toplogo

Kalender - På gång

Biblioteket & Galleri Elva

2013

Vi skär pumpor, målar lyktor m.m.
enkel fika
Torsdagen den 31 oktober


Biblioteket i Tåstarp
Kl. 15- 19

Du får gärna vara utklädd
Välkommen!

Bibliotekets vänner och Ingeborg/bibl.

Läs hela inlägget »

Tostarps sockens hembygdsförening arrangerar fotoutställning.

Vernissage tisdagen den 22 januari 17 – 19

Därefter ser du utställningen Tisdagar och Torsdagar 15 – 19
till och med torsdagen den 14 februari

Galleri elva
Tåstarps bibliotek

Läs hela inlägget »

SKOLANS FORUM

Diskutera i vårt FORUM


Det är viktigt att vi alla diskuterar, bollar idéer och informerar varandra i detta forum. 
Vill du skapa nya diskussionsgrupper är du välkommen att göra det också. 
Du är en del av det!

 

Gå till vårt Forum -->>

Facebook

Aktuellt

2013

I dag lanserar vi en helt ny hemsida och kan nu presentera vårt bokningssystem för att hyra lokaler i skolan.
Vi har dessutom strukturerat om sidan, så att du enklare och snabbare hittar vad du söker.
Den nrmsta veckan kan vissa justeringar behöva göras, då delar av hemsidan saknar information eller kommer kompletteras.

Välkommen att titta runt och ge oss gärna feedback i vårt forum.

Niklas Falck
Sekreterare

Läs hela inlägget »

Föreningen Vi i Skolan har gått i mål som segrare efter första etappen i detta projekt som kan liknas vid ett treårs-Tour de France.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25/11 hade 5 tunga representanter från olika partier begärt ordet. Alla var positiva, förhoppningsfulla och nöjda med det utarbetade förslaget och yrkade på bifall utan reservationer. Detta känns såklart oerhört glädjande för oss allihop i Tåstarp-Toarp-Gånarp. Samtidigt sätter det en press på oss att genom hårt och målmedvetet arbete leva upp till de förväntningar och förhoppningar som ställs från alla tänkbara håll.

När vi nu formellt sett tar över ansvaret den 1 december, startar ju som ni alla förstår den första av de övriga  etapperna i vårt Tour de Tåstarp och det är en ”Bergsetapp”. Direkt framför oss ligger nu intensiva kontakter med myndigheter för att få bygglov och godkännande vad gäller tillgänglighetsanpassning och eventuella förändringar i verksamhetens inriktning samt en brandskyddsdokumentation för hela byggnaden. Därefter kan vi bjuda in ytterligare hyresgäster och samarbetspartners, vilket är en förutsättning för att vår egen nytta och glädje av skolan skall kunna fortleva.

Det är inte säkert att vi klarar av att vinna alla etapperna, men vi ska definitivt gå i mål som segrare i sista etappen om 3 år och därmed bli ägare till skolan.

För att uppnå detta behöver vi många glada, positiva, nöjda och framåtsträvande medlemmar. Till dig som eventuellt tagit på dig en ”Betongkeps” vad gäller inställningen till skolprojektet, kan vi bara säga: Släng den! Ta på en Tyrolerhatt och kom med i gemenskapen!

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa protokollet från mötet som styrelsen hade med skolans föreningar, Hembygdsföreningen, Tåstarps Skytteförening och Tåstarps Gymnastikförening.
Intressant läsning som vi i styrelsen rekommenderar att läsa.
 -->>Tryck här för att läsa protokollet -->> 

Läs hela inlägget »

Lyckan är total!
I kväll har kommunfullmäktige fattat beslut om vår skolbyggnad i Tåstarp.
Från och med den 1 December är det föreningen som ansvarar för och bedriver verksamhet i skolan.
I mer än 1,5 år har vi kämpat för denna dagen, och nu är den här.

Vi återkommer snarast med ytterligare information.

Vi fortsätter förberedelserna inför uppstartsmöte / kick-off den 5 december.
Fortsätt följa oss och arbetet på hemsidan.

/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

I söndags den 17 november träffade styrelsen gruppledarna till arbetsgrupperna. Tillsammans diskuterades och planerades de allra första arbetsuppgifterna som varje grupp skall ta tag i.
Inför stormötet den 5 december, dit alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna, kommer samtliga arbetsgrupper presentera hur och vad som väntar inför det planerade övertagandet av skolan. Hjälp oss att sprida informationen om stormötet som vi kallar "Uppstartsträff / Kick-Off" 
Läs protokollet från mötet, genom att trycka här!
 

Läs hela inlägget »

Nu kan du läsa styrelsens senaste protokoll från den 10 november.
Tryck på HÄR för att läsa protokollet.

Läs hela inlägget »

Nu ligger protokoll för mötet den 3 november ute på hemsidan.
Här kan du följa vårt arbete och hur planerna fortskrider.
Klicka på bilden för att läsa protokoll från den 3 november.

 

Läs hela inlägget »

Nu ligger protokoll för söndagens möte ute.
Tryck på bilden till höger för att läsa protokollet.
Följ vårt arbete och håll dig uppdaterad på styrelsens arbete.
Redan på söndag den 3 november träffas styrelsen igen och fortsätter förberedelserna och planlägger så detaljerat som möljigt.

