toplogo

Föreningens syfte

  • Föreningen Vi i Skolan driver sedan december 2013 Tåstarps f.d. Folkskola via hyresavtal med Ängelholms kommun.  Skolan har en gammal tradition som plats för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet.
  • Vi i Skolan arbetar för att utveckla skolan och lokalerna till mötes- och samlingspunkter samt att  erbjuda samhällsnyttiga aktiviteter som kommer många till godo.   
  • Föreningen erbjuder lokaler till uthyrning för möten, barnkalas, kursträffar och dagskonferenser.
Google+