsligt på onsdagen togs ett helt nytt beslut....
Man har tydligen inte klart för sig att man skickat ut ett erbjudande "skriftligt" som är besvarat och där kraven är uppfyllda. Vem tror dom att vi är? Varannan person i våra byar är egenföretagare och kan räkna och hålla överenskommelser.

Kommentera och diskutera i vårt forum.

Läs hela inlägget »

Vi har idag tidigt på morgonen enligt begäran inlämnat till kommunen (L-G Ludvigsson) protokoll, verksamhetsbeskrivning och budget.
På kort varsel ville man ha in vårt material för ett KSAU-möte idag.
Vi har genom materialet som inlämnats starka argument för att kunna bedriva verksamhet i egen regi.

I ett tidigare brev från kommunen har vi nogsamt levererat svaret om att gå vidare in i förhandling och presenterat föreningens verksamhetsplan. De underlag som man i första steget behöver för bedömning kommer leda till fortsatt detaljerad diskussion som vi räknar med att genomföra snarast.
Läs protokollet från vårt stormöte den 25 oktober.
Kommentera gärna i vårt forum. 
Öppna protokollet -->>

 

Du kan även läsa Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte som genomförts idag

Gå vidare till kommunens sida -->>

Läs hela inlägget »

Den 25 oktober diskuterade medlemmar i föreningen för och emot att driva skolan i egen regi. En väldigt bra diskussionsfylld kväll, då de flesta ytterligheter diskuterades.
Styrelsen har nu underlag och mandat att gå vidare i diskussion med kommunen och väljer att inte publicera mötets protokoll förrän kontakt och diskussion startats. Vi vill att alla fakta presenteras korrekt till fastighetsansvarig och kommunledningen.

Inom kort kommer protokollet och kommentarer läggas ut på hemsidan och skickas ut i vårt nyhetsbrev.

Har du frågor, eller funderingar, kontakta oss i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Det är nu dax att mobilisera och visa oss ert stöd och komma till skolan.
Vi skall fatta beslut om vilken väg vi skall välja.
Skall vi ta över som förening, eller skall vi låta skolan bli privatägd?
För och nackdelar kommer diskuteras innan beslut.
Föreningens ambition är bevara skolans funktion och utveckla den på många plan.
Kom i tid, då vi sannolikt kommer vara väldigt många vid detta mycket viktiga möte.
Datum: 25 oktober 2012
Tid: 19:00
Var: i skolans gymnastiksal

Läs hela inlägget »

Styrelsen för "Vi i skolan" har nu haft ett dialogmöte Ellinor Rydell, som är intresserad av att köpa skolan och bedriva förskoleverksamhet.
Styrelsen fick en relativt detaljerad bild av hur verksamheten skall fungera och vilka lokaliteter som i så fall skall användas. Vi i styrelsen vill att ni läser och begrundar informationen som vi har genom protokollet för detta möte. Inom kort, kommer vi att arrangera ett stormöte för att fatta beslut "för" eller "emot" att skolan säljs till Ellinor.

Läs protokollet och bilda dig en egen uppfattning -->

Läs hela inlägget »

I dag den 10 oktober publicerades i HD att föreningen erbjuds köpa skolan till en symbolisk summa utan förpliktelser.

Vi hoppas att detta skapar diskussion i vårt forum och att vi får era åsikter.

Är byborna beredda på denna utmaning?

 

Läs hela inlägget »

Nu har vi lagt ut protokoll för dialogmötet vi hade den 2 oktober med kommunledningen och medlemmar i föreningen.

Då detta enbart var ett dialogmöte hade vi ingen dagordning.

Vi har summerat de viktigaste frågeställningarna som togs upp under mötet.

Öppna protokollet ->>

Läs hela inlägget »

Gymnastikföreningen har fått in så många nya medlemmar att man nu utökat tiderna på lördagarna. Se de uppdaterade tiderna här nedan, eller besök Gymnastikföreningens hemsida.

 

GYMPATIDER 2012-2013

Måndag

Tjejer 6-7 år (födda 05 & 06) kl. 17-18

Tjejer 8-9 år (födda 03 & 04) kl. 18-19

Mixed 13+ kl. 19-20,30

Onsdag

Lätt & Lagom (både damer & herrar) kl. 10-11

Killar 6+ kl.18,30-19,30

Tjejer 10-12 (födda 00, 01 & 02) kl. 19,30-20,30


Lördag

ÅRETS NYHET! Obs! Nya tider!

Föräldrar/barn kl. 8,30-9,30 Barn 1½-3

Föräldrar/barn kl. 9,30-10,30 Barn 3-4 år

Barn 4-5 år kl. 10,30-11,30

Barn 5-6 år kl. 11,30-12,30

BAMSEGYMPA!

Läs mer på föreningens hemsida: www.tastarpsgf.nu

Läs hela inlägget »

Tisdagen den 2 oktober kl 19.00 i skolan.
Kommunledningen har kallat till detta möte och välkomnar styrelsen och föreningens medlemmar.
Representation kommer att finnas från både Alliansen och Oppositionen.

Dessutom kommer en sakkunnig i kommunens fastighetsfrågor att närvara.

 

Vi i styrelsen hoppas få se så många medlemmar som möjligt vid detta tillfälle.