Hälsningar från Styrelsen

Läs hela inlägget »

Söndag den 27 oktober kommer styrelsen sitta ner och detaljplanera verksamhetsplanen och hur arbetsgrupper skall sättas igång.
Då beslut nu fattats av kommunledningen och hyresavtalet blivit godkänt kan det erfterlängtade arbetet starta. Det allra första som skall göras är att origanisera behovsbilden för att göra byggnaden godkänd och funktionsanpassad.
Vi har flera eventuella hyresgäster som vi diskuterar lösningar och idéer med just nu.
Styrelsen skall sammanfatta och förbereda kombinationen av befintliga verksamheter, eventuella nya verksamheter och tillgängligheten för användandet av byggnaden.
Inom kort kommer medlemmarna bjudas in till stormöte, där verksamhetens formella start kan börja.
Arbetsgrupperna som förbereds just nu kommer att inleda olika typer av förberedande arbeten.
Vi hoppas från styrelsens sida att ytterligare nya medlemmar sluter upp och vill vara med i en historisk uppstart att starta något unikt i Tåstarp, Toarp och Gånarp.
Håll utskik här på sidan, då vi inom kort uppdaterar med ny information.
//Styrelsen

Vi kommer inom kort bjuda in till stormöte för att tillsammans organisera oss

Läs hela inlägget »

I dag har äntligen det efterlängtade hyresavtalet undertecknats av "Vi i skolan". Efter många och i bland långa diskussioner kring hur ett kontrakt skall se ut har vi nu hittat en för båda parter bra lösning.
Nu när hyresavtalet är underteckat, kommer Kommunstyrelsen ta upp detta för beslut den 23 oktober i ett KSAU möte i Ängelholm.
Vi håller så klart alla tummar vi har för att överenskommelsen faller politikerna tillmötes.
Om inget oförutsett inträffar, kommer kontraktet / överenskommelsen innebära att föreningen tar över fastigheten den 1 December i år.

Inom kort sammanträder styrelsen och detaljplanerar hur uppstarten skall gå till.
Vi kommer att organisera oss omgående gällande de första punkterna vi tidigare diskuterat i senaste stormötet / årsmötet. Däribland att hitta ett nytt värmesystem som ersätter den gamla oljepannan som finns i dag. Styrelsen har sedan ett tag påbörjat arbetet med att samla in information och kunskap kring uppvärmningen, och ytterligare mer underlag behövs.

Vi i styrelsen kommer fortlöpande informera här via hemsidan och uppmanar er att sprida informationen i denna artikel. Vi vill också påminna er som inte betalt in medlemsavgiften för 2013 att snarast göra det för att ha tillgång till information och påverkan i arbetet med vår skola.

Vi hörs.
Styrelsen!

Läs hela inlägget »

Hej alla trogna och välinformerade läsare av vår hemsida.

Till alla som höjde på ögonbrynen då ni läste artikeln från i söndags vill jag förklara vad som fortfarande gäller: Föreningen skall inom kort teckna ett hyresavtal på 3 år. Efter dessa 3 år skall tagas beslut om föreningen skall köpa Tåstarps skola. Det är sannolikt att föreningen tillträder skolan som hyresgäst 2013 12 01, det hela beror på beslutsfattningen i Kommunfullmäktige. Om det efter 1 år visar sig att föreningen ej klarar av att driva verksamheten i skolan, kan kommunen bryta hyresavtalet och återta skolan. Samma sak gäller efter 2 år.
Vad gäller oljepannan är min inställning som sann miljövän följande: Det är oerhört pinsamt för oss varenda dag som pannan finns kvar och påverkar vår miljö negativt.
Den skall självklart elimineras så fort som möjligt. Dock skall vi inte bli uppstressade och hals över huvud kasta oss in i ett snabbt beslut om alternativ uppvärmningsanläggning. Väl genomtänkt och planerat med sikte på nästkommande 50 år skall det bli.
Michael Hansson
Ordförande

Läs hela inlägget »

Då vi drabbats av spamatacker flera gånger i vårt forum är vi tvingade att skärpa våra nivåer för att kunna skriva och delta i forumet. Tyvärr finns det automatiserade datorer som lägger ut massor med skräp och ointressant information för vår förening.
Så småningom kommer vi ändra vårt forum och förbättra det för våra kommande arbetsgrupper.
Det nya forumet kommer vara dolt och bara tilgängligt för medlemmar och användare som godkänts av föreningen.  // Niklas Falck

Läs hela inlägget »

Styrelsen jobbar fortfarande med att komma till en slutgiltig överenskommelse med kommunen. Efter vissa justeringar inväntar vi just nu respons på detaljer som är viktiga och nödvändiga för föreningen. Inom kort hoppas vi kunna meddela att ett hyresavtal undertecknats.
Därefter kommer detta som underlag att hanteras vid kommande KSAU möte under oktober månad. I skrivande stund har vi inte ett meddelat datum klart.
Håll ut alla medlemmar....  // Styrelsen

Läs hela inlägget »

Sedan vårt stormöte och årsmöte den 12 augusti har ett febrilt arbete pågått i styrelsen.
Vi har blnd annat finslipat förslaget om arbetsgrupper och börjat kontakta personer som anmälde sitt intresse att jobba i dessa. Vi kommer inom kort att presentera grupperna och vad de innebär här på hemsidan.

Vi fick ett avtalsförslag från kommunen som justerats och kompletterats med nödvändiga punkter.
Senast idag den 16 september har Michael Hansson och Niklas Falck suttit i en 2,5 timme lång förhandling och diskussion inne i kommunhuset, där vi framförde ytterligare justeringsförslag till avtalet.

