toplogo
Här hittar du våra priser för hyra av lokalerna.

Villkor för att hyra lokalen, tryck HÄR!!
Bokning gör du via länk ovanför, där du betalar med kort vid bokning av lokalen.
loading...

Prislista för hyra av lokaler i skolan

Tryck på bilden för fler bilder! Tryck på bilden för fler bilder!

Skolsalen + Kök
Antal personer som får vistas i lokalen: 50
Hyr för:
115:- / timme
1272:- / dygn

Tryck på bilden för fler bilder! Tryck på bilden för fler bilder!

Slöjdsalen
Antal personer som får vistas i lokalen: 20
Hyr för:
80:- / timme
864:- / dygn

Tryck på bilden för fler bilder! Tryck på bilden för fler bilder!

Gymnastiksalen + omklädningsrum
Antal personer som får vistas i lokalen: 75
Hyr för:
115:- / timme
1272:- / dygn

Tryck på bilden för fler bilder! Tryck på bilden för fler bilder!

Gymnastiksal + skolsal + kök
(Kalas, fest, stormöten)
Antal personer som får vistas i lokalen: 75
Hyr varje lokal för sig enligt priser ovan.

Google+