toplogo

ÄNGELHOLM Publicerad 25 oktober 2013 kl. 04:00
Den här gången blev det ingen diskusson när kommunens högsta politiker avhandlade framtiden för gamla skolan i Tåstarp. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan ytterligare invändningar vidare det hyresavtal som skrivits med föreningen Vi i skolan.

Föreningen hyr skolan nästan gratis i tre år och får sedan om de vill köpa fastigheten för 700 000 kronor. Under tiden ska byggnaden vårdas och förbättras och de godkända investeringar som görs räknas av på köpesumman.

Kommunen har också gett löfte om att betala räkningarna för ett nytt värmesystem, men vad det blir är oklart sedan planerna på bergvärme gått i stöpet.

I överenskommelsen ingår att föreningen tar in hyran från biblioteksfilialen, som nu ska bli kvar åtminstone nästa år.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Det finns redan två nya borror på skoltomten. Och här finns vatten. Därför har föreningen "Vi i skolan" drivit på för att ersätta den gamla oljepannan i Tåstarps skola med en värmepump som hämtar energi ur grundvatten. Men nu säger kommunen definitivt nej. Det är fel plats.
Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

I många år har den gamla folkskolan i Tåstarp fungerat som samlingspunkt i byn. Här finns en biblioteksfilial och flera föreningar använder olika delar av lokalerna. Byns populära midsommarfirande sker i skolans trädgård och intill finns det gott om parkeringsplatser.

För ungefär två år sedan ville kommunen, som äger skolbyggnaden, att den skulle ut till försäljning eftersom kostnaderna dragit iväg. I byn svarade man genom att bilda föreningen Vi i skolan vars uttalade mål var att rädda kvar skolhuset som byns samlingspunkt.

Och nu finns en lösning som båda parter är nöjda med.
Läs mer på HD.se -->>>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Folket i Tåstarp är engagerade i sin by. Nu gäller striden den gamla folkskolan som hyser både bibliotek och flera föreningar, men en lösning ser ut vara nära.

Klockan är tolv när brevbäraren dyker upp i sin lilla gula bil och Gisela Jansson gör sig redo att gå ut till Tåstarps byaväg för att vittja lådan. Hon och sambon Joachim Falck bor numera på gårdens undantag som pensionärer sedan dottern med familj tagit över det stora boningshuset. Här driver den fjärde generationen på Lyckegården ett bed and breakfast på temat Bo på lantgård.

Hit kom Gisela Janssons farfar och farmor år 1907 och tog över gården.

Läs mer på HD.se -->>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst


TÅSTARP Publicerad 12 augusti 2013 kl. 22:20 Uppdaterad 22:27
En majoritet av medlemmarna på årsmötet är positiva till att Vi i skolan tar över skolhuset i Tåstarp. Det stod klart när föreningen röstade i frågan under måndagskvällen.

Först hyr Vi i skolan det gamla skolhuset av kommunen för en symbolisk summa. Efter tre år får de köpa byggnaden för 700 000 kronor. Så ser kommunledningens förslag ut.

Samtidigt tar Vi i skolan på sig kostnaderna för huset och rätten till hyresintäkterna.

Under måndagskvällen samlades drygt en tredjedel av föreningens 150 medlemmar för att visa var de står i frågan. Och en överväldigande majoritet ser positivt på ett övertagande. Detta trots den ekonomiska osäkerhet som en stor del av kvällens frågor kom att handla om.

I dagsläget är det meningen att biblioteket ska fortsätta hyra in sig. 84 000 kronor om året betalar kultur- och fritidsförvaltningen för lokalerna. Utöver detta ger gymnastikföreningen omkring 15 000 kronor om året.

Men några garantier för framtiden ger inte kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M) när det gäller biblioteket. Tidigare har det funnits förslag om att stänga filialen.

Enligt föreningens ordförande Michael Hansson behöver föreningen att få ytterligare en stabil hyresgäst, gärna en förskola.

– Får vi inte kan det bli svårt att klara ekonomin på sikt.

Enligt kommunledningens förslag ska föreningen ha möjlighet att göra investeringar för att förbättra huset. Vill de köpa skolhuset efter hyresperioden dras investeringskostnaderna av från priset. Innan föreningen tar över huset ska kommunen installera en ny värmeanläggning.

– Det är ett frikostigt erbjudande, säger Åsa Herbst och förklarar att förutsättningen är att föreningen hyr ut till samhällsnyttiga verksamheter.

Under mötet förklarade Michael Hansson att förslaget är ett enastående tillfälle för medlemmarna. Samtidigt betonade han att det krävs ett engagemang från personer utöver styrelsen för att sköta husets underhåll och arrangera aktiviteter.

– Vi i styrelsen kan inte bära detta ensamma.

Förslaget om föreningens övertagande av Tåstarps skola ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott under nästa vecka.

Under måndagens möte deltog inga andra politiker än kommunstyrelseledamoten Lennart Engström (KD), som även är medlem i Vi i skolan.

Enligt Michael Hansson gav omröstningen en fingervisning om medlemmarnas inställning, men något beslut fattades inte. Senare i veckan sammanträder styrelsen för Vi i skolan.

– Först då tar vi ställning om vi ska gå vidare med detta, säger Michael Hansson.

Läs artikeln på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst
Google+