Har du av någon anledning inte hunnit bli medlem i "Vi i skolan" ännu?
Nu har du ett perfekt tillfälle att bli en del av oss och stödja vårt arbete för skolans bästa.

Läs hela inlägget »

GYMPATIDER 2012-2013

Måndag

Tjejer 6-7 år (födda 05 & 06) kl. 17-18

Tjejer 8-9 år (födda 03 & 04) kl. 18-19

Mixed 13+ kl. 19-20,30

 

Onsdag

Lätt & Lagom (både damer & herrar) kl. 10-11

Killar 6+ kl.18,30-19,30

Tjejer 10-12 (födda 00, 01 & 02) kl. 19,30-20,30

 

Lördag

ÅRETS NYHET! Obs! Nya tider!

Föräldrar/barn kl. 8,30-9,30 Barn 1½-3

Föräldrar/barn kl. 9,30-10,30 Barn 3-4 år

Barn 4-5 år kl. 10,30-11,30

Barn 5-6 år kl. 11,30-12,30

BAMSEGYMPA!

 

Läs mer på föreningens hemsida: www.tastarpsgf.nu

Läs hela inlägget »

Jovisst, slottet finns i bibliotekets lilla rum, det som också är Galleri Elva.

Här är alla välkomna att lämna sitt bidrag, titta på bildspelet som finns här på hemsidan (se under vi i skolan - fotoalbum) och låt dej inspireras. Ta mig dit -->>

Slottet med dess spännande omgivningar är skapat av Anders Nilsson en av bibliotekets vänner.
Alla djur, hus, människor och andra spännande varelser och saker har biblioteksbesökare i olika åldrar bidragit med Slottet kommer att finnas kvar till och med torsdagen den 30 augusti.

 

Vill du veta mer om bibliotekets vänner är du välkommen in så ska jag berätta.

Under hösten är 2 utställningar och en särskild aktivitet för barn inplanerad.
Mer information kommer inom kort.

 

Och så kommer förstås höstens nya böcker!

Vi öppnar igen tisdagen den 7 augusti 15-19

 

Mycket välkommen

Ingeborg / biblioteket

Läs hela inlägget »
Tryck på bilden för att läsa Veronica Malmgrens tidning. Tryck på bilden för att läsa Veronica Malmgrens tidning.

Veronica och Linnea Malmgren 6 respektive 10 år har på eget initiativ skapat ett nyhetsblad "Nordvästra Skånes Nyheter" tillägnat vårt nedläggningshotade bibliotek.

 

I nyhetsbladet kan man bland annat läsa om "Märkesklubben" som stöttar kampen för biblioteket genom att tillverka egna märken/knappar, som kommer att finnas på biblioteket framöver.

 

Tryck på den lilla bilden för att läsa -->>

Läs hela inlägget »

Nu har jag lagt in ytterligare protokoll, så att alla ligger tillgängliga här.

Har ni frågor kring våra möten, kontakta oss gärna.

Ha det så bra! //Niklas

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag lagt in protokollförda mötena som vi hittills haft i föreningen.

Enligt önskemål har jag lagt dessa under sidan "protokoll och information".

//Niklas

Läs hela inlägget »

Precis enligt tradition, träffades vi och gjode klart vår midsommarstång även i år.

Trots regnväder kom många som ville klä, dansa och sjunga till stora gräsmattan framför skolan.

Tack alla som kom för en väl genomförd midsommartradition.

Se bilder från dansen ->>

Arrangör: Hembygdsföreningen

Läs hela inlägget »

Invånare, socialdemokrater och centerpartister uttryckte tydligt att de vill bevara Tåstarps nedläggningshotade bibliotek. Nu är det upp till politikerna att avgöra om biblioteket blir kvar.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »

Nu är informationsblad på väg ut i postlådorna för att fånga upp er som inte hade möjlighet att komma på vårt allra första möte i skolan den 24 maj.

 

Hjälp oss att sprida informationen till dom som är intresserad av vad som händer i skolan och vill bli stödmedlem till föreningen.

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa föreningens stadgar som klubbades igenom den 24/5 då föreningen bildades.

Ta mig dit ->

Läs hela inlägget »

För att kunna kommunicera och gemensamt kunna diskutera och informera har vi startat upp en hemsida för föreningen "Vi i Skolan".

På detta sätt hoppas vi att alla skall känna sig väl informerade och delaktiga i vad som händer och hur vi jobbar för att vår skolbyggnad skall bevaras som en värdefull mötesplats och aktivitetsplats.

Jag som skapat sidan hoppas att alla känner sig välkomna att vara delaktiga i denna sida. Alla slags idéer och önskemål är välkomna.

Jag har skapat ett forum, där du har möjlighet att skapa ämnesbaserade diskusstioner eller hänga på andra som redan är igång.

Ju mer aktivitet och engagemang och diskussioner vi har tillsammans kommer skapa bra idéer för styrelsen.

Hjärligt välkomna!  //Niklas Falck

Läs hela inlägget »

I dag på självaste nationaldagen har det första styrelsemötet ägt rum i skolan.

Vi diskuterade och satte upp punkter för vad som ligger närmst i arbete att göra.

