toplogo

Aktuellt

2012 > 12

Tidigare erbjöds föreningen få köpa skolan för en krona av kommunen. Det mesta tyder på att kommunen på grund av lagar och regelverk

ej har möjlighet att göra den typ av affärer. I nuläget pekar därför det mesta på att det blir ett marknadsorienterat pris vid en eventuell försäljning.

Därmed bjuder nu kommunstyrelsen in för diskussion om föreningens verksamhetsplan och finansiella möjligheter den 9 januari i kommunhuset.
Vi kommer framföra vårt fortsatta intresse som förening och presentera visionerna som hela tiden funnits trots felaktiga rykten och spekulationer.
Tillsammans måste vi som förening och med dig som medlem nu sammanställa möjliga stöd, idéer och visioner som balanserar finansiering vid ett övertagande. Många idéer och förslag har inkommit till oss i styrelsen hittills och ett flertal av dom är väldigt bra för att säkra driftskostnaderna som kommer finnas. Vi uppmanar härmed till diskussion i vårt forum eller kontakta oss i styrelsen direkt via telefon eller e-post.

Vi kommer sammanställa förslag utifrån idéer och förslag med huvudpunkter enligt följande:
Ägandeform (Andelsägande eller annan form)
Förutsättningar med kommunen i samband med eventuellt övertagande
Omedelbara åtgärder att göra vid övertagandet (byggnaden och engagemangsrekrytering)
Kortsiktiga visioner för föreningen och skolan
Långsiktiga visioner för föreningen och skolan
Arbetsgrupper som ansvarar för: skolbyggnaden (utomhus och inomhus), aktivitetsgrupper (flera olika grupper), föreningssamordnare, förskolegrupp m.m.

Hör av dig och ge oss idéer och värdefull kunskap som gagnar vår framtida samlingsplats för unga och gamla i bygden.

Vi framför ett stort tack för ert stöd under året som gått och hoppas på fortsatt stöd 2013.

Gott Nytt år önskar
Styrelsen i "Vi i skolan"

Läs hela inlägget »

Med anledning av uppkomna omständigheter kring både beslut om försäljningen av skolan och att Ellinor Rydell hoppar av som köpare av skolan, kommer styrelsen sammanträda under lördagen.
Vi återkommer med protokoll och information till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Vi i styrelsen vill gärna fånga upp synpunkter, frågor och idéer  som blir en del av lördagens möte.

Maila oss gärna på info@viiskolan.se, eller skriv i vårt forum.

// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+