Google+
toplogo

Styrelsen har förhandlat med kommunen

Strax innan julhelgen 2012 förändrades förutsättningarna för föreningen som då inlett en bra dialog med den eventuella köparen till fastigheten.
Man hoppade av och var inte längre intresserad att köpa byggnaden.

Under våren och försommaren har styrelsen fortlöpande haft diskussioner och förhandlingar med kommunledningen för att hitta en alternativ lösning som kan ge byborna en bra lösning med tillgänglighet och chans att påverka framtiden för denna fantastiska mötesplats.

Flera alternativ har bollats mellan styrelseledamöter och kommunen.
Under tiden som diskussioner pågått har styrelsen valt att inte offentliggöra något, då risken för feltolkningar och förhastade påståenden skulle kunna påverka.
Lagom till sommarmånaderna inletts har kommunledningen och styrelsen kommit fram till en bra lösning som skall offentliggöras vid kommande årsmöte. Där skall medlemmarna tillsammans fatta beslut om att gå vidare eller avböja.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+