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2012

Per Malmgren från föreningen Vi i Skolan är glad att biblioteket i Tåstarp får vara kvar trots att lokalerna blir mindre. Bibliotekarie Ingeborg Andersson har planer på att låta foajén bli det nya ska Per Malmgren från föreningen Vi i Skolan är glad att biblioteket i Tåstarp får vara kvar trots att lokalerna blir mindre. Bibliotekarie Ingeborg Andersson har planer på att låta foajén bli det nya ska

Men föreningen Vi i Skolan hoppas på långsiktiga löften.

 

TÅSTARP. Beskedet att Tåstarps bibliotek får vara kvar, trots att Tåstarps gamla skola säljs till en privatperson, gläder de i föreningen Vi i Skolan som kämpat för bibliotekets framtid.
– Jag ser positivt på framtiden förutsatt att vi får en långsiktighet i löftena, säger Per Malmgren, styrelsemedlem.

Turerna runt Tåstarps skola har varit många och långa. Till slut stod det klart att skolan inte tas över av föreningen Vi i Skolan för en krona utan kommer att säljas till en privatperson. Trots att föreningen inte fått som den ville menar Per Malmgren att framtiden ändå är ljus sedan de fått veta att biblioteket får vara kvar i sina nuvarande lokaler.
– Det är väldigt positivt och jag är glad över att vem det nu än är som är ytterst ansvarig tog sitt förnuft till fånga och insåg potentialen i biblioteket. Det finns så mycket mer än bara böcker av värde här.

Tidsaspekten oroar
Föreningen har haft ett möte med Ellinor Rydell, som kommer att köpa byggnaden, för att diskutera bibliotekets framtid.
– Det var ett konstruktivt möte där vi både gav och tog. Det är nu det börjar och jag tror att köparen kan ha stor glädje av biblioteket, säger Per Malmgren.
Fortfarande är det dock ett bekymmer att lösningen med biblioteket inte är långsiktigt utan kan komma att förändras om ett par år menar Helen Malmgren.
– Tidsaspekten är en oro, vi hade velat kunna ha ro och njuta av det här.
Bibliotekets lokaler kommer dock att förändras framöver och bli mindre och det som tidigare varit pysselrum kommer inte längre att tillhöra biblioteket. Ingeborg Andersson, bibliotekarie, kommer dock inte låta det hindra den kreativa verksamheten.
– Det här är värt att behålla, jag har redan funderat på hur jag ska lösa det. Jag tror att foajén kommer att förvandlas till skapanderum. Vi har kanske inte så stort golvutrymme men här är högt i tak så man kan till exempel ha utställningar ovanför bokhyllorna.

 

Skapande inspirerar
Innan pysselrummet försvinner passade personal från Båstads bibliotek på att ta en titt på verksamheten för att inspireras.
– Jag har funderat på vad vi ska göra på våra små filialer där problemet är att det inte finns mycket plats. Det som gjorde mig nyfiken är att det här nästan är en självgående verksamhet, säger Malin Jönsen, barnbibliotekarie i Båstad, medan hon tar en närmare titt på landskapet Dunkla Skogen som byggts upp i pysselrummet.
– På huvudbiblioteket har vi mycket igång men vi vill även ha skapande på de små filialerna och jag har tänkt på att bygga upp något mindre som kan vara ambulerande, fortsätter hon.
Besöket från Båstad visar på värdet av biblioteket i Tåstarps menar Per Malmgren.
– Det här betyder att vi har en så pass intressant verksamhet att det attraherar ett bibliotek på annan ort att hitta inspiration till sin verksamhet och det säger mycket. Det är motsägelsefullt att politikerna vill lägga ner en sådan verksamhet, säger han.

 

Läs mer hela reportaget på Lokaltidningens hemsida.

Läs hela inlägget »

Motståndet och tiden som rann iväg blev för mycket. Ellinor Rydell släpper sin dröm om egen förskola i Tåstarp. Det blir ingen fastighetsaffär mellan henne och kommunen.

 

TÅSTARP. Beskyllningarna, ryktena och rena trakasserier var avgörande faktorer. Planen på en ny privat förskola med inriktning på hälsa i det gamla skolhuset är skrotad. På onsdagen bestämde sig Ellinor Rydell för att säga nej till den fastighetsaffär kommunfullmäktige precis godkänt vid ett extra sammanträde.
– Genom hockeyn har jag lärt mig att ta många smällar och mycket skit. Men det här blev för mycket till och mig för mig. Det har gått ut över hela familjen och blev även rena hot, säger Ellinor Rydell.
Att det varit en lång och motig resa hela hösten har framkommit genom mängder av artiklar, insändare och kommentarer. Den nybildade organisationen Vi i Skolan har hela tiden varit motståndare till kommunens försäljning.
Även största oppositionspartiet Socialdemokraterna har gått emot, liksom flera andra politiska grupper.
Ytterligare två tunga skäl fällde projektet.
– Även banken som först sagt ja till lån har naturligtvis följt debatten. Med tanke på alla kritiker har de blivit mer tveksamma, och nu hade jag inte längre någon klar finansiering, säger Ellinor Rydell.
Den långa kommunala hanteringen av försäljningen har spelat en avgörande roll. Tanken från början var att öppna i januari. Nu blev det omöjligt. Och även om det troligen finns behov och möjligheter att starta senare, är det mer osäkert.
– Jag vet ju inte hur många barn som vill börja senare i vår, säger Ellinor Rydell, som länge stått emot alla råd om att hon borde tänka om och lägga ned förskoleprojektet.
– Det har varit väldigt många tårar, och nu är de slut. I dag ger jag det här beskedet till er på NST och Liss Böcker (C-politiker) somt trott på det här hela tiden.
Några nya planer på egen förskola finns inte. Ellinor Rydell tänker fortsätta sitt jobb på Möllebackens förskola i Munka Ljungby. Åtminstone ytterligare en tid.
– Just nu vill jag bara landa, ta det lugnt och fira jul.
Har du några råd till andra nya företagare som är intresserade av affärer med kommunen?
– Nej. Men det bli intressant att se vad som händer med skolan i Tåstarp. Nu får väl kritikerna som de vill, att fastigheten säjs på öppna marknaden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

