toplogo

Aktuellt

2012

Tidigare erbjöds föreningen få köpa skolan för en krona av kommunen. Det mesta tyder på att kommunen på grund av lagar och regelverk

ej har möjlighet att göra den typ av affärer. I nuläget pekar därför det mesta på att det blir ett marknadsorienterat pris vid en eventuell försäljning.

Därmed bjuder nu kommunstyrelsen in för diskussion om föreningens verksamhetsplan och finansiella möjligheter den 9 januari i kommunhuset.
Vi kommer framföra vårt fortsatta intresse som förening och presentera visionerna som hela tiden funnits trots felaktiga rykten och spekulationer.
Tillsammans måste vi som förening och med dig som medlem nu sammanställa möjliga stöd, idéer och visioner som balanserar finansiering vid ett övertagande. Många idéer och förslag har inkommit till oss i styrelsen hittills och ett flertal av dom är väldigt bra för att säkra driftskostnaderna som kommer finnas. Vi uppmanar härmed till diskussion i vårt forum eller kontakta oss i styrelsen direkt via telefon eller e-post.

Vi kommer sammanställa förslag utifrån idéer och förslag med huvudpunkter enligt följande:
Ägandeform (Andelsägande eller annan form)
Förutsättningar med kommunen i samband med eventuellt övertagande
Omedelbara åtgärder att göra vid övertagandet (byggnaden och engagemangsrekrytering)
Kortsiktiga visioner för föreningen och skolan
Långsiktiga visioner för föreningen och skolan
Arbetsgrupper som ansvarar för: skolbyggnaden (utomhus och inomhus), aktivitetsgrupper (flera olika grupper), föreningssamordnare, förskolegrupp m.m.

Hör av dig och ge oss idéer och värdefull kunskap som gagnar vår framtida samlingsplats för unga och gamla i bygden.

Vi framför ett stort tack för ert stöd under året som gått och hoppas på fortsatt stöd 2013.

Gott Nytt år önskar
Styrelsen i "Vi i skolan"

Läs hela inlägget »

Med anledning av uppkomna omständigheter kring både beslut om försäljningen av skolan och att Ellinor Rydell hoppar av som köpare av skolan, kommer styrelsen sammanträda under lördagen.
Vi återkommer med protokoll och information till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Vi i styrelsen vill gärna fånga upp synpunkter, frågor och idéer  som blir en del av lördagens möte.

Maila oss gärna på info@viiskolan.se, eller skriv i vårt forum.

// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vid kommunfullmäktige under måndagkvällen (26 november) blev det stopp från Oppositionen.

Man begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning av skolan.

Alla frågor och funderingar får äntligen respons över hur denna affär egentligen gått till. Vilken åsikt har du? Är det nu någon dyker upp och inlämnar ett bud på byggnaden?

Frågorna är många och man känner ännu en gång en frustration över att man har förhastat sig redan från början.

Var med och diskutera i vårt forum om lämna dina åsikter.

Läs hela inlägget »

Nu har det gått drygt 10 dagar sedan kommunstyrelsen tog beslut att låta Ellinor Rydell förvärva Tåstarps skola. Kommunstyrelsen har tidigare underkänt föreningens ekonomiska handlingsplan, samt utan vare sig information eller förvarning ändrat sitt erbjudande om "köp" för en krona till försäljning efter marknadsanpassat pris. Att politikerna ansåg att föreningens handlingsplan var en glädjekalkyl stod att läsa i tidningen (HD). Eftersom man inte intresserat sig för våra argument känns detta som ett klart överförmyndarskap. Tystnaden är total från politikerna och besvikelsen för hur föreningen behandlats stiger i byarna.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunens jurist för att opartiskt få hjälp att bedöma hur hanteringen skötts. Föreningen har fått verifierat att man behandlats på ett nedlåtande och ej korrekt sätt. Kommunens jurist har för avsikt att uppmana kommunledningen att kalla till ett möte med föreningen för att reda ut den uppkomna situationen.

