toplogo

Aktuellt

2013

I dag lanserar vi en helt ny hemsida och kan nu presentera vårt bokningssystem för att hyra lokaler i skolan.
Vi har dessutom strukturerat om sidan, så att du enklare och snabbare hittar vad du söker.
Den nrmsta veckan kan vissa justeringar behöva göras, då delar av hemsidan saknar information eller kommer kompletteras.

Välkommen att titta runt och ge oss gärna feedback i vårt forum.

Niklas Falck
Sekreterare

Läs hela inlägget »

Föreningen Vi i Skolan har gått i mål som segrare efter första etappen i detta projekt som kan liknas vid ett treårs-Tour de France.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25/11 hade 5 tunga representanter från olika partier begärt ordet. Alla var positiva, förhoppningsfulla och nöjda med det utarbetade förslaget och yrkade på bifall utan reservationer. Detta känns såklart oerhört glädjande för oss allihop i Tåstarp-Toarp-Gånarp. Samtidigt sätter det en press på oss att genom hårt och målmedvetet arbete leva upp till de förväntningar och förhoppningar som ställs från alla tänkbara håll.

När vi nu formellt sett tar över ansvaret den 1 december, startar ju som ni alla förstår den första av de övriga  etapperna i vårt Tour de Tåstarp och det är en ”Bergsetapp”. Direkt framför oss ligger nu intensiva kontakter med myndigheter för att få bygglov och godkännande vad gäller tillgänglighetsanpassning och eventuella förändringar i verksamhetens inriktning samt en brandskyddsdokumentation för hela byggnaden. Därefter kan vi bjuda in ytterligare hyresgäster och samarbetspartners, vilket är en förutsättning för att vår egen nytta och glädje av skolan skall kunna fortleva.

Det är inte säkert att vi klarar av att vinna alla etapperna, men vi ska definitivt gå i mål som segrare i sista etappen om 3 år och därmed bli ägare till skolan.

För att uppnå detta behöver vi många glada, positiva, nöjda och framåtsträvande medlemmar. Till dig som eventuellt tagit på dig en ”Betongkeps” vad gäller inställningen till skolprojektet, kan vi bara säga: Släng den! Ta på en Tyrolerhatt och kom med i gemenskapen!

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa protokollet från mötet som styrelsen hade med skolans föreningar, Hembygdsföreningen, Tåstarps Skytteförening och Tåstarps Gymnastikförening.
Intressant läsning som vi i styrelsen rekommenderar att läsa.
 -->>Tryck här för att läsa protokollet -->> 

Läs hela inlägget »

Lyckan är total!
I kväll har kommunfullmäktige fattat beslut om vår skolbyggnad i Tåstarp.
Från och med den 1 December är det föreningen som ansvarar för och bedriver verksamhet i skolan.
I mer än 1,5 år har vi kämpat för denna dagen, och nu är den här.

Vi återkommer snarast med ytterligare information.

Vi fortsätter förberedelserna inför uppstartsmöte / kick-off den 5 december.
Fortsätt följa oss och arbetet på hemsidan.

/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

I söndags den 17 november träffade styrelsen gruppledarna till arbetsgrupperna. Tillsammans diskuterades och planerades de allra första arbetsuppgifterna som varje grupp skall ta tag i.
Inför stormötet den 5 december, dit alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna, kommer samtliga arbetsgrupper presentera hur och vad som väntar inför det planerade övertagandet av skolan. Hjälp oss att sprida informationen om stormötet som vi kallar "Uppstartsträff / Kick-Off" 
Läs protokollet från mötet, genom att trycka här!
 

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa styrelsens senaste protokoll från den 10 november.
Tryck på HÄR för att läsa protokollet.

Läs hela inlägget »

Nu ligger protokoll för mötet den 3 november ute på hemsidan.
Här kan du följa vårt arbete och hur planerna fortskrider.
Klicka på bilden för att läsa protokoll från den 3 november.

 

Läs hela inlägget »

Nu ligger protokoll för söndagens möte ute.
Tryck på bilden till höger för att läsa protokollet.
Följ vårt arbete och håll dig uppdaterad på styrelsens arbete.
Redan på söndag den 3 november träffas styrelsen igen och fortsätter förberedelserna och planlägger så detaljerat som möljigt.

