toplogo

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV LOKALER

Ladda hem
Allmänna villkor för hyra av lokaler

Hyresgäst = den person som skrivit bokningsbekräftelsen.
Hyresvärd = Föreningen Vi i skolan

Priser och bokning

 • För att hyra lokalen måste man vara minst 18 år.
 • Vid bokning anges namn, adress och organisationsnummer eller personnummer.
 • I bokad tid ska ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten.
 • Lokalen får tas i bruk enligt den beställda tiden och ska utrymmas på fastställd tid.
 • För att bokning skall genomföras måste hyresvillkoren godkännas.
 • Betalning sker i förskott för privatpersoner och efter erhållen faktura för företag och föreningar med organisationsnummer.
 • Avbokning måste göras:
  - Tre dygn innan uthyrningstillfället vid timuthyrning
  - Två veckor innan uthyrningstillfället vid dygnsuthyrning
  - Tre veckor innan uthyrningstillfället vid helguthyrning
  I annat fall återbetalas inte inbetald hyra eller vid faktura, så debiteras bokad tid.    

  Avbokning görs via mail till bokning@viiskolan.se bokningsnummer måste anges vid avbokning.
 • Erhållen tid får inte överlåtas utan medgivande av hyresvärden.
 • Förkommen eller inte återlämnad nyckel/kort, debiteras.
 • Det är hyresgästens ansvar att själv inhämta och följa gällande myndighetstillstånd för aktiviteter som kräver sådant.


Ordningsregler

 • Lokalerna är godkända av brandmyndighet enligt följande:
  Skolsalen högst 50 personer.  
  Slöjdsalen högst 20 personer.                      
  Gymnastiksalen högst 75 personer.
 • Brandredskap samt utrymningsvägar framgår av skyltar i lokalerna.
 • Hyresgästen är skyldig att ta del av samt följa de ordningsföreskrifter som finns anslagna.                   
 • Tillgång till hyrd lokal gäller tidigast från bokad tid. Lokalen skall lämnas i ursprungligt skick inom utsatt sluttid.  
 • Rökning är förbjudet i samtliga lokaler. Rökare hänvisas till rökruta på gården.  
 • Djur får inte vistas i lokalerna.
 • Gymnastiksalen får inte beträdas med högklackade skor, skor som använts utomhus eller som svärtar golvet.
 • Gymnastiksalens redskap får inte användas.
 • Utlöses brandlarm/annat larm ofrivilligt debiteras hyresgästen eventuella utryckningskostnader.  
 •  Hyresgästen ansvarar för;
  - aktiviteterna inom och utanför lokalerna under hyrestiden .
  - att inga utomstående vistas i lokalerna.
  - att lokaler eller anläggning inte används för annat ändamål än vad som angetts vid bokningen.
  - att anmäla uppkomna skador på lokal och lösöre, senast vid nyckelns återlämnande.
  - att innan lokalen lämnas, tillse att fönster och dörrar är stängda och att belysningen är släckt.
 • Hy­resgästen blir fullt ersättningsskyl­dig för eventuell skadegörelse eller uppkomna skador i lokaler eller på inventarier.  
 • Lokalen skall vara iordningställd och städad när hyrestiden är avslutad.
 • Möbler skall vara iordningställda, golv och övriga ytor avtorkade. Porslin, bestick och glas ska vara diskat och lagt på plats.
 • Utrustning och inventarier ska efter användandet vara väl rengjorda och återlämnade i ursprungligt skick. Ingenting får kvarlämnas för senare avhämtning.
 • Avfall och sopor skall vara källsorterat, förpackat och borttransporterat, även ev. fimpar, glas m.m. utanför lokalen. För osorterat avfall debi­teras 100 kr per säck.  
 • Om lokalen lämnas i ostädat skick kommer kostnaden för städningen att debiteras.  

SÄRSKILDA ORDNINGSREGLER, Skolsal, Kök och Slöjdsal

 • Bord och stolar ska vara avtorkade och iordningställda.
 • Lånas utrustning i köket skall den rengöras och återställas på sin plats efter använd­ning.
 • Töm soporna. Soptunnor finns ute på gården. Det är av vikt att hyresgästen källsorterar sitt avfall då vi får betala 100 kr extra per säck om soporna inte källsorterats. Om hyresgästen inte sorterat kommer vi debi­tera 100 kr per säck.
 • Innan lokalen lämnas - kontrollera:
  - att toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick
  - att samtliga använda lokaler är utrymda
  - att spisar och lampor är släckta
  - att kranar, fönster och dörrar är stängda


SÄRSKILDA ORDNINGSREGLER, Gymnastiksal & Omklädningsrum

 • Omklädningsrum får inte uppehållas mer än 15 min före och 30 min efter hyrd tid.
 • Hyresvärden har inget ansvar för bortkomna tillhörigheter. Förvara därför inte värdesaker i obevakade omklädningsrum och andra utrymmen.
 • Hyresgästen är skyldig att återställa använd utrustning på rätt plats (t.ex. bänkar o.s.v.)
 • Skor med hög klack är inte tillåtet i gymnastiksalen.
 • Redskap i gymnastiksalen får inte användas.

 

Google+