Google+
toplogo

Skolförsäljning i Tåstarp tillfälligt stoppad

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige att sälja Tåstarps skola till förskoleföretagaren Ellinor Rydell. Oppositionen begärde och fick igenom en återremiss. De vill ha en opartisk värdering och budgivning.

 

ÄNGELHOLM. Byföreningen Vi i skolan eller idrottsläraren Ellinor Rydell som ska starta förskola.Båda har velat ta över Tåstarps skola från kommunen och vinstlotten gick till förskoleföretagaren som ska få köpa skolhuset för 700 000 kronor. Priset är satt av kommunens exploateringschef, med hänsyn till att Ellinor Rydell tar över huset i befintligt skick med de fel och brister som finns.

Vid måndagens kommunfullmäktige skulle köpekontraktet, som garanterar biblioteksfilial i huset åtminstone ett år framöver, klubbas.

Redan den 1 december ska Ellinor Rydell få ta över fastigheten enligt kontraktet men nu lär övertagandet bli försenat tills kommunfullmäktige haft sitt nästa möte den 6 december. Engelholmspartiet fick med stöd av Socialdemokrater och Sverigedemokrater ihop till mer än den tredjedel av rösterna som behövs för återremiss.

– Vi kan inte förstå varför kommunen ska sälja en fastighet utan att ha gjort en opartisk värdering och utan att ha gått ut med försäljningen på den öppna marknaden. Fastigheten vid sidan om har mindre tomt och är i betydligt sämre skick men har ändå rätt nyligen värderats högre, sade Stig Andersson (EP) som också ifrågasatte bristen på långsiktighet för biblioteket.

Förslaget om återremiss stöddes av Socialdemokraterna som först yrkat på avslag.

– Vi vill att Vi i skolan ska få överta skolan. De var först ut och hade lämnat ett seriöst förslag som var väl genomtänkt. Dessutom blir det inte alls biblioteksytor i den omfattningen som i dag när det lilla rummet försvinner, sade oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S).

Christer Hansson (S) betonade hur viktig skolan är som samlingsplats i byn och höll inte med Lennart Engström (KD) som menade att sockenstugan på andra sidan vägen är ett nog så bra alternativ som samlingsplats.

Centerns kommunalråd Liss Böcker har drivit frågan om att rädda biblioteket genom försäljningen till Ellinor Rydell. Återremissen blev ett bakslag men hon framhöll hur bra det kan bli för Tåstarp.

– Det är en verklig satsning på landsbygdsutveckling. Med en fantastisk möjlighet för förskolebarn, föreningsverksamheterna som ska finnas kvar precis som i dag och det absolut viktigaste, att biblioteket kommer att vara kvar med samma öppettider och bibliotekarie, sade hon.

Malin Jönsson i Miljöpartiet instämde:

– Som boende på landsbygden kan jag inte tänka mig en bättre plats för en förskola.

Liksom Lennart Engström:

– Poängen är också att vi får en förskola just där det finns behov, det är framför allt i Hjärnarp vi har brist på förskoleplatser.

Kritiken mot bristen på långsiktighet tillbakavisades.

– Vem kan garantera något för all framtid? Om vi lämnar ut huset på öppna marknaden så kanske någon köper upp fastigheten, renoverar den och säljer den. Då vet vi ingenting, nu har vi i alla fall styrt upp en del, tyckte Liss Böcker.

Nu lär frågan komma upp igen vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte för att det ska hinna tas beslut på nästa kommunfullmäktige.

Etiketter: hd / nst

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+