toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

There are no entries for this period.

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2013 > 02

Senaste informationen från styrelsen på denna sidan, var inför de överläggningar som Kommunledningen bjöd in till den 9 januari 2013.
Vid detta tillfälle klargjorde styrelsen att Vi i skolan fortfarande är intresserade av att ta över skolan. Vi redogjorde även för vår plan över framtida verksamheter och vår ekonomiska plan. Allt enligt vad
som tidigare skickats in till kommunen, beskrivits här på hemsidan och på stormöte i skolan.
Kommunledningens representanter beskrev läget som ovisst efter att Ellinor Rydell hoppat av affären. Åsa Herbst informerade om den komplicerade politiska situation som uppstått, där man ej är överens om det finns en möjlighet att sälja till samma pris som Ellinor blev
erbjuden, eller om man blir tvungen att försöka få ut så mycket som möjligt genom en öppen försäljning med budgivning.
Ärendet skulle ha varit uppe till behandling på KSAU-möte den 23 januari och den 6 februari. Vid bägge tillfällena har ärendet tagits bort från dagordningen p.g.a. att man ej har diskuterat klart och
uppnått enighet inom de olika partigrupperna. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst har vid bägge tillfällena informerat ordförande Michael H. om läget och att processen ej kommit vidare. Genom denna situation har ju inte heller styrelsen haft något att gå vidare med.
Informationen som står i NST måndagen den 11 januari har givetvis även lämnats till styrelsen för Vi i skolan. Uppgiften om att det finns ett förslag om en "minirenovering" och att kommunen i sådant fall skall behålla skolan, är ju i högsta grad revolutionerande för oss.
Föreningen Vi i skolans övergripande målsättning är ju att vid en EV FÖRSÄLJNING av skolbyggnaden se till att bybornas intressen, önskemål och behov av social samvaro blir tillgodosedda, vilket till sin ytterlighet kan innebära att föreningen själv köper skolbyggnaden för
att förverkliga detta.

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2013 > 02

Kommunen behåller Tåstarps skola. Huset ska dessutom totalrenoveras snarast och anpassas för 40 förskolebarn.

 

TÅSTARP. Ärendet stod inte på politikernas dagordning. Ändå kom Tåstarps skola upp vid kommunledningens onsdagsmöte. Och även om det inte finns något formellt beslut eller protokoll är beskedet tydligt. Och troligen enigt från de politiska partierna. Kommunen behåller det gamla skolhuset.

Redan under eftermiddagen mejlade kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M) till Michael Hansson, ordförande i föreningen Vi i skolan, en organisation som bildades som protest på mot kommunens beslut att sälja huset.

– Det är självklart ett mycket positivt besked. Det var ju försäljningsplanerna och oron det skapade som gjorde att vi bildade föreningen, säger Michael Hansson.

Precis som NST berättade i förra veckan är tanken att genomföra en genomgripande renovering av huset. I det ingår en anpassning till förskola, där kommunen siktar på två avdelningar, cirka 40 barn.

Exakt hur och när ombyggnaden ska ske är oklart. Men det ska göras snarast. En rimlig tidsplan säger att det skulle kunna bli inflyttning vid årsskiftet.

– Vi har inga ritningar, men lämnar över uppdraget till kommunens fastighetsstrateg och Ängelholmslokaler. Därför kan jag heller inte säga något om när förskolan ska öppna, eller vad renoveringen kostar, förklarar Åsa Herbst.

Det är ingen nödrenovering kommunen siktar på. Tanken är att förskolan ska bli kvar i många år. Och husets värde ska skyddas. I det ingår allt från nytt uppvärmningssystem till handkappanpassning.

I det ingår även att utreda om övervåningen kan utnyttjas. Om kommunen själv ska stå kvar som fastighetsägare, eller om skolan flyttas över till nya bolaget Ängelholmslokaler är en skatteteknisk fråga.

– Det spelar ingen roll för oss. Det viktiga är att biblioteket blir kvar inne i huset, och om lokalerna ska disponeras om vill vi gärna vara med och tycka. Just bibliotekets placering i huset har ju visat sig vara känslig, säger Michael Hansson.

Enligt kommunledningen ska de som använder huset bli kvar. I mejlet till föreningen betonar dock kommunalrådet att besked om biblioteksfilialen med åtta timmar i veckan bara gäller för ett budgetår i taget.

Tanken att renovera och åter dra igång en förskola i huset framfördes mycket tidigt av Socialdemokraterna, men det föll sedan majoriteten varit inne på försäljning.

Nu verkar alla partierna överens om framtiden för huset. Ett viktigt skäl är att dagisbygget i Hjärnarp troligen blir försenat i flera år, och det måste fram nya förskoleplatser.

Även om enigheten om huset och användningen är stor kan det bli politisk strid i barn- och utbildningsnämnden. Det är de som avgör om den nya förskolan i Tåstarp ska bemannas med kommunanställd personal eller drivas av något bolag.

– Där har åtminstone jag varit tydlig. Förskolan ska skötas av någon annan än kommunen, säger Liss Böcker (C).

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Ingen försäljning utan istället renovering. Dessutom ny förskola och det snabbt. Centern har fått fram ett nytt förslag om Tåstarps som fler nappar på.