TÅSTARP. I morgon, torsdag, är det extramöte i kommunfullmäktige. På dagordningen står försäljningen av Tåstarps skola till Ellinor Rydell som ska starta förskola. Ett ärende som oppositionen fick återremitterat vid förra fullmäktige.

Nu har det på deras begäran gjorts en värdering av Kustmäklaren, som anser att marknadsvärdet på det gamla skolhuset är 900 000 kronor, plus eller minus 100 000 kronor. Ändå vidhåller majoriteten, med de borgerliga partierna och Miljöpartiet, att huset ska säljas för de 700 000 kronor som man först satte.
Att köparen samtidigt "binder upp sig" genom att hyra ut lokaler till bibliotek och föreningsliv anser de är argument nog för att hålla sig till det lägre priset.
Och så blev det också när frågan var uppe i kommunstyrelsen på onsdagen. Förslaget till kommunfullmäktige är att sälja för 700 000 kronor och avstå allmän budgivning.
Men Engelholmspartiet vidhöll sin mening att huset bör säljas på öppna marknaden. Det stämde Socialdemokraterna in i fast deras förstahandsyrkande var avslag på försäljningen, partiet har hela tiden velat att byföreningen Vi i skolan ska få överta skolhuset. Omröstningen slutade med åtta röster mot fem för att sälja till Ellinor Rydell utan budgivning, där även Sverigedemokraterna stod på oppositionens sida.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Mellan 800 000 och en miljon kronor. Det är värdet på Tåstarps gamla skola enligt en oberoende mäklare. Men Liss Böcker (C) tycker ändå det satta priset på 700 000 kronor är rimligt.

TÅSTARP. Det blev stopp vid förra veckan fullmäktigemöte då alliansen ville sälja Tåstarps skola till Ellinor Rydell för 700 000 kronor utan att ha låtit en mäklare värdera det gamla skolhuset.
Oppositionen med Engelholmspartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fick igenom en återremiss med krav på en oberoende värdering och försäljning av huset på öppna marknaden.
På torsdag kommer försäljningen upp igen för beslut vid ett extrainsatt fullmäktigemöte, och då med den värdering som nu har gjorts av Kustmäklaren. Den säger att huset har ett marknadsvärde på 900 000 kronor, plus eller minus 100 000 kronor.
Kommunens exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson, som först satte prislappen till 700 000 kronor, tycker ändå att det var någorlunda rätt och ser ingen anledning att kommunen ska höja priset nu.
– Jag har hela tiden sagt att priset ligger någonstans under en miljon kronor. Men det är en svår fastighet eftersom det inte finns någon självklar användning, menar han.
Han anser dessutom att man måste väga in att kommunen får något tillbaks i affären när de säljer till Ellinor Rydell som ska öppna förskola i huset i början på nästa år.
– Vi får en förskola i trakten, gymnastiksalen blir kvar och det finns en uppgörelse om biblioteket som räddas i åtminstone ett år, säger han.
Kommunalrådet Liss Böcker (C) ser inte heller någon anledning vare sig att bjuda ut huset till allmän försäljning eller att höja priset.
– Räknar man in de här andra sakerna, där vi knyter upp köparen så kan jag ändå tycka att vi hamnade ganska rätt, säger hon.
Oppositionen håller inte med. Stig Andersson (EP) anser att de självklart ska höja priset.
– Nu vet vi vad huset är värt. Om Ellinor Rydell ska köpa så är det rimligt att det ska vara för marknadsvärdet, alltså 900 000, säger han.
För Socialdemokraterna är förstahandsalternativet fortfarande att överlåta skolan till byföreningen Vi i skolan. I andra hand ska huset säljas på öppna marknaden.
– Annars får ju priset ligga där mäklaren sagt. De måste ju ändå ta den siffran på allvar, säger hon och tycker inte att det finns skäl att hålla priset nere för att biblioteket och föreningarna får vara kvar.
– Det betyder ju att köparen får in pengar från hyrorna.

 

Läs kommentarerna som pågår under artiklen på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige att sälja Tåstarps skola till förskoleföretagaren Ellinor Rydell. Oppositionen begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning.

 

ÄNGELHOLM. Byföreningen Vi i skolan eller idrottsläraren Ellinor Rydell som ska starta förskola.Båda har velat ta över Tåstarps skola från kommunen och vinstlotten gick till förskoleföretagaren som ska få köpa skolhuset för 700 000 kronor. Priset är satt av kommunens exploateringschef, med hänsyn till att Ellinor Rydell tar över huset i befintligt skick med de fel och brister som finns.

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle köpekontraktet, som garanterar biblioteksfilial i huset åtminstone ett år framöver, klubbas.

