toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

2012 > 11

På grund av rådande omständigheter gällande försäljningen av skolan är en planerad ombyggnad av biblioteket senarelagd. Vi kommer alltså ha öppet tisdagen den 4 december.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Välkomna alla och fyll på i vårt "julaskåp"

Eller gör något som du vill ta med dej hem.

Tåstarps bibliotek 27/11 – 3/1

Mycket välkommen !

Bibliotekets vänner och Ingeborg/bibl.

Läs hela inlägget »

Torsdagen den 22 november kommer 2 barnbibliotekarier från Båstad bibliotek på studiebesök till vårt bibliotek och särskilt till Dunkla skogen.
Alla ni barn och vuxna får gärna komma och vara stolta över alla era fantastiska, roliga, spännande glada, vackra och fantasifulla föremål, djur, väsen och människor ni skapat.
Jag får också be er att ta era saker med hem eftersom den dagen är sista dagen för Dunkla skogen. Jag sparar era föremål från Dunkla skogen i biblioteket till och med tisdagen den 11 december.
Samma dag, torsdagen den 22 november kommer också Lokaltidningen till biblioteket och Dunkla skogen.

Vill även påminna om Johan Brincks föredrag,
Från Linné till Lindbohm – Ängelholm genom andras ögon. Torsdagen den 22 november 19.00 Enkel fika efteråt.

Mycket välkomna
Ingeborg/bibl.

 

Läs hela inlägget »

Välkommen in och låna böcker om julen!

Dom finns för utlåning nu och in på nya året. 

Hälsningar Ingeborg

Läs hela inlägget »

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2012 > 11

Vid kommunfullmäktige under måndagkvällen (26 november) blev det stopp från Oppositionen.

Man begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning av skolan.

Alla frågor och funderingar får äntligen respons över hur denna affär egentligen gått till. Vilken åsikt har du? Är det nu någon dyker upp och inlämnar ett bud på byggnaden?

Frågorna är många och man känner ännu en gång en frustration över att man har förhastat sig redan från början.

Var med och diskutera i vårt forum om lämna dina åsikter.

Läs hela inlägget »

Nu har det gått drygt 10 dagar sedan kommunstyrelsen tog beslut att låta Ellinor Rydell förvärva Tåstarps skola. Kommunstyrelsen har tidigare underkänt föreningens ekonomiska handlingsplan, samt utan vare sig information eller förvarning ändrat sitt erbjudande om "köp" för en krona till försäljning efter marknadsanpassat pris. Att politikerna ansåg att föreningens handlingsplan var en glädjekalkyl stod att läsa i tidningen (HD). Eftersom man inte intresserat sig för våra argument känns detta som ett klart överförmyndarskap. Tystnaden är total från politikerna och besvikelsen för hur föreningen behandlats stiger i byarna.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunens jurist för att opartiskt få hjälp att bedöma hur hanteringen skötts. Föreningen har fått verifierat att man behandlats på ett nedlåtande och ej korrekt sätt. Kommunens jurist har för avsikt att uppmana kommunledningen att kalla till ett möte med föreningen för att reda ut den uppkomna situationen.

 

Styrelsen har haft ett möte med Ellinor Rydell den 12 november, då en öppen diskussion kring möjligheterna att gemensamt kunna skapa en samlingsplats i symbios med förskoleverksamhet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att flera av föreningens önskemål i nuläget ser ut att kunna bli verklighet. Ellinor anser att föreningen kommer att ha stor betydelse framöver och vill gärna diskutera hur ett framtida samarbete skall läggas upp.
Eftersom köpet formellt sett ej är slutfört förrän KF haft sitt nästa möte, kommer vidare förhandlingar med Ellinor inte att genomföras förrän efter detta möte.

 

Läs hela inlägget »

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se reportaget på HD24

Läs hela inlägget »

Moderaternas Ängelholmsförening anordnar på torsdag ett möte kring kulturfrågorna i Ängelholm.
ÄNGELHOLM. Föreningen vill höra vad ängelholmarna tänker om olika kulturfrågor och dessutom ge några tankar kring dessa frågor och hur kulturen kan utveckla Ängelholm och utvecklas i kommunen. Deltagare från moderaterna är Tomas Fjellner, Åsa Herbst, Else Ekblom och Christer Örning. Platsen är Tingshuset och tiden 18.30.