Senare i denna månad kommer ett KSAU-möte fatta beslut kring att kunna starta hyresavtalet så snart detta undertecknats av oss. Har vi kommit fram till en färdig överenskommelse har vi förhoppningen att kunna få skolan till vårt förfogande antingen den 1 December eller 1 Januari.

Vi uppdaterar och skickar ut nyhetsbrev så snart vi har ny information att förmedla.

Läs hela inlägget »
Ängelholms stadshus Ängelholms stadshus
I dag träffade Michale Hansson och Niklas Falck kommunstyrelsen och framförde resultatet av stormötet som arrangerades den 12 augusti.
Närvarande från kommunstyrelsen var: Åsa Herbst (M), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Britt-Marie Hansson (S) och Lena Tebring (Kanslichef och kommunjurist)

Föreningen "Vi i Skolan" accepterar förslaget som presenterats från kommunstyrelsen och kommer inleda avtalsarbete inom den närmsta veckan. När vi tillsammans skapat ett avtal mellan föreningen och kommunen skall frågan formellt beslutas i ett KSAU möte och senare i Kommunfullmäktige.

Föreningens styrelse har utsatt två personer att under tiden arbeta fram en mer detaljerad arbetsgruppsbeskrivning som skall förenkla förberedelser till att handgripligen börja renovera och restaurera skolbyggnaden. 
Fortlöpande information kommer finnas på föreningens hemsida.
//Styrelsen
Läs hela inlägget »
Du hittar nu de senaste protokollen från konstituerande mötet och styrelsemötet från söndagen den 18 augusti, då beslut fattades att gå vidare enligt kommunstyrelsens presenterade förslag.
Du hittar protokollen under Vi i skolan - Föreningen - Protokoll
Läs hela inlägget »

Bybor tar över Tåstarps skola
Turerna har varit många sedan Ängelholms kommun föreslog att den gamla skolbyggnaden i Tåstarp skulle säljas. Men nu verkar det som att byborna själva till sist kommer att få ta över byggnaden.
Läs mer på Radio Kristianstads hemsida -->>
Du kan också trycka på SR P4 loggan för att lyssna på inslaget.          

Läs hela inlägget »

Under sidan med protokoll hittar du nu bl a protokoll från stormötet den 12 augusti i Tåstarps skola.
Gå till sidan med dokumenten -->>

Läs hela inlägget »

T A C K !

Tack för en väldigt bra uppslutning vid stormötet i skolan under måndagskvällen. Vi i styrelsen känner ett starkt stöd för det vi hittills gjort. Det känns jätte kul att medlemmarna som var med är så engagerade i att tillsammans hitta en bra lösning och väldigt gärna vill hjälpa till.

Mer än hlften som var med under mötet har anmlt sig till att vara med i arbetsgrupper som styrelsen föreslog. Det innebär att vi kan ta denna delen ytterligare ett steg i vårt arbete nu.

Inom de närmsta dagarna kommer vi att informera och uppdatera hemsidan med aktuell status för vad som händer. Håll utkik på sidan och även via facebook där vi efterhand lägger ut information.

Tack än en gång för stödet. Nu har vi startat resan till något nytt för byarna.
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Kl 18:00 innan stormötet öppnar vi upp skolan för att alla som vill se samtliga utrymmen.
Inklusive fd. Slöjdsalen som många hittills inte haft möjlighet att kunna se.
Sprid ut denna information till dom som inte har Facebook.
Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »
Montage: Niklas Falck Montage: Niklas Falck

Nu ligger skolans framtid helt i medlemmarnas händer! Och det är verkligen så!
Styrelsen har efter ungefär 6 månaders diskussion och förhandling med kommunledningen kommit fram till en väldigt bra lösning.
Vid kommande årsmöte inleds detta med en detaljerad presentation av förhandlat förslag. Styrelsen kommer också att presentera förslag på hur föreningen skall organiseras för att på bästa sätt förvalta och bedriva verksamheter i skolbyggnaden.
Slutligen skall beslut fattas för eller emot för detta förslag.
Den 14 augusti skall detta beslut behandlas på Kommunledningens KSAU-möte.

Det är väldigt viktigt att du deltar som medlem och är med och påverkar. Beslutet avgör om föreningen skall ta över och direkt påverka vilka aktiviteter som skall bedrivas, eller om fastigheten skall säljas på öppen marknad och därmed riskera att gå förlorad.
Du avgör och ditt val är viktigt!

Läs hela inlägget »

I vårt senaste utskick kan du läsa att vi publicerar dagordningen.
Du kan ladda hem den här genom att trycka på:
Öppna dagordning för årsmöte 12 augusti 2013

Läs hela inlägget »

Strax innan julhelgen 2012 förändrades förutsättningarna för föreningen som då inlett en bra dialog med den eventuella köparen till fastigheten.
Man hoppade av och var inte längre intresserad att köpa byggnaden.

Under våren och försommaren har styrelsen fortlöpande haft diskussioner och förhandlingar med kommunledningen för att hitta en alternativ lösning som kan ge byborna en bra lösning med tillgänglighet och chans att påverka framtiden för denna fantastiska mötesplats.

Flera alternativ har bollats mellan styrelseledamöter och kommunen.
Under tiden som diskussioner pågått har styrelsen valt att inte offentliggöra något, då risken för feltolkningar och förhastade påståenden skulle kunna påverka.
Lagom till sommarmånaderna inletts har kommunledningen och styrelsen kommit fram till en bra lösning som skall offentliggöras vid kommande årsmöte. Där skall medlemmarna tillsammans fatta beslut om att gå vidare eller avböja.

