toplogo

Aktuellt

2013 > 11

Föreningen Vi i Skolan har gått i mål som segrare efter första etappen i detta projekt som kan liknas vid ett treårs-Tour de France.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25/11 hade 5 tunga representanter från olika partier begärt ordet. Alla var positiva, förhoppningsfulla och nöjda med det utarbetade förslaget och yrkade på bifall utan reservationer. Detta känns såklart oerhört glädjande för oss allihop i Tåstarp-Toarp-Gånarp. Samtidigt sätter det en press på oss att genom hårt och målmedvetet arbete leva upp till de förväntningar och förhoppningar som ställs från alla tänkbara håll.

När vi nu formellt sett tar över ansvaret den 1 december, startar ju som ni alla förstår den första av de övriga  etapperna i vårt Tour de Tåstarp och det är en ”Bergsetapp”. Direkt framför oss ligger nu intensiva kontakter med myndigheter för att få bygglov och godkännande vad gäller tillgänglighetsanpassning och eventuella förändringar i verksamhetens inriktning samt en brandskyddsdokumentation för hela byggnaden. Därefter kan vi bjuda in ytterligare hyresgäster och samarbetspartners, vilket är en förutsättning för att vår egen nytta och glädje av skolan skall kunna fortleva.

Det är inte säkert att vi klarar av att vinna alla etapperna, men vi ska definitivt gå i mål som segrare i sista etappen om 3 år och därmed bli ägare till skolan.

För att uppnå detta behöver vi många glada, positiva, nöjda och framåtsträvande medlemmar. Till dig som eventuellt tagit på dig en ”Betongkeps” vad gäller inställningen till skolprojektet, kan vi bara säga: Släng den! Ta på en Tyrolerhatt och kom med i gemenskapen!

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa protokollet från mötet som styrelsen hade med skolans föreningar, Hembygdsföreningen, Tåstarps Skytteförening och Tåstarps Gymnastikförening.
Intressant läsning som vi i styrelsen rekommenderar att läsa.
 -->>Tryck här för att läsa protokollet -->> 

Läs hela inlägget »

Lyckan är total!
I kväll har kommunfullmäktige fattat beslut om vår skolbyggnad i Tåstarp.
Från och med den 1 December är det föreningen som ansvarar för och bedriver verksamhet i skolan.
I mer än 1,5 år har vi kämpat för denna dagen, och nu är den här.

Vi återkommer snarast med ytterligare information.

Vi fortsätter förberedelserna inför uppstartsmöte / kick-off den 5 december.
Fortsätt följa oss och arbetet på hemsidan.

/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

I söndags den 17 november träffade styrelsen gruppledarna till arbetsgrupperna. Tillsammans diskuterades och planerades de allra första arbetsuppgifterna som varje grupp skall ta tag i.
Inför stormötet den 5 december, dit alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna, kommer samtliga arbetsgrupper presentera hur och vad som väntar inför det planerade övertagandet av skolan. Hjälp oss att sprida informationen om stormötet som vi kallar "Uppstartsträff / Kick-Off" 
Läs protokollet från mötet, genom att trycka här!
 

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa styrelsens senaste protokoll från den 10 november.
Tryck på HÄR för att läsa protokollet.

Läs hela inlägget »

Nu ligger protokoll för mötet den 3 november ute på hemsidan.
Här kan du följa vårt arbete och hur planerna fortskrider.
Klicka på bilden för att läsa protokoll från den 3 november.

 

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+