 

Hoppas vi ses där och pratar om Tåstarps, Toarps och Gånarps framtid!

Möt upp och berätta vad vi tycker!

 

Följ och delta i diskussion som pågår på HD.se
Tryck på länken för att komma dit Till HD.se -->>>>

Läs hela inlägget »

Kommunen (Genom exploateringscef LG Ludvigsson) kom för några veckor sedan (8 oktober) med ett skriftligt erbjudande till föreningen att få "köpa" fastigheten för en krona.

Föreningen meddelade omedelbart Ludvigsson om att vi skulle hålla ett stormöte den 25 oktober och där besluta i frågan.

Ludvigsson accepterade då att få definitivt besked måndagen den 29 oktober.

 

Den 29 oktober meddelades till Ludvigsson att en överväldigande majoritet var "för" att acceptera erbjudandet.

 

Vid detta samtal med Ludvigsson avtalades att styrelsen onsdagen den 31 oktober kl. 8.30 skulle inkomma med protokoll från stormötet den 25 oktober, samt en ekonomisk redovisning för hur fastigheten skall kunna drivas årligen utan förlust. 

  

Vi klarade det och erbjöd oss även att "fysiskt" närvara. Detta för att kunna beskriva och förtydliga den ekonomiska planen, samt var vi står i frågan om hur föreningen nu är beredd att gå vidare.

 

Och nu plötsligt på onsdagen togs ett helt nytt beslut....
Man har tydligen inte klart för sig att man skickat ut ett erbjudande "skriftligt" som är besvarat och där kraven är uppfyllda. Vem tror dom att vi är? Varannan person i våra byar är egenföretagare och kan räkna och hålla överenskommelser.

Kommentera och diskutera i vårt forum.

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2012 > 11

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige att sälja Tåstarps skola till förskoleföretagaren Ellinor Rydell. Oppositionen begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning.

 

ÄNGELHOLM. Byföreningen Vi i skolan eller idrottsläraren Ellinor Rydell som ska starta förskola.Båda har velat ta över Tåstarps skola från kommunen och vinstlotten gick till förskoleföretagaren som ska få köpa skolhuset för 700 000 kronor. Priset är satt av kommunens exploateringschef, med hänsyn till att Ellinor Rydell tar över huset i befintligt skick med de fel och brister som finns.

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle köpekontraktet, som garanterar biblioteksfilial i huset åtminstone ett år framöver, klubbas.

Redan den 1 december ska Ellinor Rydell få ta över fastigheten enligt kontraktet men nu lär övertagandet bli försenat tills kommunfullmäktige haft sitt nästa möte den 6 december. Engelholmspartiet fick med stöd av Socialdemokrater och Sverigedemokrater ihop till mer än den tredjedel av rösterna som behövs för återremiss.

– Vi kan inte förstå varför kommunen ska sälja en fastighet utan att ha gjort en opartisk värdering och utan att ha gått ut med försäljningen på den öppna marknaden. Fastigheten vid sidan om har mindre tomt och är i betydligt sämre skick men har ändå rätt nyligen värderats högre, sade Stig Andersson (EP) som också ifrågasatte bristen på långsiktighet för biblioteket.

Förslaget om återremiss stöddes av Socialdemokraterna som först yrkat på avslag.

– Vi vill att Vi i skolan ska få överta skolan. De var först ut och hade lämnat ett seriöst förslag som var väl genomtänkt. Dessutom blir det inte alls biblioteksytor i den omfattningen som i dag när det lilla rummet försvinner, sade oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S).

Christer Hansson (S) betonade hur viktig skolan är som samlingsplats i byn och höll inte med Lennart Engström (KD) som menade att sockenstugan på andra sidan vägen är ett nog så bra alternativ som samlingsplats.

Centerns kommunalråd Liss Böcker har drivit frågan om att rädda biblioteket genom försäljningen till Ellinor Rydell. Återremissen blev ett bakslag men hon framhöll hur bra det kan bli för Tåstarp.

