Google+
toplogo

Överförmyndarskap från politikerna utmanövrerade föreningen att få möjligheten att överta skolan.

Nu har det gått drygt 10 dagar sedan kommunstyrelsen tog beslut att låta Ellinor Rydell förvärva Tåstarps skola. Kommunstyrelsen har tidigare underkänt föreningens ekonomiska handlingsplan, samt utan vare sig information eller förvarning ändrat sitt erbjudande om "köp" för en krona till försäljning efter marknadsanpassat pris. Att politikerna ansåg att föreningens handlingsplan var en glädjekalkyl stod att läsa i tidningen (HD). Eftersom man inte intresserat sig för våra argument känns detta som ett klart överförmyndarskap. Tystnaden är total från politikerna och besvikelsen för hur föreningen behandlats stiger i byarna.
Ordföranden har varit i kontakt med kommunens jurist för att opartiskt få hjälp att bedöma hur hanteringen skötts. Föreningen har fått verifierat att man behandlats på ett nedlåtande och ej korrekt sätt. Kommunens jurist har för avsikt att uppmana kommunledningen att kalla till ett möte med föreningen för att reda ut den uppkomna situationen.

 

Styrelsen har haft ett möte med Ellinor Rydell den 12 november, då en öppen diskussion kring möjligheterna att gemensamt kunna skapa en samlingsplats i symbios med förskoleverksamhet diskuterades. Styrelsen kunde konstatera att flera av föreningens önskemål i nuläget ser ut att kunna bli verklighet. Ellinor anser att föreningen kommer att ha stor betydelse framöver och vill gärna diskutera hur ett framtida samarbete skall läggas upp.
Eftersom köpet formellt sett ej är slutfört förrän KF haft sitt nästa möte, kommer vidare förhandlingar med Ellinor inte att genomföras förrän efter detta möte.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+