Google+
toplogo

Protokoll från styrelsemöte den 4 juli

Styrelsen och arbetsgrupperna träffades den 4 juli och skapade en planerings och arbetsplan för hösten 2016. Detta för att föreningen skall hinna vara förberedd inför köpet av skolan i slutet av året.
Styrelsen och reniveringsgruppen skapade även en arbetslista (To-Do-plan) för grejor som skall göras i och utanför skolan under sommarmånaderna. Alla som är intresserade att hjälpa till kan kontakta oss för tillgång till arbetslistan. Du hittar protokollet under protokollförda möten & styrelsemöten.

Google+