Google+
toplogo

Glädjande besked

Föreningen Vi i Skolan har gått i mål som segrare efter första etappen i detta projekt som kan liknas vid ett treårs-Tour de France.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 25/11 hade 5 tunga representanter från olika partier begärt ordet. Alla var positiva, förhoppningsfulla och nöjda med det utarbetade förslaget och yrkade på bifall utan reservationer. Detta känns såklart oerhört glädjande för oss allihop i Tåstarp-Toarp-Gånarp. Samtidigt sätter det en press på oss att genom hårt och målmedvetet arbete leva upp till de förväntningar och förhoppningar som ställs från alla tänkbara håll.

När vi nu formellt sett tar över ansvaret den 1 december, startar ju som ni alla förstår den första av de övriga  etapperna i vårt Tour de Tåstarp och det är en ”Bergsetapp”. Direkt framför oss ligger nu intensiva kontakter med myndigheter för att få bygglov och godkännande vad gäller tillgänglighetsanpassning och eventuella förändringar i verksamhetens inriktning samt en brandskyddsdokumentation för hela byggnaden. Därefter kan vi bjuda in ytterligare hyresgäster och samarbetspartners, vilket är en förutsättning för att vår egen nytta och glädje av skolan skall kunna fortleva.

Det är inte säkert att vi klarar av att vinna alla etapperna, men vi ska definitivt gå i mål som segrare i sista etappen om 3 år och därmed bli ägare till skolan.

För att uppnå detta behöver vi många glada, positiva, nöjda och framåtsträvande medlemmar. Till dig som eventuellt tagit på dig en ”Betongkeps” vad gäller inställningen till skolprojektet, kan vi bara säga: Släng den! Ta på en Tyrolerhatt och kom med i gemenskapen!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+