Läs hela inlägget »

Då vår kära skola hamnat lite längre ner i prioritering under en tid har man nu äntligen kommit vidare i beräkningar avseende renovering. Som de flesta redan läst i HD den 26 april, kan vi konstatera att kostnaden för renovering enligt "kommunal standard" hamnat betydligt högre än vad man tidigare uppskattat.

Styrelsen har fortlöpande fört diskussion och haft kontakt med politiker och andra inblandade, men inte hittills känt sig ha någon anledning att kommunicera ut något här via hemsidan.

Men nu verkar det som om vi äntligen kommer igång igen och hoppas på bybornas engagemang liksom tidigare.

 

Inom kort planerar styrelsen att ha ett dialogmöte med kommunen. Styrelsen förbereder nu ett stormöte / årsmöte för medlemmarrna så snart vi fått något besked från kommunen. 

 

Följ med på hemsidan och håll dig uppdaterad på vad som händer. Vi kommer som sagt att informera här vad som händer fortlöpande.

Läs hela inlägget »

Senaste informationen från styrelsen på denna sidan, var inför de överläggningar som Kommunledningen bjöd in till den 9 januari 2013.
Vid detta tillfälle klargjorde styrelsen att Vi i skolan fortfarande är intresserade av att ta över skolan. Vi redogjorde även för vår plan över framtida verksamheter och vår ekonomiska plan. Allt enligt vad
som tidigare skickats in till kommunen, beskrivits här på hemsidan och på stormöte i skolan.
Kommunledningens representanter beskrev läget som ovisst efter att Ellinor Rydell hoppat av affären. Åsa Herbst informerade om den komplicerade politiska situation som uppstått, där man ej är överens om det finns en möjlighet att sälja till samma pris som Ellinor blev
erbjuden, eller om man blir tvungen att försöka få ut så mycket som möjligt genom en öppen försäljning med budgivning.
Ärendet skulle ha varit uppe till behandling på KSAU-möte den 23 januari och den 6 februari. Vid bägge tillfällena har ärendet tagits bort från dagordningen p.g.a. att man ej har diskuterat klart och
uppnått enighet inom de olika partigrupperna. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst har vid bägge tillfällena informerat ordförande Michael H. om läget och att processen ej kommit vidare. Genom denna situation har ju inte heller styrelsen haft något att gå vidare med.
Informationen som står i NST måndagen den 11 januari har givetvis även lämnats till styrelsen för Vi i skolan. Uppgiften om att det finns ett förslag om en "minirenovering" och att kommunen i sådant fall skall behålla skolan, är ju i högsta grad revolutionerande för oss.
Föreningen Vi i skolans övergripande målsättning är ju att vid en EV FÖRSÄLJNING av skolbyggnaden se till att bybornas intressen, önskemål och behov av social samvaro blir tillgodosedda, vilket till sin ytterlighet kan innebära att föreningen själv köper skolbyggnaden för
att förverkliga detta.

Läs hela inlägget »

Vi i skolan i media

2013

ÄNGELHOLM Publicerad 25 oktober 2013 kl. 04:00
Den här gången blev det ingen diskusson när kommunens högsta politiker avhandlade framtiden för gamla skolan i Tåstarp. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan ytterligare invändningar vidare det hyresavtal som skrivits med föreningen Vi i skolan.

Föreningen hyr skolan nästan gratis i tre år och får sedan om de vill köpa fastigheten för 700 000 kronor. Under tiden ska byggnaden vårdas och förbättras och de godkända investeringar som görs räknas av på köpesumman.

Kommunen har också gett löfte om att betala räkningarna för ett nytt värmesystem, men vad det blir är oklart sedan planerna på bergvärme gått i stöpet.

I överenskommelsen ingår att föreningen tar in hyran från biblioteksfilialen, som nu ska bli kvar åtminstone nästa år.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Det finns redan två nya borror på skoltomten. Och här finns vatten. Därför har föreningen "Vi i skolan" drivit på för att ersätta den gamla oljepannan i Tåstarps skola med en värmepump som hämtar energi ur grundvatten. Men nu säger kommunen definitivt nej. Det är fel plats.
Läs hela reportaget på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

I många år har den gamla folkskolan i Tåstarp fungerat som samlingspunkt i byn. Här finns en biblioteksfilial och flera föreningar använder olika delar av lokalerna. Byns populära midsommarfirande sker i skolans trädgård och intill finns det gott om parkeringsplatser.

För ungefär två år sedan ville kommunen, som äger skolbyggnaden, att den skulle ut till försäljning eftersom kostnaderna dragit iväg. I byn svarade man genom att bilda föreningen Vi i skolan vars uttalade mål var att rädda kvar skolhuset som byns samlingspunkt.

Och nu finns en lösning som båda parter är nöjda med.
Läs mer på HD.se -->>>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Folket i Tåstarp är engagerade i sin by. Nu gäller striden den gamla folkskolan som hyser både bibliotek och flera föreningar, men en lösning ser ut vara nära.

Klockan är tolv när brevbäraren dyker upp i sin lilla gula bil och Gisela Jansson gör sig redo att gå ut till Tåstarps byaväg för att vittja lådan. Hon och sambon Joachim Falck bor numera på gårdens undantag som pensionärer sedan dottern med familj tagit över det stora boningshuset. Här driver den fjärde generationen på Lyckegården ett bed and breakfast på temat Bo på lantgård.