– Det är en verklig satsning på landsbygdsutveckling. Med en fantastisk möjlighet för förskolebarn, föreningsverksamheterna som ska finnas kvar precis som i dag och det absolut viktigaste, att biblioteket kommer att vara kvar med samma öppettider och bibliotekarie, sade hon.

Malin Jönsson i Miljöpartiet instämde:

– Som boende på landsbygden kan jag inte tänka mig en bättre plats för en förskola.

Liksom Lennart Engström:

– Poängen är också att vi får en förskola just där det finns behov, det är framför allt i Hjärnarp vi har brist på förskoleplatser.

Kritiken mot bristen på långsiktighet tillbakavisades.

– Vem kan garantera något för all framtid? Om vi lämnar ut huset på öppna marknaden så kanske någon köper upp fastigheten, renoverar den och säljer den. Då vet vi ingenting, nu har vi i alla fall styrt upp en del, tyckte Liss Böcker.

Nu lär frågan komma upp igen vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att det ska hinna tas beslut på nästa kommunfullmäktige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Kommunstyrelsen godkände försäljningen av Tåstarps gamla skola till Ellinor Rydell. Men oppositionen deltog inte i beslutet.

TÅSTARP. Det har varit många turer och snabba svängar när det gäller Tåstarps skola. Så sent som för någon dag sedan kom beskedet från Ellinor Rydell, som ska köpa skolan och starta förskola där, att biblioteket får vara kvar i sin nuvarande lokal.

Men det hjälpte inte för att få ett enigt beslut om försäljningen i kommunstyrelsen. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

– Det är väldigt odemokratiskt när man bara vill slänga in ett ärende på dagordningen, där vi inte fått vara med på förhandlingar eller fått handlingar i förväg att sätta oss in i. Vi hade inga som helst förutsättningar att delta i något beslut, säger oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S).

Oppositionen ville överhuvudtaget inte ha upp försäljningen på ärendelistan, men blev nedröstade. Då valde de att inte delta i beslutet. BrittMarie Hansson menar att det finns flera frågetecken i kontraktet.

– Det här är bara ett ettårigt kontrakt, vad händer sen då? Vi ifrågasätter hur långsiktiga planerna är. Och biblioteket ska visserligen bli kvar, men det blir ju i minskade lokaler när man tar bort det lilla extrarummet, säger hon.

Ellinor Rydell får köpa den gamla skolan med renoveringsbehov för 700 000 kronor. Politikernas krav var att den skulle säljas till marknadspris, men ingen mäklare har kopplats in. Priset är satt av kommunens mark- och exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson som skött förhandlingarna.

– Vi hade en diskussion om det i ett tidigare skede, men det är ju ett annorlunda objekt som är svårt att prissätta och det finns ju också ett begränsat antal köpare, säger kommunalrådet Åsa Herbst (M) som bedömer att exploateringschefen har bra koll på marknaden och har sett till att priset ligger rätt.

– Spannet ligger på mellan en halv och en miljon kronor, menar Åsa Herbst.

Innan försäljningen är klar ska den även godkännas av kommunfullmäktige.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