Hälsningar från Styrelsen

Läs hela inlägget »

Söndag den 27 oktober kommer styrelsen sitta ner och detaljplanera verksamhetsplanen och hur arbetsgrupper skall sättas igång.
Då beslut nu fattats av kommunledningen och hyresavtalet blivit godkänt kan det erfterlängtade arbetet starta. Det allra första som skall göras är att origanisera behovsbilden för att göra byggnaden godkänd och funktionsanpassad.
Vi har flera eventuella hyresgäster som vi diskuterar lösningar och idéer med just nu.
Styrelsen skall sammanfatta och förbereda kombinationen av befintliga verksamheter, eventuella nya verksamheter och tillgängligheten för användandet av byggnaden.
Inom kort kommer medlemmarna bjudas in till stormöte, där verksamhetens formella start kan börja.
Arbetsgrupperna som förbereds just nu kommer att inleda olika typer av förberedande arbeten.
Vi hoppas från styrelsens sida att ytterligare nya medlemmar sluter upp och vill vara med i en historisk uppstart att starta något unikt i Tåstarp, Toarp och Gånarp.
Håll utskik här på sidan, då vi inom kort uppdaterar med ny information.
//Styrelsen

Vi kommer inom kort bjuda in till stormöte för att tillsammans organisera oss

Läs hela inlägget »

I dag har äntligen det efterlängtade hyresavtalet undertecknats av "Vi i skolan". Efter många och i bland långa diskussioner kring hur ett kontrakt skall se ut har vi nu hittat en för båda parter bra lösning.
Nu när hyresavtalet är underteckat, kommer Kommunstyrelsen ta upp detta för beslut den 23 oktober i ett KSAU möte i Ängelholm.
Vi håller så klart alla tummar vi har för att överenskommelsen faller politikerna tillmötes.
Om inget oförutsett inträffar, kommer kontraktet / överenskommelsen innebära att föreningen tar över fastigheten den 1 December i år.

Inom kort sammanträder styrelsen och detaljplanerar hur uppstarten skall gå till.
Vi kommer att organisera oss omgående gällande de första punkterna vi tidigare diskuterat i senaste stormötet / årsmötet. Däribland att hitta ett nytt värmesystem som ersätter den gamla oljepannan som finns i dag. Styrelsen har sedan ett tag påbörjat arbetet med att samla in information och kunskap kring uppvärmningen, och ytterligare mer underlag behövs.

Vi i styrelsen kommer fortlöpande informera här via hemsidan och uppmanar er att sprida informationen i denna artikel. Vi vill också påminna er som inte betalt in medlemsavgiften för 2013 att snarast göra det för att ha tillgång till information och påverkan i arbetet med vår skola.

Vi hörs.
Styrelsen!

Läs hela inlägget »

Hej alla trogna och välinformerade läsare av vår hemsida.

Till alla som höjde på ögonbrynen då ni läste artikeln från i söndags vill jag förklara vad som fortfarande gäller: Föreningen skall inom kort teckna ett hyresavtal på 3 år. Efter dessa 3 år skall tagas beslut om föreningen skall köpa Tåstarps skola. Det är sannolikt att föreningen tillträder skolan som hyresgäst 2013 12 01, det hela beror på beslutsfattningen i Kommunfullmäktige. Om det efter 1 år visar sig att föreningen ej klarar av att driva verksamheten i skolan, kan kommunen bryta hyresavtalet och återta skolan. Samma sak gäller efter 2 år.
Vad gäller oljepannan är min inställning som sann miljövän följande: Det är oerhört pinsamt för oss varenda dag som pannan finns kvar och påverkar vår miljö negativt.
Den skall självklart elimineras så fort som möjligt. Dock skall vi inte bli uppstressade och hals över huvud kasta oss in i ett snabbt beslut om alternativ uppvärmningsanläggning. Väl genomtänkt och planerat med sikte på nästkommande 50 år skall det bli.
Michael Hansson
Ordförande

Läs hela inlägget »

Då vi drabbats av spamatacker flera gånger i vårt forum är vi tvingade att skärpa våra nivåer för att kunna skriva och delta i forumet. Tyvärr finns det automatiserade datorer som lägger ut massor med skräp och ointressant information för vår förening.
Så småningom kommer vi ändra vårt forum och förbättra det för våra kommande arbetsgrupper.
Det nya forumet kommer vara dolt och bara tilgängligt för medlemmar och användare som godkänts av föreningen.  // Niklas Falck

Läs hela inlägget »

Styrelsen jobbar fortfarande med att komma till en slutgiltig överenskommelse med kommunen. Efter vissa justeringar inväntar vi just nu respons på detaljer som är viktiga och nödvändiga för föreningen. Inom kort hoppas vi kunna meddela att ett hyresavtal undertecknats.
Därefter kommer detta som underlag att hanteras vid kommande KSAU möte under oktober månad. I skrivande stund har vi inte ett meddelat datum klart.
Håll ut alla medlemmar....  // Styrelsen

Läs hela inlägget »

Sedan vårt stormöte och årsmöte den 12 augusti har ett febrilt arbete pågått i styrelsen.
Vi har blnd annat finslipat förslaget om arbetsgrupper och börjat kontakta personer som anmälde sitt intresse att jobba i dessa. Vi kommer inom kort att presentera grupperna och vad de innebär här på hemsidan.