Hit kom Gisela Janssons farfar och farmor år 1907 och tog över gården.

Läs mer på HD.se -->>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst


TÅSTARP Publicerad 12 augusti 2013 kl. 22:20 Uppdaterad 22:27
En majoritet av medlemmarna på årsmötet är positiva till att Vi i skolan tar över skolhuset i Tåstarp. Det stod klart när föreningen röstade i frågan under måndagskvällen.

Först hyr Vi i skolan det gamla skolhuset av kommunen för en symbolisk summa. Efter tre år får de köpa byggnaden för 700 000 kronor. Så ser kommunledningens förslag ut.

Samtidigt tar Vi i skolan på sig kostnaderna för huset och rätten till hyresintäkterna.

Under måndagskvällen samlades drygt en tredjedel av föreningens 150 medlemmar för att visa var de står i frågan. Och en överväldigande majoritet ser positivt på ett övertagande. Detta trots den ekonomiska osäkerhet som en stor del av kvällens frågor kom att handla om.

I dagsläget är det meningen att biblioteket ska fortsätta hyra in sig. 84 000 kronor om året betalar kultur- och fritidsförvaltningen för lokalerna. Utöver detta ger gymnastikföreningen omkring 15 000 kronor om året.

Men några garantier för framtiden ger inte kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M) när det gäller biblioteket. Tidigare har det funnits förslag om att stänga filialen.

Enligt föreningens ordförande Michael Hansson behöver föreningen att få ytterligare en stabil hyresgäst, gärna en förskola.

– Får vi inte kan det bli svårt att klara ekonomin på sikt.

Enligt kommunledningens förslag ska föreningen ha möjlighet att göra investeringar för att förbättra huset. Vill de köpa skolhuset efter hyresperioden dras investeringskostnaderna av från priset. Innan föreningen tar över huset ska kommunen installera en ny värmeanläggning.

– Det är ett frikostigt erbjudande, säger Åsa Herbst och förklarar att förutsättningen är att föreningen hyr ut till samhällsnyttiga verksamheter.

Under mötet förklarade Michael Hansson att förslaget är ett enastående tillfälle för medlemmarna. Samtidigt betonade han att det krävs ett engagemang från personer utöver styrelsen för att sköta husets underhåll och arrangera aktiviteter.

– Vi i styrelsen kan inte bära detta ensamma.

Förslaget om föreningens övertagande av Tåstarps skola ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott under nästa vecka.

Under måndagens möte deltog inga andra politiker än kommunstyrelseledamoten Lennart Engström (KD), som även är medlem i Vi i skolan.

Enligt Michael Hansson gav omröstningen en fingervisning om medlemmarnas inställning, men något beslut fattades inte. Senare i veckan sammanträder styrelsen för Vi i skolan.

– Först då tar vi ställning om vi ska gå vidare med detta, säger Michael Hansson.

Läs artikeln på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Efter många turer verkar det nu som att Vi i Skolan-föreningen ska ta över Tåstarps-skolan. Efter tre år med en symbolisk hyra ges de option på att köpa fastigheten. För samma pris som erbjöds den privata förskoleaktören tidigare i år.

– Nu har vi ett konkret förslag som i princip bygger på att de hyr skolan i under tre år, därefter får de köpa byggnaden för 700 000 kronor, säger Åsa Herbst som är kommunstyrelsens ordförande.

Den stora poängen i förslaget, är att föreningen kan göra de renoveringar och förändringar som anses nödvändiga under treårsperioden, menar hon.

– Därefter har de option på att köpa skolan, och då dras deras investeringar av från priset.

Förutom rena materialkostnader innefattas här i även föreningens arbetsinsatser. Innan ett eventuellt övertagande sker, skall kommunen installera en ny värmeanläggning.

– Eller så får föreningen ett bidrag för att själva göra det, det går inte att ha en gammal oljepanna där, säger Åsa Herbst.

I föreningens styrelse är man odelat positiv till det nya förslaget, men de kan inte själva sköta den utan måste ha stöd från byborna och sina medlemmar.

– På årsmötet den 12:e augusti kommer vi ta del av våra medlemmars åsikter, och då hoppas vi att de går man ur huse så att vi får ett bra beslutsunderlag, säger Michael Hansson som är ordförande i Vi i Skolan.

Han medger att det kan vara frestande att hoppa på tåget direkt, och tacka ja utan omsvep, men styrelsen vill vara säkra på att de klarar ekonomin och driften av lokalerna.

– Det krävs ideella insatser av byinvånarna, och det är viktigt att det här implementeras bland dem innan vi tar något beslut, säger han.

För att ekonomin skall rulla åt rätt håll, krävs fler hyresgäster i skolans lokaler, redan i dag har de mindre inkomster från Tåstarps Gymnastikförening och Hembygdsföreningen. Dessutom betalar kommunen 84 000 kronor för att hyra bibliotekslokalerna där. En hyra som nu kan hamna i föreningens kassa. Trots turerna kring förskolan som inte blev av, välkomnar föreningen ett nytt, liknande samarbete. I den processen vill föreningen arbeta tätt med en eventuell hyresgäst, och anpassa lokalernas faciliteter efter deras önskemål.

– Vi har en projektgrupp som arbetar med att titta efter hyresgäster, säger Michael Hansson, och framhåller att området skulle passa bra för till exempel en utomhusförskola.

