toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

2013 > 10

Vi skär pumpor, målar lyktor m.m.
enkel fika
Torsdagen den 31 oktober


Biblioteket i Tåstarp
Kl. 15- 19

Du får gärna vara utklädd
Välkommen!

Bibliotekets vänner och Ingeborg/bibl.

Läs hela inlägget »

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2013 > 10

Nu ligger protokoll för söndagens möte ute.
Tryck på bilden till höger för att läsa protokollet.
Följ vårt arbete och håll dig uppdaterad på styrelsens arbete.
Redan på söndag den 3 november träffas styrelsen igen och fortsätter förberedelserna och planlägger så detaljerat som möljigt.

Hälsningar från Styrelsen

Läs hela inlägget »

Söndag den 27 oktober kommer styrelsen sitta ner och detaljplanera verksamhetsplanen och hur arbetsgrupper skall sättas igång.
Då beslut nu fattats av kommunledningen och hyresavtalet blivit godkänt kan det erfterlängtade arbetet starta. Det allra första som skall göras är att origanisera behovsbilden för att göra byggnaden godkänd och funktionsanpassad.
Vi har flera eventuella hyresgäster som vi diskuterar lösningar och idéer med just nu.
Styrelsen skall sammanfatta och förbereda kombinationen av befintliga verksamheter, eventuella nya verksamheter och tillgängligheten för användandet av byggnaden.
Inom kort kommer medlemmarna bjudas in till stormöte, där verksamhetens formella start kan börja.
Arbetsgrupperna som förbereds just nu kommer att inleda olika typer av förberedande arbeten.
Vi hoppas från styrelsens sida att ytterligare nya medlemmar sluter upp och vill vara med i en historisk uppstart att starta något unikt i Tåstarp, Toarp och Gånarp.
Håll utskik här på sidan, då vi inom kort uppdaterar med ny information.
//Styrelsen

Vi kommer inom kort bjuda in till stormöte för att tillsammans organisera oss

Läs hela inlägget »

I dag har äntligen det efterlängtade hyresavtalet undertecknats av "Vi i skolan". Efter många och i bland långa diskussioner kring hur ett kontrakt skall se ut har vi nu hittat en för båda parter bra lösning.
Nu när hyresavtalet är underteckat, kommer Kommunstyrelsen ta upp detta för beslut den 23 oktober i ett KSAU möte i Ängelholm.
Vi håller så klart alla tummar vi har för att överenskommelsen faller politikerna tillmötes.
Om inget oförutsett inträffar, kommer kontraktet / överenskommelsen innebära att föreningen tar över fastigheten den 1 December i år.

Inom kort sammanträder styrelsen och detaljplanerar hur uppstarten skall gå till.
Vi kommer att organisera oss omgående gällande de första punkterna vi tidigare diskuterat i senaste stormötet / årsmötet. Däribland att hitta ett nytt värmesystem som ersätter den gamla oljepannan som finns i dag. Styrelsen har sedan ett tag påbörjat arbetet med att samla in information och kunskap kring uppvärmningen, och ytterligare mer underlag behövs.

Vi i styrelsen kommer fortlöpande informera här via hemsidan och uppmanar er att sprida informationen i denna artikel. Vi vill också påminna er som inte betalt in medlemsavgiften för 2013 att snarast göra det för att ha tillgång till information och påverkan i arbetet med vår skola.

Vi hörs.
Styrelsen!

Läs hela inlägget »

Hej alla trogna och välinformerade läsare av vår hemsida.

Till alla som höjde på ögonbrynen då ni läste artikeln från i söndags vill jag förklara vad som fortfarande gäller: Föreningen skall inom kort teckna ett hyresavtal på 3 år. Efter dessa 3 år skall tagas beslut om föreningen skall köpa Tåstarps skola. Det är sannolikt att föreningen tillträder skolan som hyresgäst 2013 12 01, det hela beror på beslutsfattningen i Kommunfullmäktige. Om det efter 1 år visar sig att föreningen ej klarar av att driva verksamheten i skolan, kan kommunen bryta hyresavtalet och återta skolan. Samma sak gäller efter 2 år.
Vad gäller oljepannan är min inställning som sann miljövän följande: Det är oerhört pinsamt för oss varenda dag som pannan finns kvar och påverkar vår miljö negativt.
Den skall självklart elimineras så fort som möjligt. Dock skall vi inte bli uppstressade och hals över huvud kasta oss in i ett snabbt beslut om alternativ uppvärmningsanläggning. Väl genomtänkt och planerat med sikte på nästkommande 50 år skall det bli.
Michael Hansson
Ordförande

Läs hela inlägget »

Då vi drabbats av spamatacker flera gånger i vårt forum är vi tvingade att skärpa våra nivåer för att kunna skriva och delta i forumet. Tyvärr finns det automatiserade datorer som lägger ut massor med skräp och ointressant information för vår förening.
Så småningom kommer vi ändra vårt forum och förbättra det för våra kommande arbetsgrupper.
Det nya forumet kommer vara dolt och bara tilgängligt för medlemmar och användare som godkänts av föreningen.  // Niklas Falck

Läs hela inlägget »

Styrelsen jobbar fortfarande med att komma till en slutgiltig överenskommelse med kommunen. Efter vissa justeringar inväntar vi just nu respons på detaljer som är viktiga och nödvändiga för föreningen. Inom kort hoppas vi kunna meddela att ett hyresavtal undertecknats.
Därefter kommer detta som underlag att hanteras vid kommande KSAU möte under oktober månad. I skrivande stund har vi inte ett meddelat datum klart.
Håll ut alla medlemmar....  // Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2013 > 10

ÄNGELHOLM Publicerad 25 oktober 2013 kl. 04:00
Den här gången blev det ingen diskusson när kommunens högsta politiker avhandlade framtiden för gamla skolan i Tåstarp. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan ytterligare invändningar vidare det hyresavtal som skrivits med föreningen Vi i skolan.

Föreningen hyr skolan nästan gratis i tre år och får sedan om de vill köpa fastigheten för 700 000 kronor. Under tiden ska byggnaden vårdas och förbättras och de godkända investeringar som görs räknas av på köpesumman.

Kommunen har också gett löfte om att betala räkningarna för ett nytt värmesystem, men vad det blir är oklart sedan planerna på bergvärme gått i stöpet.

I överenskommelsen ingår att föreningen tar in hyran från biblioteksfilialen, som nu ska bli kvar åtminstone nästa år.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Det finns redan två nya borror på skoltomten. Och här finns vatten. Därför har föreningen "Vi i skolan" drivit på för att ersätta den gamla oljepannan i Tåstarps skola med en värmepump som hämtar energi ur grundvatten. Men nu säger kommunen definitivt nej. Det är fel plats.
Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+