Google+
toplogo

FORTFARANDE OVISST VAD GÄLLER FRAMTIDEN FÖR TÅSTARPS SKOLA.

Senaste informationen från styrelsen på denna sidan, var inför de överläggningar som Kommunledningen bjöd in till den 9 januari 2013.
Vid detta tillfälle klargjorde styrelsen att Vi i skolan fortfarande är intresserade av att ta över skolan. Vi redogjorde även för vår plan över framtida verksamheter och vår ekonomiska plan. Allt enligt vad
som tidigare skickats in till kommunen, beskrivits här på hemsidan och på stormöte i skolan.
Kommunledningens representanter beskrev läget som ovisst efter att Ellinor Rydell hoppat av affären. Åsa Herbst informerade om den komplicerade politiska situation som uppstått, där man ej är överens om det finns en möjlighet att sälja till samma pris som Ellinor blev
erbjuden, eller om man blir tvungen att försöka få ut så mycket som möjligt genom en öppen försäljning med budgivning.
Ärendet skulle ha varit uppe till behandling på KSAU-möte den 23 januari och den 6 februari. Vid bägge tillfällena har ärendet tagits bort från dagordningen p.g.a. att man ej har diskuterat klart och
uppnått enighet inom de olika partigrupperna. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst har vid bägge tillfällena informerat ordförande Michael H. om läget och att processen ej kommit vidare. Genom denna situation har ju inte heller styrelsen haft något att gå vidare med.
Informationen som står i NST måndagen den 11 januari har givetvis även lämnats till styrelsen för Vi i skolan. Uppgiften om att det finns ett förslag om en "minirenovering" och att kommunen i sådant fall skall behålla skolan, är ju i högsta grad revolutionerande för oss.
Föreningen Vi i skolans övergripande målsättning är ju att vid en EV FÖRSÄLJNING av skolbyggnaden se till att bybornas intressen, önskemål och behov av social samvaro blir tillgodosedda, vilket till sin ytterlighet kan innebära att föreningen själv köper skolbyggnaden för
att förverkliga detta.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+