Google+
toplogo

Årsmöte 2 Augusti kl 17:00

Årsmöte med föreningen Vi i Skolan Tåstarp kommer att avhållas söndagen den 2 augusti 2020 kl 17.00 i Tåstarps skola.

För att efterleva de regler som våra myndigheter har utfärdat kommer mötet att avhållas i skolans gymnastiksal, med goda möjligheter till godkända avstånd.

Dessutom kommer mötet att sändas digitalt, vilket innebär att alla som har en dator, med lite hjälp kan koppla upp sig och deltaga i mötet. Om tekniken är oss nådig blir det möjligt att se, lyssna och även begära ordet. Alltså ett fullvärdigt deltagande på årsmötet. 

Delta i årsmötet genom att trycka på denna länken.
(Tips - Gör det i god tid så att du verkligen är med från starten och kan få eventuell hjälp med uppkopplingen)
Delta i mötet genom att gå in på denna sidan: meet.google.com/kat-bvme-xek

Dagordning, årsberättelse och ekonomisk redogörelse kommer att finnas på vår hemsida. Redan nu kan sägas att det föreligger inga frågor eller beslut av allvarlig karaktär för skolans framtid. Givetvis är det helt i sin ordning att lämna fullmakt för röstning till olika ledamöter och befattningshavare.
För att planeringen av årsmötet skall fungera är det av stor vikt att alla, och då menar vi verkligen alla, som har för avsikt att deltaga anmäler detta.

Vi vill då veta om du tänker medverka fysiskt eller önskar koppla upp dig via datorn.
Anmälan göres till:
Niklas Falck: niklas.falck@viiskolan.se eller 070-340 72 80.
Michael Hansson: norregarden@gmail.com eller 0760-55 78 07.
Dessa två svarar även på alla de frågor som du undrar över inför mötet.

Väldigt välkomna att deltaga!
Styrelsen för Vi i Skolan.

Google+