 

Styrelsen har haft ett möte med Ellinor Rydell den 12 november, då en öppen diskussion kring möjligheterna att gemensamt kunna skapa en samlingsplats i symbios med förskoleverksamhet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att flera av föreningens önskemål i nuläget ser ut att kunna bli verklighet. Ellinor anser att föreningen kommer att ha stor betydelse framöver och vill gärna diskutera hur ett framtida samarbete skall läggas upp.
Eftersom köpet formellt sett ej är slutfört förrän KF haft sitt nästa möte, kommer vidare förhandlingar med Ellinor inte att genomföras förrän efter detta möte.

 

Läs hela inlägget »

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se reportaget på HD24

Läs hela inlägget »

Moderaternas Ängelholmsförening anordnar på torsdag ett möte kring kulturfrågorna i Ängelholm.
ÄNGELHOLM. Föreningen vill höra vad ängelholmarna tänker om olika kulturfrågor och dessutom ge några tankar kring dessa frågor och hur kulturen kan utveckla Ängelholm och utvecklas i kommunen. Deltagare från moderaterna är Tomas Fjellner, Åsa Herbst, Else Ekblom och Christer Örning. Platsen är Tingshuset och tiden 18.30.

 

Hoppas vi ses där och pratar om Tåstarps, Toarps och Gånarps framtid!

Möt upp och berätta vad vi tycker!

 

Följ och delta i diskussion som pågår på HD.se
Tryck på länken för att komma dit Till HD.se -->>>>

Läs hela inlägget »

Kommunen (Genom exploateringscef LG Ludvigsson) kom för några veckor sedan (8 oktober) med ett skriftligt erbjudande till föreningen att få "köpa" fastigheten för en krona.

Föreningen meddelade omedelbart Ludvigsson om att vi skulle hålla ett stormöte den 25 oktober och där besluta i frågan.

Ludvigsson accepterade då att få definitivt besked måndagen den 29 oktober.

 

Den 29 oktober meddelades till Ludvigsson att en överväldigande majoritet var "för" att acceptera erbjudandet.

 

Vid detta samtal med Ludvigsson avtalades att styrelsen onsdagen den 31 oktober kl. 8.30 skulle inkomma med protokoll från stormötet den 25 oktober, samt en ekonomisk redovisning för hur fastigheten skall kunna drivas årligen utan förlust. 

  

Vi klarade det och erbjöd oss även att "fysiskt" närvara. Detta för att kunna beskriva och förtydliga den ekonomiska planen, samt var vi står i frågan om hur föreningen nu är beredd att gå vidare.

 

Och nu plötsligt på onsdagen togs ett helt nytt beslut....
Man har tydligen inte klart för sig att man skickat ut ett erbjudande "skriftligt" som är besvarat och där kraven är uppfyllda. Vem tror dom att vi är? Varannan person i våra byar är egenföretagare och kan räkna och hålla överenskommelser.

Kommentera och diskutera i vårt forum.

Läs hela inlägget »

Vi har idag tidigt på morgonen enligt begäran inlämnat till kommunen (L-G Ludvigsson) protokoll, verksamhetsbeskrivning och budget.
På kort varsel ville man ha in vårt material för ett KSAU-möte idag.
Vi har genom materialet som inlämnats starka argument för att kunna bedriva verksamhet i egen regi.

I ett tidigare brev från kommunen har vi nogsamt levererat svaret om att gå vidare in i förhandling och presenterat föreningens verksamhetsplan. De underlag som man i första steget behöver för bedömning kommer leda till fortsatt detaljerad diskussion som vi räknar med att genomföra snarast.
Läs protokollet från vårt stormöte den 25 oktober.
Kommentera gärna i vårt forum. 
Öppna protokollet -->>

 

Du kan även läsa Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte som genomförts idag

Gå vidare till kommunens sida -->>

Läs hela inlägget »

Den 25 oktober diskuterade medlemmar i föreningen för och emot att driva skolan i egen regi. En väldigt bra diskussionsfylld kväll, då de flesta ytterligheter diskuterades.
Styrelsen har nu underlag och mandat att gå vidare i diskussion med kommunen och väljer att inte publicera mötets protokoll förrän kontakt och diskussion startats. Vi vill att alla fakta presenteras korrekt till fastighetsansvarig och kommunledningen.

Inom kort kommer protokollet och kommentarer läggas ut på hemsidan och skickas ut i vårt nyhetsbrev.

Har du frågor, eller funderingar, kontakta oss i styrelsen.

