Google+
toplogo

Årsmöte 12 augusti kl. 19.00

Montage: Niklas Falck Montage: Niklas Falck

Nu ligger skolans framtid helt i medlemmarnas händer! Och det är verkligen så!
Styrelsen har efter ungefär 6 månaders diskussion och förhandling med kommunledningen kommit fram till en väldigt bra lösning.
Vid kommande årsmöte inleds detta med en detaljerad presentation av förhandlat förslag. Styrelsen kommer också att presentera förslag på hur föreningen skall organiseras för att på bästa sätt förvalta och bedriva verksamheter i skolbyggnaden.
Slutligen skall beslut fattas för eller emot för detta förslag.
Den 14 augusti skall detta beslut behandlas på Kommunledningens KSAU-möte.

Det är väldigt viktigt att du deltar som medlem och är med och påverkar. Beslutet avgör om föreningen skall ta över och direkt påverka vilka aktiviteter som skall bedrivas, eller om fastigheten skall säljas på öppen marknad och därmed riskera att gå förlorad.
Du avgör och ditt val är viktigt!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+