TÅSTARP. Att biblioteket i Tåstarp kan få finnas kvar i sina nuvarande lokaler väcker positiva tongångar hos flera som besökte biblioteket under torsdagen.
– Detta är väl ett fantastiskt utfall jämfört med de förutsättningar som fanns innan. Jag tycker absolut om det när det gäller biblioteket. Men det är tråkigt att pysselrummet försvinner, säger Per Malmgren som sitter i styrelsen för byaföreningen Vi i skolan.
Han skulle även vilja se någon slags garanti som säkrar bibliotekets framtid i lokalerna.
– Det skulle finnas något slags förbehåll som säkrar bibliotekets framtid. Tidsaspekten är det svåra i det här. Det finns en osäkerhet i vad som händer om ett par år, säger Per Malmgren.
Han ser inte att något av de alternativ som tidigare föreslagits för biblioteksflytt inom byggnaden eller att en bokbuss, som tidigare varit på förslag, skulle bli bra.
– En bokbuss är ingenting jämfört med att ha ett bibliotek. Det är ett nav kring biblioteket.
Per Malmgren och frun Helene vill att föreningen ska få ta över hela skolbyggnaden.
– Hade byn fått ta över det hade det varit säkrat för byn, säger Helene Malmgren.
Ingeborg Andersson är filialföreståndare och dessutom boende på orten.
– Efter jag fick höra detta har jag redan börjat fundera på hur jag kan möblera om. Jag är rätt fiffig och ska nog få plats med det som behövs, säger hon.
Ingeborg Andersson räknar med att filialen har omkring 5 000 utlån om året.
Hon räknar med att på något sätt ta in verksamheten som i dag finns i pysselrummet i bibliotekets lokaler.
På torsdagen hade Åsa Bjäräng tagit sig till biblioteket tillsammans med sonen Olle Bjäräng. I princip varje vecka brukar de komma dit för att låna böcker.
– Det är här vi samlas i byn så det är roligt om det kan vara kvar. Vi har pratat mycket om det i byn och känt en oro för hur det ska bli. Det är roligt att det finns något på landet. Så nu känns det bra. Särskilt om man har barn så går man hit ofta, säger Åsa Bjäräng.

 

Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Biblioteket i Tåstarp kommer inte läggas ner eller flyttas som tidigare sagts. Och kanske allt tack vare ett syskonpar som startade en egen tidning.

 

Se TV-reportaget på HD24.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

På fredag är det meningen att kommunstyrelsen ska ta beslut om gamla skolan i Tåstarp. Föreskolegrundaren Ellinor Rydell tar över, och biblioteket krymps. Men partierna är inte överens.

TÅSTARP. Kritiken från byaföreningen Vi i skolan har varit hård. Kommunledningen anklagas för svek när den borgerliga majoriteten har sagt sig vilja sälja till idrottsläraren Ellinor Rydell. Tanken är att starta en ny förskola med inriktning på rörelse.

Samtidigt har det varit klart uttalat att föreningarna som i dag använder skolhuset skulle få stanna kvar.

Frågetecknet har varit biblioteket. Från början hade kultur- och fritidsförvaltningen bestämt sig för att dra in biblioteksfilialen som bara har öppet två eftermiddagar i veckan. När förslaget att sälja till förskola kom fram lovade politikerna att behålla biblioteksfilialen i ytterligare några år, och därmed ge ett indirekt stöd till det nya småföretaget genom en säker hyresintäkt.

Biblioteket har också bedömts som viktigt samlingspunkt i byn.

Den tilltänkte köparen hade förslag på att renovera källaren och flytta biblioteket dit, eftersom delen där böckerna står idag behövs för förskolan. Källaridén dömdes ut snabbt av många.

– Det är inte längre aktuellt. Det var mycket tydligt vid det samrådsmöte vi hade i Tåstarp. Eftersom ingen verkade vilja ha bibliotek i källaren tror jag inte att det förslaget har utretts, säger kommunalrådet Liss Böcker (C), som varit en av kommunens politiska kontaktpersoner.

I dag har biblioteket cirka 70 kvadratmeter i Tåstarp. I det köpeavtal som det nu jobbas med i Stadshuset skrivs det in att köparen ska tillhandahålla ytor för kommunens bibliotek.

Men det blir troligen inget exakt. Utrymmet som köparen och kommunens företrädare pratat om är dock betydligt mindre. Nu verkar det bara bli cirka 20 kvadratmeter.

Å andra sidan kan det bli andra utrymmen till de sittplatser som biblioteket har i dag.

– Hur och var biblioteket ska vara får du prata med kommunen om. Det måste politikerna bestämma, säger Ellinor Rydell.

Trots kritiska insändare och hård kritik verkar det finnas majoritet för att sälja och få en förskola till Tåstarp, men den borgerliga alliansen lär inte vara enig på fredag.

– Tills vidare säger jag nej, eller lägger åtminstone ned vår röst. Biblioteksfrågan måste vara löst innan försäljning. Jag förstår inte att det rummet på 20 kvadrat med flera dörrar skulle kunna fungera. Det måste till en tydligare skrivning i avtalet, det gynnar både kommunen och köparen, säger Lennart Engström (KD), som fortfarande tror mer på källarutrymmena.

