Google+
toplogo

När skolan byggdes....

Ny folkskola byggdes i Tostarp 1907 och kostade 29000 kronor. Man anlade en trädgård till en kostnad av 1000 kronor vid samma tillfälle.
Byggmästare var August Persson i Munka-Ljungby. Pengar lånades annuitet om 1900 kronor på 30 år.
Byggnaden inrymde en lärosal, ett samlingsrum, en bostad för läraren och en banklokal som även användes som samlingsal för bygdens föreningsfester.
I källaren under skolsalen inreddes en slöjdsal.
Bankens hyra var 1200 kronor per år. Styrelsen lämnade sina arvode, sammanlagt 700 kronor, vilket innebar att skolan inte kostade kommunen något.

Google+