Läs hela inlägget »

Det är nu dax att mobilisera och visa oss ert stöd och komma till skolan.
Vi skall fatta beslut om vilken väg vi skall välja.
Skall vi ta över som förening, eller skall vi låta skolan bli privatägd?
För och nackdelar kommer diskuteras innan beslut.
Föreningens ambition är bevara skolans funktion och utveckla den på många plan.
Kom i tid, då vi sannolikt kommer vara väldigt många vid detta mycket viktiga möte.
Datum: 25 oktober 2012
Tid: 19:00
Var: i skolans gymnastiksal

Läs hela inlägget »

Styrelsen för "Vi i skolan" har nu haft ett dialogmöte Ellinor Rydell, som är intresserad av att köpa skolan och bedriva förskoleverksamhet.
Styrelsen fick en relativt detaljerad bild av hur verksamheten skall fungera och vilka lokaliteter som i så fall skall användas. Vi i styrelsen vill att ni läser och begrundar informationen som vi har genom protokollet för detta möte. Inom kort, kommer vi att arrangera ett stormöte för att fatta beslut "för" eller "emot" att skolan säljs till Ellinor.

Läs protokollet och bilda dig en egen uppfattning -->

Läs hela inlägget »

I dag den 10 oktober publicerades i HD att föreningen erbjuds köpa skolan till en symbolisk summa utan förpliktelser.

Vi hoppas att detta skapar diskussion i vårt forum och att vi får era åsikter.

Är byborna beredda på denna utmaning?

 

Läs hela inlägget »

Nu har vi lagt ut protokoll för dialogmötet vi hade den 2 oktober med kommunledningen och medlemmar i föreningen.

Då detta enbart var ett dialogmöte hade vi ingen dagordning.

Vi har summerat de viktigaste frågeställningarna som togs upp under mötet.

Öppna protokollet ->>

Läs hela inlägget »

Gymnastikföreningen har fått in så många nya medlemmar att man nu utökat tiderna på lördagarna. Se de uppdaterade tiderna här nedan, eller besök Gymnastikföreningens hemsida.

 

GYMPATIDER 2012-2013

Måndag

Tjejer 6-7 år (födda 05 & 06) kl. 17-18

Tjejer 8-9 år (födda 03 & 04) kl. 18-19

Mixed 13+ kl. 19-20,30

Onsdag

Lätt & Lagom (både damer & herrar) kl. 10-11

Killar 6+ kl.18,30-19,30

Tjejer 10-12 (födda 00, 01 & 02) kl. 19,30-20,30


Lördag

ÅRETS NYHET! Obs! Nya tider!

Föräldrar/barn kl. 8,30-9,30 Barn 1½-3

Föräldrar/barn kl. 9,30-10,30 Barn 3-4 år

Barn 4-5 år kl. 10,30-11,30

Barn 5-6 år kl. 11,30-12,30

BAMSEGYMPA!

Läs mer på föreningens hemsida: www.tastarpsgf.nu

Läs hela inlägget »

Tisdagen den 2 oktober kl 19.00 i skolan.
Kommunledningen har kallat till detta möte och välkomnar styrelsen och föreningens medlemmar.
Representation kommer att finnas från både Alliansen och Oppositionen.

Dessutom kommer en sakkunnig i kommunens fastighetsfrågor att närvara.

 

Vi i styrelsen hoppas få se så många medlemmar som möjligt vid detta tillfälle.

Har du av någon anledning inte hunnit bli medlem i "Vi i skolan" ännu?
Nu har du ett perfekt tillfälle att bli en del av oss och stödja vårt arbete för skolans bästa.

Läs hela inlägget »

GYMPATIDER 2012-2013

Måndag

Tjejer 6-7 år (födda 05 & 06) kl. 17-18

Tjejer 8-9 år (födda 03 & 04) kl. 18-19

Mixed 13+ kl. 19-20,30

 

Onsdag

Lätt & Lagom (både damer & herrar) kl. 10-11

Killar 6+ kl.18,30-19,30

Tjejer 10-12 (födda 00, 01 & 02) kl. 19,30-20,30

 

Lördag

ÅRETS NYHET! Obs! Nya tider!

Föräldrar/barn kl. 8,30-9,30 Barn 1½-3

Föräldrar/barn kl. 9,30-10,30 Barn 3-4 år

Barn 4-5 år kl. 10,30-11,30

Barn 5-6 år kl. 11,30-12,30

BAMSEGYMPA!