Redan den 1 december ska Ellinor Rydell få ta över fastigheten enligt kontraktet men nu lär övertagandet bli försenat tills kommunfullmäktige haft sitt nästa möte den 6 december. Engelholmspartiet fick med stöd av Socialdemokrater och Sverigedemokrater ihop till mer än den tredjedel av rösterna som behövs för återremiss.

– Vi kan inte förstå varför kommunen ska sälja en fastighet utan att ha gjort en opartisk värdering och utan att ha gått ut med försäljningen på den öppna marknaden. Fastigheten vid sidan om har mindre tomt och är i betydligt sämre skick men har ändå rätt nyligen värderats högre, sade Stig Andersson (EP) som också ifrågasatte bristen på långsiktighet för biblioteket.

Förslaget om återremiss stöddes av Socialdemokraterna som först yrkat på avslag.

– Vi vill att Vi i skolan ska få överta skolan. De var först ut och hade lämnat ett seriöst förslag som var väl genomtänkt. Dessutom blir det inte alls biblioteksytor i den omfattningen som i dag när det lilla rummet försvinner, sade oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S).

Christer Hansson (S) betonade hur viktig skolan är som samlingsplats i byn och höll inte med Lennart Engström (KD) som menade att sockenstugan på andra sidan vägen är ett nog så bra alternativ som samlingsplats.

Centerns kommunalråd Liss Böcker har drivit frågan om att rädda biblioteket genom försäljningen till Ellinor Rydell. Återremissen blev ett bakslag men hon framhöll hur bra det kan bli för Tåstarp.

– Det är en verklig satsning på landsbygdsutveckling. Med en fantastisk möjlighet för förskolebarn, föreningsverksamheterna som ska finnas kvar precis som i dag och det absolut viktigaste, att biblioteket kommer att vara kvar med samma öppettider och bibliotekarie, sade hon.

Malin Jönsson i Miljöpartiet instämde:

– Som boende på landsbygden kan jag inte tänka mig en bättre plats för en förskola.

Liksom Lennart Engström:

– Poängen är också att vi får en förskola just där det finns behov, det är framför allt i Hjärnarp vi har brist på förskoleplatser.

Kritiken mot bristen på långsiktighet tillbakavisades.

– Vem kan garantera något för all framtid? Om vi lämnar ut huset på öppna marknaden så kanske någon köper upp fastigheten, renoverar den och säljer den. Då vet vi ingenting, nu har vi i alla fall styrt upp en del, tyckte Liss Böcker.

Nu lär frågan komma upp igen vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att det ska hinna tas beslut på nästa kommunfullmäktige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Kommunstyrelsen godkände försäljningen av Tåstarps gamla skola till Ellinor Rydell. Men oppositionen deltog inte i beslutet.

TÅSTARP. Det har varit många turer och snabba svängar när det gäller Tåstarps skola. Så sent som för någon dag sedan kom beskedet från Ellinor Rydell, som ska köpa skolan och starta förskola där, att biblioteket får vara kvar i sin nuvarande lokal.

Men det hjälpte inte för att få ett enigt beslut om försäljningen i kommunstyrelsen. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

– Det är väldigt odemokratiskt när man bara vill slänga in ett ärende på dagordningen, där vi inte fått vara med på förhandlingar eller fått handlingar i förväg att sätta oss in i. Vi hade inga som helst förutsättningar att delta i något beslut, säger oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S).

Oppositionen ville överhuvudtaget inte ha upp försäljningen på ärendelistan, men blev nedröstade. Då valde de att inte delta i beslutet. BrittMarie Hansson menar att det finns flera frågetecken i kontraktet.

– Det här är bara ett ettårigt kontrakt, vad händer sen då? Vi ifrågasätter hur långsiktiga planerna är. Och biblioteket ska visserligen bli kvar, men det blir ju i minskade lokaler när man tar bort det lilla extrarummet, säger hon.

Ellinor Rydell får köpa den gamla skolan med renoveringsbehov för 700 000 kronor. Politikernas krav var att den skulle säljas till marknadspris, men ingen mäklare har kopplats in. Priset är satt av kommunens mark- och exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson som skött förhandlingarna.

– Vi hade en diskussion om det i ett tidigare skede, men det är ju ett annorlunda objekt som är svårt att prissätta och det finns ju också ett begränsat antal köpare, säger kommunalrådet Åsa Herbst (M) som bedömer att exploateringschefen har bra koll på marknaden och har sett till att priset ligger rätt.

– Spannet ligger på mellan en halv och en miljon kronor, menar Åsa Herbst.