– När det gäller tillgängligheten är det ingen större skillnad på en halvtrappa upp eller ned, säger han.

– Det var klart besked på Centerns medlemsmöte. Även om jag vet att det finns en del som är väldigt kritiska i dag hoppas jag att de i framtiden kan se fördelarna med det här beslutet. Jag tror att sälja för förskola är bra för Tåstarp, säger Liss Böcker.

Även bibliotekschefen Jonas Bolding dömer ut förslaget till biblioteksutrymme i skolhuset.

– Vid försäljning är mitt förslag att vi ersätter filialen med bokbuss, förklarar han.

 

Läs och följ diskussionerna på HD.se 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Tåstarps skola ska säljas till marknadspris. Bara någon dag efter att föreningen Vi i skolan lämnat sitt ja till att ta över huset för en krona kom beslutet som kullkastar deras planer. Men förskoleföretagaren Ellinor Rydell är glad. Nu kan hennes planer förverkligas.

 

TÅSTARP. Den utdragna diskussionen om framtiden för Tåstarps gamla skola fick nästan Ellinor Rydell att tröttna. Hon vill köpa skolan av kommunen för att starta en förskola med inriktning på rörelse och skapande. Och för henne är det viktigt att komma igång i januari då de flesta inskrivningar av barn görs.I veckan beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att gå vidare med försäljningen av huset, och att det ska ske till marknadspris. Kommunens exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson får i uppdrag att genomföra affären och komma överens med köparen om priset.

Ellinor Rydell är glad och räknar med att hon ska hinna, fast beslutet måste gå hela vägen till kommunfullmäktige innan det är klart.

– Det är precis på gränsen, men målet är att öppna andra veckan i januari. Det behövs ett privat alternativ i Munka Ljungby och det står 20 barn i kö som behöver en plats i januari eller februari, säger Ellinor Rydell som planerar att starta en grupp för 15 barn.

Närmast måste hon få klart med tillstånden från byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Och så ska hon anställa en förskollärare.

– Jag är ju själv idrottslärare, fast jag har jobbar som förskollärare i sex år, berättar hon.

Lika glada är inte föreningen Vi i skolan som kämpar för bibliotekets bevarande i Tåstarp. Ellinor Rydell har lovat att både biblioteket och andra verksamheter i huset ska få vara kvar, men kanske i andra delar av huset. Det har inte föreningen accepterat.

För några veckor sedan fick Vi i skolan ett erbjudande av kommunen att ta över det slitna skolhuset för en krona. Efter stormöte i förra veckan gav de i måndags ett positivt besked, tillsammans med en ekonomisk kalkyl.

– Vi har levt upp till allt som kommunen önskat sig och så mitt i processen ändrar man inriktning och säger att det ska säljas till marknadspris. Vi blir avfärdade utan någon som helst kompromiss och är oerhört besvikna över att bli hanterade på det viset, säger Michael Hansson, ordförande i Vi i skolan.

I föreningens kalkyl fanns inkomster från bland annat kaféverksamhet, sponsring och uthyrning till företagare inom friskvård och kanske också någon som driver uteförskola. Tanken var också att låna 100 000 kronor till nödvändig renovering.

Men kommunalrådet Liss Böcker (C) tror inte på kalkylen.

– Jag vet att de har lagt ner ett jättearbete på det här, men känner ändå inte att det är realistiskt och att det är lite av en glädjekalkyl. Ska man se långsiktigt på detta så är det bättre att sälja för marknadspris till en entreprenör som vill driva en verksamhet, säger hon.

– Och så plötsligt kom det inte. Vi har hanterat detta sedan i våras och man kan ju ändå tycka att Vi i skolan haft rätt så långt tid på sig, menar Liss Böcker.

Oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S) reserverade sig mot beslutet om försäljning, hon anser att skolan bör överlåtas till Vi i skolan för en krona eftersom den behövs som bibliotek och mötesplats på landsbygden. Hon ville annars ha en garanti för att få behålla biblioteket i sin nuvarande lokal. Nu kommer det ett flyttas till annan del av huset, vart är ännu inte bestämt.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+