toplogo

Aktuellt

2013 > 07

Montage: Niklas Falck Montage: Niklas Falck

Nu ligger skolans framtid helt i medlemmarnas händer! Och det är verkligen så!
Styrelsen har efter ungefär 6 månaders diskussion och förhandling med kommunledningen kommit fram till en väldigt bra lösning.
Vid kommande årsmöte inleds detta med en detaljerad presentation av förhandlat förslag. Styrelsen kommer också att presentera förslag på hur föreningen skall organiseras för att på bästa sätt förvalta och bedriva verksamheter i skolbyggnaden.
Slutligen skall beslut fattas för eller emot för detta förslag.
Den 14 augusti skall detta beslut behandlas på Kommunledningens KSAU-möte.

Det är väldigt viktigt att du deltar som medlem och är med och påverkar. Beslutet avgör om föreningen skall ta över och direkt påverka vilka aktiviteter som skall bedrivas, eller om fastigheten skall säljas på öppen marknad och därmed riskera att gå förlorad.
Du avgör och ditt val är viktigt!

Läs hela inlägget »

I vårt senaste utskick kan du läsa att vi publicerar dagordningen.
Du kan ladda hem den här genom att trycka på:
Öppna dagordning för årsmöte 12 augusti 2013

Läs hela inlägget »

Strax innan julhelgen 2012 förändrades förutsättningarna för föreningen som då inlett en bra dialog med den eventuella köparen till fastigheten.
Man hoppade av och var inte längre intresserad att köpa byggnaden.

Under våren och försommaren har styrelsen fortlöpande haft diskussioner och förhandlingar med kommunledningen för att hitta en alternativ lösning som kan ge byborna en bra lösning med tillgänglighet och chans att påverka framtiden för denna fantastiska mötesplats.

Flera alternativ har bollats mellan styrelseledamöter och kommunen.
Under tiden som diskussioner pågått har styrelsen valt att inte offentliggöra något, då risken för feltolkningar och förhastade påståenden skulle kunna påverka.
Lagom till sommarmånaderna inletts har kommunledningen och styrelsen kommit fram till en bra lösning som skall offentliggöras vid kommande årsmöte. Där skall medlemmarna tillsammans fatta beslut om att gå vidare eller avböja.

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+