Vi fick ett avtalsförslag från kommunen som justerats och kompletterats med nödvändiga punkter.
Senast idag den 16 september har Michael Hansson och Niklas Falck suttit i en 2,5 timme lång förhandling och diskussion inne i kommunhuset, där vi framförde ytterligare justeringsförslag till avtalet.

Senare i denna månad kommer ett KSAU-möte fatta beslut kring att kunna starta hyresavtalet så snart detta undertecknats av oss. Har vi kommit fram till en färdig överenskommelse har vi förhoppningen att kunna få skolan till vårt förfogande antingen den 1 December eller 1 Januari.

Vi uppdaterar och skickar ut nyhetsbrev så snart vi har ny information att förmedla.

Läs hela inlägget »
Ängelholms stadshus Ängelholms stadshus
I dag träffade Michale Hansson och Niklas Falck kommunstyrelsen och framförde resultatet av stormötet som arrangerades den 12 augusti.
Närvarande från kommunstyrelsen var: Åsa Herbst (M), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Britt-Marie Hansson (S) och Lena Tebring (Kanslichef och kommunjurist)

Föreningen "Vi i Skolan" accepterar förslaget som presenterats från kommunstyrelsen och kommer inleda avtalsarbete inom den närmsta veckan. När vi tillsammans skapat ett avtal mellan föreningen och kommunen skall frågan formellt beslutas i ett KSAU möte och senare i Kommunfullmäktige.

Föreningens styrelse har utsatt två personer att under tiden arbeta fram en mer detaljerad arbetsgruppsbeskrivning som skall förenkla förberedelser till att handgripligen börja renovera och restaurera skolbyggnaden. 
Fortlöpande information kommer finnas på föreningens hemsida.
//Styrelsen
Läs hela inlägget »
Du hittar nu de senaste protokollen från konstituerande mötet och styrelsemötet från söndagen den 18 augusti, då beslut fattades att gå vidare enligt kommunstyrelsens presenterade förslag.
Du hittar protokollen under Vi i skolan - Föreningen - Protokoll
Läs hela inlägget »

Bybor tar över Tåstarps skola
Turerna har varit många sedan Ängelholms kommun föreslog att den gamla skolbyggnaden i Tåstarp skulle säljas. Men nu verkar det som att byborna själva till sist kommer att få ta över byggnaden.
Läs mer på Radio Kristianstads hemsida -->>
Du kan också trycka på SR P4 loggan för att lyssna på inslaget.          

Läs hela inlägget »

Under sidan med protokoll hittar du nu bl a protokoll från stormötet den 12 augusti i Tåstarps skola.
Gå till sidan med dokumenten -->>

Läs hela inlägget »

T A C K !

Tack för en väldigt bra uppslutning vid stormötet i skolan under måndagskvällen. Vi i styrelsen känner ett starkt stöd för det vi hittills gjort. Det känns jätte kul att medlemmarna som var med är så engagerade i att tillsammans hitta en bra lösning och väldigt gärna vill hjälpa till.

Mer än hlften som var med under mötet har anmlt sig till att vara med i arbetsgrupper som styrelsen föreslog. Det innebär att vi kan ta denna delen ytterligare ett steg i vårt arbete nu.

Inom de närmsta dagarna kommer vi att informera och uppdatera hemsidan med aktuell status för vad som händer. Håll utkik på sidan och även via facebook där vi efterhand lägger ut information.

Tack än en gång för stödet. Nu har vi startat resan till något nytt för byarna.
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Kl 18:00 innan stormötet öppnar vi upp skolan för att alla som vill se samtliga utrymmen.
Inklusive fd. Slöjdsalen som många hittills inte haft möjlighet att kunna se.
Sprid ut denna information till dom som inte har Facebook.
Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »
Montage: Niklas Falck Montage: Niklas Falck

Nu ligger skolans framtid helt i medlemmarnas händer! Och det är verkligen så!
Styrelsen har efter ungefär 6 månaders diskussion och förhandling med kommunledningen kommit fram till en väldigt bra lösning.
Vid kommande årsmöte inleds detta med en detaljerad presentation av förhandlat förslag. Styrelsen kommer också att presentera förslag på hur föreningen skall organiseras för att på bästa sätt förvalta och bedriva verksamheter i skolbyggnaden.
Slutligen skall beslut fattas för eller emot för detta förslag.
Den 14 augusti skall detta beslut behandlas på Kommunledningens KSAU-möte.