Liss Böcker och Centerpartiet har inte ändrat sin ståndpunkt i frågan sedan tidigare, utan ser också det positivt och som något nödvändigt att skolans lokaler och dess potential utnyttjas mer än i dag.

– Det här huset är fantastiskt och det har ju varit en skola förr i tiden. En förskola skulle passa utmärkt där och ingen skulle vara gladare än vi om det blev så, säger hon.

Att landsbygden lever upp och blir attraktivare som inflyttningsort med ökad aktivitet, en ny förskola inräknat, är ett annat argument för att hålla sig positiv till förslaget menar hon. Åsa Herbst är inne på samma linje:

– Ställer de upp på det här förslaget, så innebär det att vi får en bra samlingspunkt i Tåstarp.

Den 12:e augusti kallar Vi i Skolan till kombinerat årsmöte och stormöte, där huvudfrågan naturligtvis blir om förslaget går att förankra bland de boende. Därefter kan det gå fort, två dagar efter mötet sammanträder ksau.

– Så fort de själva säger att de vill gå in i det så tar vi upp det där, och sedan i fullmäktige. Det blir en resa som formellt kan ta 1-2 månader, säger Åsa Herbst.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

15 miljoner. Så mycket kostar troligen en totalrenovering av Tåstarps skola med anpassning till två förskoleavdelningar. Priset får politikerna att slå bakut, och nu väntar nya turer i skolhusbråket.

Politikerna i kommunledningen tappade nästan hakan när utredningen kring Tåstarps skola presenterades. Istället för en tidigare kalkyl på att renovera den gamla skolan för knappt fem miljoner kronor handlar det nu om 15. Istället för ett snabbt beslut att sätta igång för att lösa förskolekrisen i Hjärnarpstrakten blir det nu nya turer. Ingen kan i dag säga vad som händer med Tåstarps skola.

– Vi måste försöka hitta en lösning, en lösning som både kommunen kan acceptera och som vi kan få acceptans för hos föreningen Vi i Skolan, förklarar kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M).

Än så länge finns ingen klar uppfattning från partierna. Inte mer än att prislappen som tagits fram av kommunala Ängelholmslokaler är förskräckligt hög.

– Hyreskostnaden för en förskola här blir orimligt hög, samtidigt handlar det ju om att behålla samlingspunkten med biblioteket och gymnastiksalen, och att lösa upp de knutar som uppstått tidigare, förklarar Åsa Herbst, som tänker göra allt för att undvika en ny uppslitande strid kring den gamla skolan.

Oppositionsledaren BrittMarie Hansson (S) var med i den grupp som stoppade den tidigare långt gångna försäljningen. Hennes parti har hela tiden varit inne på att kommunen borde behålla skolhuset och bevara verksamheten som finns där i dag.

– Men den summan vi fick presenterad nu verkar väl dyr. Varför ska hela källaren renoveras? 15 miljoner för ett hus till en uteförskola, det här är inte genomtänkt, säger hon.

Ändå är inte BrittMarie Hansson inne på att begrava idén om renovering och anpassning till förskola.

– 15 miljoner är en alldeles för stor investering, men det borde går att hitta en framkomlig väg. Det trista är att det känns som vi är tillbaka på ruta ett igen med Tåstarps skola, säger oppositionsrådet.

Centern har haft en nyckelroll i turerna kring Tåstarps skola, och varit pådrivare inom den borgerliga alliansen för att kommunen skulle göra om huset till förskola.

– Uppdraget nu var tydligt, få fram en kalkyl för anpassning till förskola. Ingen har begärt totalrenovering. Man kan bara beklaga att det gick som det gick med planen på att sälja till en privat entreprenör. Nu kan det bli en ny diskussion om fastighetsförsäljning, säger Liss Böcker.

Moderatpolitikern och byggaren Göran Larsson går längre:

– Jag saknar ord. Kostnaderna är inte vettiga. En miljon för byggledning och en miljon för utemiljön...

Men vad ska ni göra nu med Tåstarps skola då?

– Det känns som om kommunen är instängd i ett hörn, och jag har faktiskt inte en aning om hur vi ska komma ur det här. Kanske kan Socialdemokraterna och Engelholmspartiet som var med och stoppade försäljningen lösa det, säger Göran Larsson.

EP-ledaren Stig Andersson har än så länge inget att säga i frågan eftersom han inte sitter med i kommunstyrelsens arbetsutskott, och inte har sett utredningen.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Kommunen behåller Tåstarps skola. Huset ska dessutom totalrenoveras snarast och anpassas för 40 förskolebarn.

 

TÅSTARP. Ärendet stod inte på politikernas dagordning. Ändå kom Tåstarps skola upp vid kommunledningens onsdagsmöte. Och även om det inte finns något formellt beslut eller protokoll är beskedet tydligt. Och troligen enigt från de politiska partierna. Kommunen behåller det gamla skolhuset.

Redan under eftermiddagen mejlade kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M) till Michael Hansson, ordförande i föreningen Vi i skolan, en organisation som bildades som protest på mot kommunens beslut att sälja huset.

– Det är självklart ett mycket positivt besked. Det var ju försäljningsplanerna och oron det skapade som gjorde att vi bildade föreningen, säger Michael Hansson.

Precis som NST berättade i förra veckan är tanken att genomföra en genomgripande renovering av huset. I det ingår en anpassning till förskola, där kommunen siktar på två avdelningar, cirka 40 barn.

