toplogo
Välkommen till Tåstarp skola!
Sedan 2013 har föreningen jobbat aktivt för att ha en samlingsplats för
möten, fester, kurser, aktiviteter och sociala sammankomster.
Var med och stöd oss som medlem och hyr våra lokaler i byggnaden.
Google+