Innan försäljningen är klar ska den även godkännas av kommunfullmäktige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

TÅSTARP. Att biblioteket i Tåstarp kan få finnas kvar i sina nuvarande lokaler väcker positiva tongångar hos flera som besökte biblioteket under torsdagen.
– Detta är väl ett fantastiskt utfall jämfört med de förutsättningar som fanns innan. Jag tycker absolut om det när det gäller biblioteket. Men det är tråkigt att pysselrummet försvinner, säger Per Malmgren som sitter i styrelsen för byaföreningen Vi i skolan.
Han skulle även vilja se någon slags garanti som säkrar bibliotekets framtid i lokalerna.
– Det skulle finnas något slags förbehåll som säkrar bibliotekets framtid. Tidsaspekten är det svåra i det här. Det finns en osäkerhet i vad som händer om ett par år, säger Per Malmgren.
Han ser inte att något av de alternativ som tidigare föreslagits för biblioteksflytt inom byggnaden eller att en bokbuss, som tidigare varit på förslag, skulle bli bra.
– En bokbuss är ingenting jämfört med att ha ett bibliotek. Det är ett nav kring biblioteket.
Per Malmgren och frun Helene vill att föreningen ska få ta över hela skolbyggnaden.
– Hade byn fått ta över det hade det varit säkrat för byn, säger Helene Malmgren.
Ingeborg Andersson är filialföreståndare och dessutom boende på orten.
– Efter jag fick höra detta har jag redan börjat fundera på hur jag kan möblera om. Jag är rätt fiffig och ska nog få plats med det som behövs, säger hon.
Ingeborg Andersson räknar med att filialen har omkring 5 000 utlån om året.
Hon räknar med att på något sätt ta in verksamheten som i dag finns i pysselrummet i bibliotekets lokaler.
På torsdagen hade Åsa Bjäräng tagit sig till biblioteket tillsammans med sonen Olle Bjäräng. I princip varje vecka brukar de komma dit för att låna böcker.
– Det är här vi samlas i byn så det är roligt om det kan vara kvar. Vi har pratat mycket om det i byn och känt en oro för hur det ska bli. Det är roligt att det finns något på landet. Så nu känns det bra. Särskilt om man har barn så går man hit ofta, säger Åsa Bjäräng.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se TV-reportaget på HD24.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

På fredag är det meningen att kommunstyrelsen ska ta beslut om gamla skolan i Tåstarp. Föreskolegrundaren Ellinor Rydell tar över, och biblioteket krymps. Men partierna är inte överens.

TÅSTARP. Kritiken från byaföreningen Vi i skolan har varit hård. Kommunledningen anklagas för svek när den borgerliga majoriteten har sagt sig vilja sälja till idrottsläraren Ellinor Rydell. Tanken är att starta en ny förskola med inriktning på rörelse.

Samtidigt har det varit klart uttalat att föreningarna som i dag använder skolhuset skulle få stanna kvar.

Frågetecknet har varit biblioteket. Från början hade kultur- och fritidsförvaltningen bestämt sig för att dra in biblioteksfilialen som bara har öppet två eftermiddagar i veckan. När förslaget att sälja till förskola kom fram lovade politikerna att behålla biblioteksfilialen i ytterligare några år, och därmed ge ett indirekt stöd till det nya småföretaget genom en säker hyresintäkt.

Biblioteket har också bedömts som viktigt samlingspunkt i byn.

Den tilltänkte köparen hade förslag på att renovera källaren och flytta biblioteket dit, eftersom delen där böckerna står idag behövs för förskolan. Källaridén dömdes ut snabbt av många.

– Det är inte längre aktuellt. Det var mycket tydligt vid det samrådsmöte vi hade i Tåstarp. Eftersom ingen verkade vilja ha bibliotek i källaren tror jag inte att det förslaget har utretts, säger kommunalrådet Liss Böcker (C), som varit en av kommunens politiska kontaktpersoner.

I dag har biblioteket cirka 70 kvadratmeter i Tåstarp. I det köpeavtal som det nu jobbas med i Stadshuset skrivs det in att köparen ska tillhandahålla ytor för kommunens bibliotek.

Men det blir troligen inget exakt. Utrymmet som köparen och kommunens företrädare pratat om är dock betydligt mindre. Nu verkar det bara bli cirka 20 kvadratmeter.

Å andra sidan kan det bli andra utrymmen till de sittplatser som biblioteket har i dag.

– Hur och var biblioteket ska vara får du prata med kommunen om. Det måste politikerna bestämma, säger Ellinor Rydell.

Trots kritiska insändare och hård kritik verkar det finnas majoritet för att sälja och få en förskola till Tåstarp, men den borgerliga alliansen lär inte vara enig på fredag.

– Tills vidare säger jag nej, eller lägger åtminstone ned vår röst. Biblioteksfrågan måste vara löst innan försäljning. Jag förstår inte att det rummet på 20 kvadrat med flera dörrar skulle kunna fungera. Det måste till en tydligare skrivning i avtalet, det gynnar både kommunen och köparen, säger Lennart Engström (KD), som fortfarande tror mer på källarutrymmena.

– När det gäller tillgängligheten är det ingen större skillnad på en halvtrappa upp eller ned, säger han.

– Det var klart besked på Centerns medlemsmöte. Även om jag vet att det finns en del som är väldigt kritiska i dag hoppas jag att de i framtiden kan se fördelarna med det här beslutet. Jag tror att sälja för förskola är bra för Tåstarp, säger Liss Böcker.

Även bibliotekschefen Jonas Bolding dömer ut förslaget till biblioteksutrymme i skolhuset.

– Vid försäljning är mitt förslag att vi ersätter filialen med bokbuss, förklarar han.

 

Läs och följ diskussionerna på HD.se 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Tåstarps skola ska säljas till marknadspris. Bara någon dag efter att föreningen Vi i skolan lämnat sitt ja till att ta över huset för en krona kom beslutet som kullkastar deras planer. Men förskoleföretagaren Ellinor Rydell är glad. Nu kan hennes planer förverkligas.

