Google+
toplogo

Nya fördelning i arbetsgrupperna

Styrelsen fattade beslut att göra en mer logisk förändring av arbetsgrupperna i slutet av 2014.
Vi har nu delat upp grupperna i fyra områden. I dokumentet som finns på hemsidan kan du se hur vi kommer arbeta från och med i år.
Vi hoppas att du vill hjälpa till och hitta någon uppgift som kan vara intressant. Vi behövs alla - och det blir så mycket roligare också.
Vid kommande årsmöte / stormöte kommer vi presentera de nya rutinerna.

Google+