toplogo

Aktuellt

2012 > 11

Vid kommunfullmäktige under måndagkvällen (26 november) blev det stopp från Oppositionen.

Man begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning av skolan.

Alla frågor och funderingar får äntligen respons över hur denna affär egentligen gått till. Vilken åsikt har du? Är det nu någon dyker upp och inlämnar ett bud på byggnaden?

Frågorna är många och man känner ännu en gång en frustration över att man har förhastat sig redan från början.

Var med och diskutera i vårt forum om lämna dina åsikter.

Läs hela inlägget »

Nu har det gått drygt 10 dagar sedan kommunstyrelsen tog beslut att låta Ellinor Rydell förvärva Tåstarps skola. Kommunstyrelsen har tidigare underkänt föreningens ekonomiska handlingsplan, samt utan vare sig information eller förvarning ändrat sitt erbjudande om "köp" för en krona till försäljning efter marknadsanpassat pris. Att politikerna ansåg att föreningens handlingsplan var en glädjekalkyl stod att läsa i tidningen (HD). Eftersom man inte intresserat sig för våra argument känns detta som ett klart överförmyndarskap. Tystnaden är total från politikerna och besvikelsen för hur föreningen behandlats stiger i byarna.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunens jurist för att opartiskt få hjälp att bedöma hur hanteringen skötts. Föreningen har fått verifierat att man behandlats på ett nedlåtande och ej korrekt sätt. Kommunens jurist har för avsikt att uppmana kommunledningen att kalla till ett möte med föreningen för att reda ut den uppkomna situationen.

 

Styrelsen har haft ett möte med Ellinor Rydell den 12 november, då en öppen diskussion kring möjligheterna att gemensamt kunna skapa en samlingsplats i symbios med förskoleverksamhet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att flera av föreningens önskemål i nuläget ser ut att kunna bli verklighet. Ellinor anser att föreningen kommer att ha stor betydelse framöver och vill gärna diskutera hur ett framtida samarbete skall läggas upp.
Eftersom köpet formellt sett ej är slutfört förrän KF haft sitt nästa möte, kommer vidare förhandlingar med Ellinor inte att genomföras förrän efter detta möte.

 

Läs hela inlägget »

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se reportaget på HD24

Läs hela inlägget »

Moderaternas Ängelholmsförening anordnar på torsdag ett möte kring kulturfrågorna i Ängelholm.
ÄNGELHOLM. Föreningen vill höra vad ängelholmarna tänker om olika kulturfrågor och dessutom ge några tankar kring dessa frågor och hur kulturen kan utveckla Ängelholm och utvecklas i kommunen. Deltagare från moderaterna är Tomas Fjellner, Åsa Herbst, Else Ekblom och Christer Örning. Platsen är Tingshuset och tiden 18.30.

 

Hoppas vi ses där och pratar om Tåstarps, Toarps och Gånarps framtid!

Möt upp och berätta vad vi tycker!

 

Följ och delta i diskussion som pågår på HD.se
Tryck på länken för att komma dit Till HD.se -->>>>

Läs hela inlägget »

Kommunen (Genom exploateringscef LG Ludvigsson) kom för några veckor sedan (8 oktober) med ett skriftligt erbjudande till föreningen att få "köpa" fastigheten för en krona.

Föreningen meddelade omedelbart Ludvigsson om att vi skulle hålla ett stormöte den 25 oktober och där besluta i frågan.

Ludvigsson accepterade då att få definitivt besked måndagen den 29 oktober.

 

Den 29 oktober meddelades till Ludvigsson att en överväldigande majoritet var "för" att acceptera erbjudandet.

 

Vid detta samtal med Ludvigsson avtalades att styrelsen onsdagen den 31 oktober kl. 8.30 skulle inkomma med protokoll från stormötet den 25 oktober, samt en ekonomisk redovisning för hur fastigheten skall kunna drivas årligen utan förlust. 

  

Vi klarade det och erbjöd oss även att "fysiskt" närvara. Detta för att kunna beskriva och förtydliga den ekonomiska planen, samt var vi står i frågan om hur föreningen nu är beredd att gå vidare.

 

Och nu plötsligt på onsdagen togs ett helt nytt beslut....
Man har tydligen inte klart för sig att man skickat ut ett erbjudande "skriftligt" som är besvarat och där kraven är uppfyllda. Vem tror dom att vi är? Varannan person i våra byar är egenföretagare och kan räkna och hålla överenskommelser.

Kommentera och diskutera i vårt forum.

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+