ÄNGELHOLM. Vid onsdagens kommunstyrelse skulle än en gång framtiden diskuteras för det gamla skolhuset i Tåstarp. Sedan förslaget att sälja till en privat förskoleentreprenör havererat och den tilltänkte köparen Ellinor Rydell dragit sig ur har framtiden varit minst sagt oviss.
Och från politiskt håll har det funnits många förslag, och osäker majoritet
De flesta borgerliga var inne på att sälja till högstbjudande, medan oppositionen ville att kommunen skulle behålla fastigheten, trots att den står på försäljningslistan. I potten ligger också lokalerna för biblioteksfilialen, gymnastikföreningen och den nybildade organisationen Vi i skolan.
Vid ett gruppmöte i veckan kläckte centern en idé som Liss Böcker presenterade i samband kommunstyrelsen. Förslaget har kommit fram så snabbt att det inte diskuterats ens inom alliansen före mötet. Ändå blev det ett positivt mottagande.
– Kommunen ska behålla huset och snabbt göra en totalrenovering. I praktiken finns redan ritningar och bygglov. Målet är att redan i år öppna en förskola i skolhuset med två avdelningar. Läget är akut i Hjärnarpsområdet, och nybygget där verkar ju bli rejält försenat, säger Liss Böcker.
Med förskola i huset skulle både bibliotek och gymnastik kunna bli kvar. Precis som det var tänkt med Ellinor Rydell som ägare.
– Naturligtvis får det göras en hel del med huset, bland annat när det gäller handikappanpassning. Men samtidigt skulle vi kunna ta bort paviljongen Morkullan i Hjärnarp. Då finns det ett permanent behov av de här nya platserna, säger Tåstarpsbon Lennart Engström (KD), som kallar förslaget "mycket intressant".
Även från Socialdemokraterna blir det tummen upp. Christer Hansson säger ja direkt.
– Att kommunen ska behålla den här strategiskt placerade byggnaden är vad vi har velat hela tiden. Och att den skulle renoveras. Men det fanns ju ingen majoritet för det tidigare, säger han.
Första reaktionen från Moderaternas kommunalråd Åsa Herbst andas också optimism. Åtminstone sågas inte förslaget.
– Jag ska prata mer med Liss, och är angelägen om att sy ihop det så att det blir en lösning som passar så många som möjligt, säger Åsa Herbst.
När det är dags för beslut handlar det först och främst att få besked från barn- och utbildningsnämnden och från fastighetskontoret. Hur hög blir hyran, och när skulle lokalerna kunna vara renoverade och godkända?
Även om det blir en bred majoritet kring att starta förskola i Tåstarp lär inte partierna vara överens hela vägen. För Liss Böcker är det självklart att förskolan ska drivas av någon annan än kommunen, även om huset förblir kommunalt.
Driftsformen väckte upprörda känslor redan kring det försenade nybygget i Hjärnarp där det från barn- och utbildning förutsattes att den skulle vara kommunal.
– Här sade ju dessutom skolchefen att det var ganska självklart att nästa förskola efter den skulle vara i enskild regi, säger Liss Böcker.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst
Foto: Mats Roslund Foto: Mats Roslund

TÅSTARP. Sedan den tilltänkte köparen och förskoleföretagaren dragit sig ur har det varit tyst om Tåstarps skola. Åtminstone från kommunledningen. Den stora frågan finns kvar, sälja, eller inte sälja?

– Fastigheten står på försäljningslista. Det har fullmäktige bestämt, och det var även Socialdemokraterna med på, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M), som dock vet att det inte är lika självklart längre.

Största oppositionspartiet har dessutom förklarat att kommunen borde behålla det gamla skolhuset vid kyrkan. De var ett av partierna som gick emot den försäljning som ändå sprack när köparen backade.

– Vi står kvar vid det. Kommunen bör göra en minirenovering så att gymnastikföreningen och biblioteket kan stanna. Då kan skolan fortsätta att vara en samlingspunkt i byn, och föreningen Vi i skolan får som de vill, förklarar BrittMarie Hansson (S).

Från majoriteten har det låtit annorlunda. Och när den tilltänkta affären sprack var det flera som direkt var inne på att snabbt sälja huset till högstbjudande för att slippa fler likande debatter.

Det var meningen att ett första politiskt beslut skulle ha tagits i veckan. Tåstarps skola stod med på listan till extramötet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men på initiativ från ordföranden plockades ärendet bort.

– Med tanke på hur det nu blev vore det bra om frågan diskuterades ytterligare en gång inom partigrupperna. Det verkar finnas lite för många förslag, säger Åsa Herbst (M).

Och hon sticker inte under stol med att Socialdemokraternas inställning retar.

– Att prat om någon slags nödrenovering när vi nu ser så många exempel på vad som händer när hus inte sköts ordentligt är konstigt. Smårenoveringar brukar bli både dyra och besvärliga, säger hon.

Största anledningen till att ärendet ströks är ändå Kristdemokraterna. De verkar fortfarande inne på att sälja billigt till föreningen Vi i skolan. De flesta andra inom alliansen vill ha en anbudsgivning där i princip högsta bud vinner. Det ska också finnas en möjlighet att ge rabatt för något samhällsnyttigt ändamål.

– Viktigast är att vi inte får en så infekterad debatt igen. Förra gången blev ju värderingen plötsligt jätteviktig för många i kommunfullmäktige, säger Åsa Herbst.

 

Följ den heta debatten på HD.se Klicka här-->>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+