Google+
toplogo

Kommunen bjuder in "Vi i skolan" styrelsen till överläggningar.

Tidigare erbjöds föreningen få köpa skolan för en krona av kommunen. Det mesta tyder på att kommunen på grund av lagar och regelverk

ej har möjlighet att göra den typ av affärer. I nuläget pekar därför det mesta på att det blir ett marknadsorienterat pris vid en eventuell försäljning.

Därmed bjuder nu kommunstyrelsen in för diskussion om föreningens verksamhetsplan och finansiella möjligheter den 9 januari i kommunhuset.
Vi kommer framföra vårt fortsatta intresse som förening och presentera visionerna som hela tiden funnits trots felaktiga rykten och spekulationer.
Tillsammans måste vi som förening och med dig som medlem nu sammanställa möjliga stöd, idéer och visioner som balanserar finansiering vid ett övertagande. Många idéer och förslag har inkommit till oss i styrelsen hittills och ett flertal av dom är väldigt bra för att säkra driftskostnaderna som kommer finnas. Vi uppmanar härmed till diskussion i vårt forum eller kontakta oss i styrelsen direkt via telefon eller e-post.

Vi kommer sammanställa förslag utifrån idéer och förslag med huvudpunkter enligt följande:
Ägandeform (Andelsägande eller annan form)
Förutsättningar med kommunen i samband med eventuellt övertagande
Omedelbara åtgärder att göra vid övertagandet (byggnaden och engagemangsrekrytering)
Kortsiktiga visioner för föreningen och skolan
Långsiktiga visioner för föreningen och skolan
Arbetsgrupper som ansvarar för: skolbyggnaden (utomhus och inomhus), aktivitetsgrupper (flera olika grupper), föreningssamordnare, förskolegrupp m.m.

Hör av dig och ge oss idéer och värdefull kunskap som gagnar vår framtida samlingsplats för unga och gamla i bygden.

Vi framför ett stort tack för ert stöd under året som gått och hoppas på fortsatt stöd 2013.

Gott Nytt år önskar
Styrelsen i "Vi i skolan"

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+