toplogo

Information om föreningen

  • Föreningen Vi i Skolan driver sedan december 2013 Tåstarps f.d. Folkskola.
    Skolan har en gammal tradition som plats för idrotts-, kultur- och föreningsverksamheter.
  • Föreningen "Vi i Skolan" arbetar för att utveckla skolan och lokalerna till mötes- och samlingsplats och att  erbjuda samhällsnyttiga aktiviteter som kommer många till godo.   
  • Föreningen erbjuder lokaler till uthyrning för möten, barnkalas, kursträffar och dagskonferenser.
Google+