Exakt hur och när ombyggnaden ska ske är oklart. Men det ska göras snarast. En rimlig tidsplan säger att det skulle kunna bli inflyttning vid årsskiftet.

– Vi har inga ritningar, men lämnar över uppdraget till kommunens fastighetsstrateg och Ängelholmslokaler. Därför kan jag heller inte säga något om när förskolan ska öppna, eller vad renoveringen kostar, förklarar Åsa Herbst.

Det är ingen nödrenovering kommunen siktar på. Tanken är att förskolan ska bli kvar i många år. Och husets värde ska skyddas. I det ingår allt från nytt uppvärmningssystem till handkappanpassning.

I det ingår även att utreda om övervåningen kan utnyttjas. Om kommunen själv ska stå kvar som fastighetsägare, eller om skolan flyttas över till nya bolaget Ängelholmslokaler är en skatteteknisk fråga.

– Det spelar ingen roll för oss. Det viktiga är att biblioteket blir kvar inne i huset, och om lokalerna ska disponeras om vill vi gärna vara med och tycka. Just bibliotekets placering i huset har ju visat sig vara känslig, säger Michael Hansson.

Enligt kommunledningen ska de som använder huset bli kvar. I mejlet till föreningen betonar dock kommunalrådet att besked om biblioteksfilialen med åtta timmar i veckan bara gäller för ett budgetår i taget.

Tanken att renovera och åter dra igång en förskola i huset framfördes mycket tidigt av Socialdemokraterna, men det föll sedan majoriteten varit inne på försäljning.

Nu verkar alla partierna överens om framtiden för huset. Ett viktigt skäl är att dagisbygget i Hjärnarp troligen blir försenat i flera år, och det måste fram nya förskoleplatser.

Även om enigheten om huset och användningen är stor kan det bli politisk strid i barn- och utbildningsnämnden. Det är de som avgör om den nya förskolan i Tåstarp ska bemannas med kommunanställd personal eller drivas av något bolag.

– Där har åtminstone jag varit tydlig. Förskolan ska skötas av någon annan än kommunen, säger Liss Böcker (C).

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Ingen försäljning utan istället renovering. Dessutom ny förskola och det snabbt. Centern har fått fram ett nytt förslag om Tåstarps som fler nappar på.

ÄNGELHOLM. Vid onsdagens kommunstyrelse skulle än en gång framtiden diskuteras för det gamla skolhuset i Tåstarp. Sedan förslaget att sälja till en privat förskoleentreprenör havererat och den tilltänkte köparen Ellinor Rydell dragit sig ur har framtiden varit minst sagt oviss.
Och från politiskt håll har det funnits många förslag, och osäker majoritet
De flesta borgerliga var inne på att sälja till högstbjudande, medan oppositionen ville att kommunen skulle behålla fastigheten, trots att den står på försäljningslistan. I potten ligger också lokalerna för biblioteksfilialen, gymnastikföreningen och den nybildade organisationen Vi i skolan.
Vid ett gruppmöte i veckan kläckte centern en idé som Liss Böcker presenterade i samband kommunstyrelsen. Förslaget har kommit fram så snabbt att det inte diskuterats ens inom alliansen före mötet. Ändå blev det ett positivt mottagande.
– Kommunen ska behålla huset och snabbt göra en totalrenovering. I praktiken finns redan ritningar och bygglov. Målet är att redan i år öppna en förskola i skolhuset med två avdelningar. Läget är akut i Hjärnarpsområdet, och nybygget där verkar ju bli rejält försenat, säger Liss Böcker.
Med förskola i huset skulle både bibliotek och gymnastik kunna bli kvar. Precis som det var tänkt med Ellinor Rydell som ägare.
– Naturligtvis får det göras en hel del med huset, bland annat när det gäller handikappanpassning. Men samtidigt skulle vi kunna ta bort paviljongen Morkullan i Hjärnarp. Då finns det ett permanent behov av de här nya platserna, säger Tåstarpsbon Lennart Engström (KD), som kallar förslaget "mycket intressant".
Även från Socialdemokraterna blir det tummen upp. Christer Hansson säger ja direkt.
– Att kommunen ska behålla den här strategiskt placerade byggnaden är vad vi har velat hela tiden. Och att den skulle renoveras. Men det fanns ju ingen majoritet för det tidigare, säger han.
Första reaktionen från Moderaternas kommunalråd Åsa Herbst andas också optimism. Åtminstone sågas inte förslaget.
– Jag ska prata mer med Liss, och är angelägen om att sy ihop det så att det blir en lösning som passar så många som möjligt, säger Åsa Herbst.
När det är dags för beslut handlar det först och främst att få besked från barn- och utbildningsnämnden och från fastighetskontoret. Hur hög blir hyran, och när skulle lokalerna kunna vara renoverade och godkända?
Även om det blir en bred majoritet kring att starta förskola i Tåstarp lär inte partierna vara överens hela vägen. För Liss Böcker är det självklart att förskolan ska drivas av någon annan än kommunen, även om huset förblir kommunalt.
Driftsformen väckte upprörda känslor redan kring det försenade nybygget i Hjärnarp där det från barn- och utbildning förutsattes att den skulle vara kommunal.
– Här sade ju dessutom skolchefen att det var ganska självklart att nästa förskola efter den skulle vara i enskild regi, säger Liss Böcker.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst
Foto: Mats Roslund Foto: Mats Roslund

TÅSTARP. Sedan den tilltänkte köparen och förskoleföretagaren dragit sig ur har det varit tyst om Tåstarps skola. Åtminstone från kommunledningen. Den stora frågan finns kvar, sälja, eller inte sälja?