 

Läs mer på föreningens hemsida: www.tastarpsgf.nu

Läs hela inlägget »

Jovisst, slottet finns i bibliotekets lilla rum, det som också är Galleri Elva.

Här är alla välkomna att lämna sitt bidrag, titta på bildspelet som finns här på hemsidan (se under vi i skolan - fotoalbum) och låt dej inspireras. Ta mig dit -->>

Slottet med dess spännande omgivningar är skapat av Anders Nilsson en av bibliotekets vänner.
Alla djur, hus, människor och andra spännande varelser och saker har biblioteksbesökare i olika åldrar bidragit med Slottet kommer att finnas kvar till och med torsdagen den 30 augusti.

 

Vill du veta mer om bibliotekets vänner är du välkommen in så ska jag berätta.

Under hösten är 2 utställningar och en särskild aktivitet för barn inplanerad.
Mer information kommer inom kort.

 

Och så kommer förstås höstens nya böcker!

Vi öppnar igen tisdagen den 7 augusti 15-19

 

Mycket välkommen

Ingeborg / biblioteket

Läs hela inlägget »
Tryck på bilden för att läsa Veronica Malmgrens tidning. Tryck på bilden för att läsa Veronica Malmgrens tidning.

Veronica och Linnea Malmgren 6 respektive 10 år har på eget initiativ skapat ett nyhetsblad "Nordvästra Skånes Nyheter" tillägnat vårt nedläggningshotade bibliotek.

 

I nyhetsbladet kan man bland annat läsa om "Märkesklubben" som stöttar kampen för biblioteket genom att tillverka egna märken/knappar, som kommer att finnas på biblioteket framöver.

 

Tryck på den lilla bilden för att läsa -->>

Läs hela inlägget »

Nu har jag lagt in ytterligare protokoll, så att alla ligger tillgängliga här.

Har ni frågor kring våra möten, kontakta oss gärna.

Ha det så bra! //Niklas

 

Läs hela inlägget »

I dag har jag lagt in protokollförda mötena som vi hittills haft i föreningen.

Enligt önskemål har jag lagt dessa under sidan "protokoll och information".

//Niklas

Läs hela inlägget »

Precis enligt tradition, träffades vi och gjode klart vår midsommarstång även i år.

Trots regnväder kom många som ville klä, dansa och sjunga till stora gräsmattan framför skolan.

Tack alla som kom för en väl genomförd midsommartradition.

Se bilder från dansen ->>

Arrangör: Hembygdsföreningen

Läs hela inlägget »

Invånare, socialdemokrater och centerpartister uttryckte tydligt att de vill bevara Tåstarps nedläggningshotade bibliotek. Nu är det upp till politikerna att avgöra om biblioteket blir kvar.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »

Nu är informationsblad på väg ut i postlådorna för att fånga upp er som inte hade möjlighet att komma på vårt allra första möte i skolan den 24 maj.

 

Hjälp oss att sprida informationen till dom som är intresserad av vad som händer i skolan och vill bli stödmedlem till föreningen.

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa föreningens stadgar som klubbades igenom den 24/5 då föreningen bildades.

Ta mig dit ->

Läs hela inlägget »

För att kunna kommunicera och gemensamt kunna diskutera och informera har vi startat upp en hemsida för föreningen "Vi i Skolan".

På detta sätt hoppas vi att alla skall känna sig väl informerade och delaktiga i vad som händer och hur vi jobbar för att vår skolbyggnad skall bevaras som en värdefull mötesplats och aktivitetsplats.

Jag som skapat sidan hoppas att alla känner sig välkomna att vara delaktiga i denna sida. Alla slags idéer och önskemål är välkomna.

Jag har skapat ett forum, där du har möjlighet att skapa ämnesbaserade diskusstioner eller hänga på andra som redan är igång.

Ju mer aktivitet och engagemang och diskussioner vi har tillsammans kommer skapa bra idéer för styrelsen.

Hjärligt välkomna!  //Niklas Falck

Läs hela inlägget »

I dag på självaste nationaldagen har det första styrelsemötet ägt rum i skolan.

Vi diskuterade och satte upp punkter för vad som ligger närmst i arbete att göra.

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+