 

TÅSTARP. Den utdragna diskussionen om framtiden för Tåstarps gamla skola fick nästan Ellinor Rydell att tröttna. Hon vill köpa skolan av kommunen för att starta en förskola med inriktning på rörelse och skapande. Och för henne är det viktigt att komma igång i januari då de flesta inskrivningar av barn görs.I veckan beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med försäljningen av huset, och att det ska ske till marknadspris. Kommunens exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson får i uppdrag att genomföra affären och komma överens med köparen om priset.

Ellinor Rydell är glad och räknar med att hon ska hinna, fast beslutet måste gå hela vägen till kommunfullmäktige innan det är klart.

– Det är precis på gränsen, men målet är att öppna andra veckan i januari. Det behövs ett privat alternativ i Munka Ljungby och det står 20 barn i kö som behöver en plats i januari eller februari, säger Ellinor Rydell som planerar att starta en grupp för 15 barn.

Närmast måste hon få klart med tillstånden från byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Och så ska hon anställa en förskollärare.

– Jag är ju själv idrottslärare, fast jag har jobbar som förskollärare i sex år, berättar hon.

Lika glada är inte föreningen Vi i skolan som kämpar för bibliotekets bevarande i Tåstarp. Ellinor Rydell har lovat att både biblioteket och andra verksamheter i huset ska få vara kvar, men kanske i andra delar av huset. Det har inte föreningen accepterat.

För några veckor sedan fick Vi i skolan ett erbjudande av kommunen att ta över det slitna skolhuset för en krona. Efter stormöte i förra veckan gav de i måndags ett positivt besked, tillsammans med en ekonomisk kalkyl.

– Vi har levt upp till allt som kommunen önskat sig och så mitt i processen ändrar man inriktning och säger att det ska säljas till marknadspris. Vi blir avfärdade utan någon som helst kompromiss och är oerhört besvikna över att bli hanterade på det viset, säger Michael Hansson, ordförande i Vi i skolan.

I föreningens kalkyl fanns inkomster från bland annat kaféverksamhet, sponsring och uthyrning till företagare inom friskvård och kanske också någon som driver uteförskola. Tanken var också att låna 100 000 kronor till nödvändig renovering.

Men kommunalrådet Liss Böcker (C) tror inte på kalkylen.

– Jag vet att de har lagt ner ett jättearbete på det här, men känner ändå inte att det är realistiskt och att det är lite av en glädjekalkyl. Ska man se långsiktigt på detta så är det bättre att sälja för marknadspris till en entreprenör som vill driva en verksamhet, säger hon.

– Och så plötsligt kom det inte. Vi har hanterat detta sedan i våras och man kan ju ändå tycka att Vi i skolan haft rätt så långt tid på sig, menar Liss Böcker.

Oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S) reserverade sig mot beslutet om försäljning, hon anser att skolan bör överlåtas till Vi i skolan för en krona eftersom den behövs som bibliotek och mötesplats på landsbygden. Hon ville annars ha en garanti för att få behålla biblioteket i sin nuvarande lokal. Nu kommer det ett flyttas till annan del av huset, vart är ännu inte bestämt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Den borgerliga alliansen har planer på att sälja Tåstarps f.d. folkskola till en privatperson som i sin tur har planer på att starta upp en privat förskola. Är helt på det klara att det behövs barnomsorgsplatser, men varför måste det vara i den gamla skolan i Tåstarp? Måste finnas något annat alternativ.
Om en försäljning sker kommer biblioteket att bli drabbat, hamnar ev. i källaren. Hur ska äldre personer, funktionshindrade ta sig dit? Det kan vara problem som det ser ut idag med 2-3 trappsteg! Ner till en källare är det betydligt fler.

Varför ska en eventuell försäljning inte ske via anbudsgivning? Finns kanske andra intressenter som vill bevara skolan till det den används till idag.

Varför ger man inte föreningen Vi i Skolan en chans att ta över? PRO Hjärnarp-Tåstarp förfogar över före detta Margretetorps skola. Där hade kanske kommunen lite tur i oturen när skolan drabbades av en omfattande brand för ett antal år sedan. Den blev återuppbyggd och då är den av naturliga skäl i bättre kondition än skolan i Tåstarp.

Se framåt några år! Vad händer om den tilltänkta köparen vill sälja fastigheten? Vad finns det för förbehåll att bibliotek, gympa med mera får vara kvar?

Denna byggnad kan utnyttjas på många olika sätt. Man kan hyra ut till mindre familjefester såsom barndop, släktträffar, barnkalas etc. Då är det bl.a. den så kallade "mellansalen" som gäller samt även tillträde till gympasalen. Där finns tillgång till kök som kanske behöver fräschas upp samt att toaletten byggs om så den blir handikappanpassad.

Gällande biblioteket är det en träffpunkt för byborna och då för många barn. Hur lämpligt är det att ha detta i en eventuell bokbuss? Ni som inte varit inne på Vi i Skolans hemsida bör göra det. Adressen är www.viiskolan.se

Vi Socialdemokrater verkar för att ha en levande landsbygd!

