Google+
toplogo

Tillrättaläggelse med anledning av artikel i NST 2013-10-06

Hej alla trogna och välinformerade läsare av vår hemsida.

Till alla som höjde på ögonbrynen då ni läste artikeln från i söndags vill jag förklara vad som fortfarande gäller: Föreningen skall inom kort teckna ett hyresavtal på 3 år. Efter dessa 3 år skall tagas beslut om föreningen skall köpa Tåstarps skola. Det är sannolikt att föreningen tillträder skolan som hyresgäst 2013 12 01, det hela beror på beslutsfattningen i Kommunfullmäktige. Om det efter 1 år visar sig att föreningen ej klarar av att driva verksamheten i skolan, kan kommunen bryta hyresavtalet och återta skolan. Samma sak gäller efter 2 år.
Vad gäller oljepannan är min inställning som sann miljövän följande: Det är oerhört pinsamt för oss varenda dag som pannan finns kvar och påverkar vår miljö negativt.
Den skall självklart elimineras så fort som möjligt. Dock skall vi inte bli uppstressade och hals över huvud kasta oss in i ett snabbt beslut om alternativ uppvärmningsanläggning. Väl genomtänkt och planerat med sikte på nästkommande 50 år skall det bli.
Michael Hansson
Ordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+