Google+
toplogo

Informations- & Marknadsgruppen

Ansvarar för hemsida, nyhetsbrev, medlemskontakt och avtal med sponsorer.
Marknadsför och säljer aktivt in skolans koncept på marknaden.
Ansvarar för att löpande information når ut till medlemmar.

Niklas Falck
Telefon:
0431-28586
0703-407280
E-post:
niklas.falck@viiskolan.se

Villy Svensson
Telefon:

070-672 85 24
E-post:
villy.svensson@viiskolan.se

Här efterlyser vi allt från byggmaterial, prylar eller personer för alla slags uppgifter.
Håll utskik här och hjälp oss med ditt bidrag.

Google+