Det är väldigt viktigt att du deltar som medlem och är med och påverkar. Beslutet avgör om föreningen skall ta över och direkt påverka vilka aktiviteter som skall bedrivas, eller om fastigheten skall säljas på öppen marknad och därmed riskera att gå förlorad.
Du avgör och ditt val är viktigt!

Läs hela inlägget »

I vårt senaste utskick kan du läsa att vi publicerar dagordningen.
Du kan ladda hem den här genom att trycka på:
Öppna dagordning för årsmöte 12 augusti 2013

Läs hela inlägget »

Strax innan julhelgen 2012 förändrades förutsättningarna för föreningen som då inlett en bra dialog med den eventuella köparen till fastigheten.
Man hoppade av och var inte längre intresserad att köpa byggnaden.

Under våren och försommaren har styrelsen fortlöpande haft diskussioner och förhandlingar med kommunledningen för att hitta en alternativ lösning som kan ge byborna en bra lösning med tillgänglighet och chans att påverka framtiden för denna fantastiska mötesplats.

Flera alternativ har bollats mellan styrelseledamöter och kommunen.
Under tiden som diskussioner pågått har styrelsen valt att inte offentliggöra något, då risken för feltolkningar och förhastade påståenden skulle kunna påverka.
Lagom till sommarmånaderna inletts har kommunledningen och styrelsen kommit fram till en bra lösning som skall offentliggöras vid kommande årsmöte. Där skall medlemmarna tillsammans fatta beslut om att gå vidare eller avböja.

Läs hela inlägget »

Då vår kära skola hamnat lite längre ner i prioritering under en tid har man nu äntligen kommit vidare i beräkningar avseende renovering. Som de flesta redan läst i HD den 26 april, kan vi konstatera att kostnaden för renovering enligt "kommunal standard" hamnat betydligt högre än vad man tidigare uppskattat.

Styrelsen har fortlöpande fört diskussion och haft kontakt med politiker och andra inblandade, men inte hittills känt sig ha någon anledning att kommunicera ut något här via hemsidan.

Men nu verkar det som om vi äntligen kommer igång igen och hoppas på bybornas engagemang liksom tidigare.

 

Inom kort planerar styrelsen att ha ett dialogmöte med kommunen. Styrelsen förbereder nu ett stormöte / årsmöte för medlemmarrna så snart vi fått något besked från kommunen. 

 

Följ med på hemsidan och håll dig uppdaterad på vad som händer. Vi kommer som sagt att informera här vad som händer fortlöpande.

Läs hela inlägget »

Senaste informationen från styrelsen på denna sidan, var inför de överläggningar som Kommunledningen bjöd in till den 9 januari 2013.
Vid detta tillfälle klargjorde styrelsen att Vi i skolan fortfarande är intresserade av att ta över skolan. Vi redogjorde även för vår plan över framtida verksamheter och vår ekonomiska plan. Allt enligt vad
som tidigare skickats in till kommunen, beskrivits här på hemsidan och på stormöte i skolan.
Kommunledningens representanter beskrev läget som ovisst efter att Ellinor Rydell hoppat av affären. Åsa Herbst informerade om den komplicerade politiska situation som uppstått, där man ej är överens om det finns en möjlighet att sälja till samma pris som Ellinor blev
erbjuden, eller om man blir tvungen att försöka få ut så mycket som möjligt genom en öppen försäljning med budgivning.
Ärendet skulle ha varit uppe till behandling på KSAU-möte den 23 januari och den 6 februari. Vid bägge tillfällena har ärendet tagits bort från dagordningen p.g.a. att man ej har diskuterat klart och
uppnått enighet inom de olika partigrupperna. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst har vid bägge tillfällena informerat ordförande Michael H. om läget och att processen ej kommit vidare. Genom denna situation har ju inte heller styrelsen haft något att gå vidare med.
Informationen som står i NST måndagen den 11 januari har givetvis även lämnats till styrelsen för Vi i skolan. Uppgiften om att det finns ett förslag om en "minirenovering" och att kommunen i sådant fall skall behålla skolan, är ju i högsta grad revolutionerande för oss.
Föreningen Vi i skolans övergripande målsättning är ju att vid en EV FÖRSÄLJNING av skolbyggnaden se till att bybornas intressen, önskemål och behov av social samvaro blir tillgodosedda, vilket till sin ytterlighet kan innebära att föreningen själv köper skolbyggnaden för
att förverkliga detta.

Läs hela inlägget »

Vi i skolans kalender

Google+