Eva-Lena Lindell
Munka Ljungby-Hjärnarps Socialdemokratiska förening
Ledamot kulturfullmÄktige
Ersättare Kultur o Fritidsnämnden

Läs mer: Lokaltidningen Ängelholm

Läs hela inlägget »

TÅSTARP Fortfarande är framtiden för gamla skolan i Tåstarp osäker. Och Ellinor Rydell som i somras verkade ha politiskt stöd för idén om en ny förkola börjar tröttna. Läs mer på HD.se

Läs hela inlägget »

TÅSTARP. Systrarna Malmgren fick nog av hoten om att Tåstarps gamla skola ska läggas ner, så de skapade nyhetsbladet Nordvästra Skånes Nyheter i protest.

Veronica och Linnea Malmgren, tio respektive sex år gamla, bor i Toarp och besöker ofta de olika aktiviteterna i den gamla skolan i Tåstarp. De är båda överens om att de inte kommer att låta skolan läggas ner utan protest.
– Jag blev arg och ledsen när jag hörde att biblioteket skulle läggas ner så vi kom på att vi kan göra en tidning, säger Veronica och får medhåll av lillasyster Linnea;
– Skolan är det enda vi har i byn och här finns den enda lekplatsen.
Förutom att syskonparet har skrivit nyhetsbladet har de även skapat märkesklubben där de designat ett märke där det står "Vi kämpar för vårt bibliotek. Vi ger oss aldrig." Ett märke som ska tryckas upp i 200 exemplar och delas ut på biblioteket.
– Försvinner biblioteket dör även gymnastik- och skytteföreningen ut, säger Veronica som hoppas att deras initiativ ska ge resultat och uppmuntrar fler att engagera sig.
– Vi får se vad som händer, men andra barn får gärna komma med förslag om hur vi kan rädda biblioteket.

Läs hela reportaget i Lokaltidningen: Ta mig dit -->>

Läs hela inlägget »

Försäljning och en ny privat förskola. Det är den troliga framtiden för den gamla skolan i Tåstarp.

TÅSTARP. De senaste månaderna har det varit många möten och mycket debatt kring Tåstarps skola. Ändå är det länge sedan det var skola i den pampiga tegelkåken vid vägkorsningen och kyrkbacken i Tåstarp. Det som fått känslorna att svalla är kommunens planer på att stänga biblioteksfilialen och sälja huset, som är en samlingspunkt i bygden.

 

Läs ela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

När biblioteket öppnar igen efter sommaren är besökarna många. Alla är överens. En nedläggning vill man inte veta av. Ett syskonpar har till och med startat en märkesklubb för att bevara biblioteket.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Invånare, socialdemokrater och centerpartister uttryckte tydligt att de vill bevara Tåstarps nedläggningshotade bibliotek. Nu är det upp till politikerna att avgöra om biblioteket blir kvar.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Det blev bakläxa för politikerna när de boende sade nej till att sköta det lokala biblioteket själva. Invånarna i byn har helt enkelt inte kraft nog att driva det i egen regi. Nu ska de styrande diskutera frågan igen.

OBSERVERA! Mötet med politikerna i Tåstarp sker kl 18:00 i Tåstarps skola.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

ÄNGELHOLM. Möten där politikerna träffar invånarna i Tåstarp och Ausås väntar den 18 juni i Ausås Bygdegård och den 20 juni i Tåstarps gamla skola.I Tåstarp har föreningen Vi i skolan - Tåstarp, Toarp, Gånarp bildats. Föreningens målsättning är att bevara biblioteket och bevara skolan och den föreningsverksamhet som finns där i form av bland annat Tåstarps gymnastikförening.

 

– Med biblioteket handlar det inte bara om att låna ut böcker. Det ger så mycket mer som samling och förströelse och annat. Och vi är angelägna om att föreningarna ska kunna finnas kvar, säger Michael Hansson, ordförande i föreningen.

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Bibliotekslokalerna i Ausås och Tåstarp ska om möjligt tas över av föreningarna i byarna. Det siktar kultur- och fritidsnämndens ordförande Tomas Fjellner (m) på efter ett möte med nämndskollegor på fredagen.

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Läckande tak, dålig värme, fuktiga gymnastikgolv och obefintliga ventilationskontroller. Kommunen skulle behöva lägga ytterligare 200-300 miljoner på sina hus.
Läs reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

TÅSTARP. Hotet om att Tåstarps gamla folkskola kan läggas ner har fått de boende i byarna runtomkring att reagera.
− Man pratar mycket om att bevara landsbygden, men lägger kommunen ner skolan tar de bort vår enda samlingspunkt, säger Gösta Ohlsson.
Läs hela reportaget på Lokaltidningen ->

Läs hela inlägget »

TÅSTARP. Hos politikerna i kultur- och fritidsnämnden ligger frågan om Tåstarps gamla skola just nu på is. Enligt ordförande Tomas Fjellner handlar det om två olika delar – biblioteksverksamheten samt skolan som samlingspunkt.

Läs hela reportaget i Lokaltidningen ->

Läs hela inlägget »

ÄNGELHOLM. I en tidigare tjänstskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen föreslås bland annat att biblioteksfilialerna i Tåstarp och Ausås ska ersättas med bokbuss. Dessutom föreslås att kultur- och fritidsnämnden ska säga upp lokalerna i Tåstarps gamla skola samt i före detta bankhuset i Ausås där biblioteksfilialerna finns. Det skulle i så fall också drabba exempelvis föreningar som Tåstarps gymnastikförening samt Tåstarps skytteförening. Något sådant beslut fattades dock inte av kultur- och fritidsnämnden i veckan.

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+