– Fastigheten står på försäljningslista. Det har fullmäktige bestämt, och det var även Socialdemokraterna med på, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M), som dock vet att det inte är lika självklart längre.

Största oppositionspartiet har dessutom förklarat att kommunen borde behålla det gamla skolhuset vid kyrkan. De var ett av partierna som gick emot den försäljning som ändå sprack när köparen backade.

– Vi står kvar vid det. Kommunen bör göra en minirenovering så att gymnastikföreningen och biblioteket kan stanna. Då kan skolan fortsätta att vara en samlingspunkt i byn, och föreningen Vi i skolan får som de vill, förklarar BrittMarie Hansson (S).

Från majoriteten har det låtit annorlunda. Och när den tilltänkta affären sprack var det flera som direkt var inne på att snabbt sälja huset till högstbjudande för att slippa fler likande debatter.

Det var meningen att ett första politiskt beslut skulle ha tagits i veckan. Tåstarps skola stod med på listan till extramötet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men på initiativ från ordföranden plockades ärendet bort.

– Med tanke på hur det nu blev vore det bra om frågan diskuterades ytterligare en gång inom partigrupperna. Det verkar finnas lite för många förslag, säger Åsa Herbst (M).

Och hon sticker inte under stol med att Socialdemokraternas inställning retar.

– Att prat om någon slags nödrenovering när vi nu ser så många exempel på vad som händer när hus inte sköts ordentligt är konstigt. Smårenoveringar brukar bli både dyra och besvärliga, säger hon.

Största anledningen till att ärendet ströks är ändå Kristdemokraterna. De verkar fortfarande inne på att sälja billigt till föreningen Vi i skolan. De flesta andra inom alliansen vill ha en anbudsgivning där i princip högsta bud vinner. Det ska också finnas en möjlighet att ge rabatt för något samhällsnyttigt ändamål.

– Viktigast är att vi inte får en så infekterad debatt igen. Förra gången blev ju värderingen plötsligt jätteviktig för många i kommunfullmäktige, säger Åsa Herbst.

 

Följ den heta debatten på HD.se Klicka här-->>

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Vill och kan föreningen Vi i skolan köpa Tåstarps skola? På onsdag träffar de kommunledningen för att återuppta diskussionerna om försäljningen.
TÅSTARP.
Kommunen valde förskoleföretagaren Ellinor Rydell som köpare framför föreningen Vi i skolan. De trodde mer på hennes projekt, som också skulle ge kommundelen välbehövliga förskoleplatser.
Men planerna på den nya förskolan gick i stöpet vid Lucia. Då gav Ellinor Rydell upp. Den långa och konfliktfyllda politiska hanteringen och kritiken som gjort bankerna tveksamma ledde fram till beslutet.
Nu är kommunen tillbaks på ruta ett med försäljningen av Tåstarps skola. Och styrelsen för Vi i skolan har blivit inbjudna till ett möte med kommunpolitikerna på onsdag.
– Vi är fortfarande intresserade och är glada för att man visar oss sådant intresse att man kallar oss till ett möte. Men vi har inte fått något förslag, säger föreningens ordförande Michael Hansson.
I ett tidigare skede handlade det om att föreningen skulle överta det gamla skolhuset, med kommunens biblioteksfilial som en av hyresgästerna, för en krona. Då tänkte de låna en miljon för att klara nödvändig renovering. Nu är det marknadspris som gäller, har de fått besked om. Huset är värderat till 900 000 kronor av mäklare och tanken var att sälja för 700 000 till Ellinor Rydell.
Klarar ni det ekonomiskt?
– Det har vi så klart funderat på och om vi får ett konkret förslag måste vi ha ett stormöte och känna våra medlemmar på pulsen. Har man ett hållbart koncept och borgenärer så kan man alltid få lån, säger Michael Hansson.
Från föreningens sida handlar det om att behålla mötesplatsen i byn och biblioteket. De hoppas också få dit en uteförskola som hyresgäst.
Lennart Engström (KD) förklarar varför alliansledningen har bjudit in till mötet:
– Vi har fått kritik för att föreningen inte fick resonera med oss om sitt förslag. Det blir ett helt neutralt möte där vi ska prata igenom läget och hur det har blivit, säger han.
Är det realistiskt att föreningen köper skolan?
– Nej, jag ser det inte som speciellt realistiskt, men det är ändå viktigt att vi får den här dialogen med dem, säger Lennart Engström.
Även kommunalrådet Åsa Herbst (M) säger att hon vill lyssna på hur Vi i skolan resonerar om framtiden.
– Jag har inte själv haft så mycket direktkontakt med dem. Det här är verkligen som ett blankt blad just nu och det finns inga beslut tagna om någonting, säger hon.
Oppositionsledaren BrittMarie Hansson (S) kommer också att delta. Socialdemokraterna har hela tiden arbetat för att Vi i skolan ska få köpa skolan, men är nu med på att det i så fall måste ske till marknadspris.

Läs reportaget och kommentarerna på HD.se

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd / nst

Annons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bo på lantgård
Hästaktiviteter

Ta mig dit --->

0

Toarps Lv Teknik
070-587 52 65

 

Plåtslagaren i
byarna!

Britas Hudvård

www.britashudvard.se

0730-65 63 00

0
Annonsera här!

Vi behöver ditt stöd för att bevara skolan i framtiden! 
Tryck här för mer information.

Google+