toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

There are no entries for this period.

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2013 > 07

Montage: Niklas Falck Montage: Niklas Falck

Nu ligger skolans framtid helt i medlemmarnas händer! Och det är verkligen så!
Styrelsen har efter ungefär 6 månaders diskussion och förhandling med kommunledningen kommit fram till en väldigt bra lösning.
Vid kommande årsmöte inleds detta med en detaljerad presentation av förhandlat förslag. Styrelsen kommer också att presentera förslag på hur föreningen skall organiseras för att på bästa sätt förvalta och bedriva verksamheter i skolbyggnaden.
Slutligen skall beslut fattas för eller emot för detta förslag.
Den 14 augusti skall detta beslut behandlas på Kommunledningens KSAU-möte.

Det är väldigt viktigt att du deltar som medlem och är med och påverkar. Beslutet avgör om föreningen skall ta över och direkt påverka vilka aktiviteter som skall bedrivas, eller om fastigheten skall säljas på öppen marknad och därmed riskera att gå förlorad.
Du avgör och ditt val är viktigt!

Läs hela inlägget »

I vårt senaste utskick kan du läsa att vi publicerar dagordningen.
Du kan ladda hem den här genom att trycka på:
Öppna dagordning för årsmöte 12 augusti 2013

Läs hela inlägget »

Strax innan julhelgen 2012 förändrades förutsättningarna för föreningen som då inlett en bra dialog med den eventuella köparen till fastigheten.
Man hoppade av och var inte längre intresserad att köpa byggnaden.

Under våren och försommaren har styrelsen fortlöpande haft diskussioner och förhandlingar med kommunledningen för att hitta en alternativ lösning som kan ge byborna en bra lösning med tillgänglighet och chans att påverka framtiden för denna fantastiska mötesplats.

Flera alternativ har bollats mellan styrelseledamöter och kommunen.
Under tiden som diskussioner pågått har styrelsen valt att inte offentliggöra något, då risken för feltolkningar och förhastade påståenden skulle kunna påverka.
Lagom till sommarmånaderna inletts har kommunledningen och styrelsen kommit fram till en bra lösning som skall offentliggöras vid kommande årsmöte. Där skall medlemmarna tillsammans fatta beslut om att gå vidare eller avböja.

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2013 > 07

Efter många turer verkar det nu som att Vi i Skolan-föreningen ska ta över Tåstarps-skolan. Efter tre år med en symbolisk hyra ges de option på att köpa fastigheten. För samma pris som erbjöds den privata förskoleaktören tidigare i år.

– Nu har vi ett konkret förslag som i princip bygger på att de hyr skolan i under tre år, därefter får de köpa byggnaden för 700 000 kronor, säger Åsa Herbst som är kommunstyrelsens ordförande.

Den stora poängen i förslaget, är att föreningen kan göra de renoveringar och förändringar som anses nödvändiga under treårsperioden, menar hon.

– Därefter har de option på att köpa skolan, och då dras deras investeringar av från priset.

Förutom rena materialkostnader innefattas här i även föreningens arbetsinsatser. Innan ett eventuellt övertagande sker, skall kommunen installera en ny värmeanläggning.

– Eller så får föreningen ett bidrag för att själva göra det, det går inte att ha en gammal oljepanna där, säger Åsa Herbst.

I föreningens styrelse är man odelat positiv till det nya förslaget, men de kan inte själva sköta den utan måste ha stöd från byborna och sina medlemmar.

– På årsmötet den 12:e augusti kommer vi ta del av våra medlemmars åsikter, och då hoppas vi att de går man ur huse så att vi får ett bra beslutsunderlag, säger Michael Hansson som är ordförande i Vi i Skolan.

Han medger att det kan vara frestande att hoppa på tåget direkt, och tacka ja utan omsvep, men styrelsen vill vara säkra på att de klarar ekonomin och driften av lokalerna.

– Det krävs ideella insatser av byinvånarna, och det är viktigt att det här implementeras bland dem innan vi tar något beslut, säger han.

För att ekonomin skall rulla åt rätt håll, krävs fler hyresgäster i skolans lokaler, redan i dag har de mindre inkomster från Tåstarps Gymnastikförening och Hembygdsföreningen. Dessutom betalar kommunen 84 000 kronor för att hyra bibliotekslokalerna där. En hyra som nu kan hamna i föreningens kassa. Trots turerna kring förskolan som inte blev av, välkomnar föreningen ett nytt, liknande samarbete. I den processen vill föreningen arbeta tätt med en eventuell hyresgäst, och anpassa lokalernas faciliteter efter deras önskemål.

– Vi har en projektgrupp som arbetar med att titta efter hyresgäster, säger Michael Hansson, och framhåller att området skulle passa bra för till exempel en utomhusförskola.

Liss Böcker och Centerpartiet har inte ändrat sin ståndpunkt i frågan sedan tidigare, utan ser också det positivt och som något nödvändigt att skolans lokaler och dess potential utnyttjas mer än i dag.

– Det här huset är fantastiskt och det har ju varit en skola förr i tiden. En förskola skulle passa utmärkt där och ingen skulle vara gladare än vi om det blev så, säger hon.

Att landsbygden lever upp och blir attraktivare som inflyttningsort med ökad aktivitet, en ny förskola inräknat, är ett annat argument för att hålla sig positiv till förslaget menar hon. Åsa Herbst är inne på samma linje:

– Ställer de upp på det här förslaget, så innebär det att vi får en bra samlingspunkt i Tåstarp.

Den 12:e augusti kallar Vi i Skolan till kombinerat årsmöte och stormöte, där huvudfrågan naturligtvis blir om förslaget går att förankra bland de boende. Därefter kan det gå fort, två dagar efter mötet sammanträder ksau.

– Så fort de själva säger att de vill gå in i det så tar vi upp det där, och sedan i fullmäktige. Det blir en resa som formellt kan ta 1-2 månader, säger Åsa Herbst.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+