Google+
toplogo

Styrelsen planerar på söndag

Söndag den 27 oktober kommer styrelsen sitta ner och detaljplanera verksamhetsplanen och hur arbetsgrupper skall sättas igång.
Då beslut nu fattats av kommunledningen och hyresavtalet blivit godkänt kan det erfterlängtade arbetet starta. Det allra första som skall göras är att origanisera behovsbilden för att göra byggnaden godkänd och funktionsanpassad.
Vi har flera eventuella hyresgäster som vi diskuterar lösningar och idéer med just nu.
Styrelsen skall sammanfatta och förbereda kombinationen av befintliga verksamheter, eventuella nya verksamheter och tillgängligheten för användandet av byggnaden.
Inom kort kommer medlemmarna bjudas in till stormöte, där verksamhetens formella start kan börja.
Arbetsgrupperna som förbereds just nu kommer att inleda olika typer av förberedande arbeten.
Vi hoppas från styrelsens sida att ytterligare nya medlemmar sluter upp och vill vara med i en historisk uppstart att starta något unikt i Tåstarp, Toarp och Gånarp.
Håll utskik här på sidan, då vi inom kort uppdaterar med ny information.
//Styrelsen

Vi kommer inom kort bjuda in till stormöte för att tillsammans organisera oss

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+