Google+
toplogo

Renovering för förskola i Tåstarp

Kommunen behåller Tåstarps skola. Huset ska dessutom totalrenoveras snarast och anpassas för 40 förskolebarn.

 

TÅSTARP. Ärendet stod inte på politikernas dagordning. Ändå kom Tåstarps skola upp vid kommunledningens onsdagsmöte. Och även om det inte finns något formellt beslut eller protokoll är beskedet tydligt. Och troligen enigt från de politiska partierna. Kommunen behåller det gamla skolhuset.

Redan under eftermiddagen mejlade kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M) till Michael Hansson, ordförande i föreningen Vi i skolan, en organisation som bildades som protest på mot kommunens beslut att sälja huset.

– Det är självklart ett mycket positivt besked. Det var ju försäljningsplanerna och oron det skapade som gjorde att vi bildade föreningen, säger Michael Hansson.

Precis som NST berättade i förra veckan är tanken att genomföra en genomgripande renovering av huset. I det ingår en anpassning till förskola, där kommunen siktar på två avdelningar, cirka 40 barn.

Exakt hur och när ombyggnaden ska ske är oklart. Men det ska göras snarast. En rimlig tidsplan säger att det skulle kunna bli inflyttning vid årsskiftet.

– Vi har inga ritningar, men lämnar över uppdraget till kommunens fastighetsstrateg och Ängelholmslokaler. Därför kan jag heller inte säga något om när förskolan ska öppna, eller vad renoveringen kostar, förklarar Åsa Herbst.

Det är ingen nödrenovering kommunen siktar på. Tanken är att förskolan ska bli kvar i många år. Och husets värde ska skyddas. I det ingår allt från nytt uppvärmningssystem till handkappanpassning.

I det ingår även att utreda om övervåningen kan utnyttjas. Om kommunen själv ska stå kvar som fastighetsägare, eller om skolan flyttas över till nya bolaget Ängelholmslokaler är en skatteteknisk fråga.

– Det spelar ingen roll för oss. Det viktiga är att biblioteket blir kvar inne i huset, och om lokalerna ska disponeras om vill vi gärna vara med och tycka. Just bibliotekets placering i huset har ju visat sig vara känslig, säger Michael Hansson.

Enligt kommunledningen ska de som använder huset bli kvar. I mejlet till föreningen betonar dock kommunalrådet att besked om biblioteksfilialen med åtta timmar i veckan bara gäller för ett budgetår i taget.

Tanken att renovera och åter dra igång en förskola i huset framfördes mycket tidigt av Socialdemokraterna, men det föll sedan majoriteten varit inne på försäljning.

Nu verkar alla partierna överens om framtiden för huset. Ett viktigt skäl är att dagisbygget i Hjärnarp troligen blir försenat i flera år, och det måste fram nya förskoleplatser.

Även om enigheten om huset och användningen är stor kan det bli politisk strid i barn- och utbildningsnämnden. Det är de som avgör om den nya förskolan i Tåstarp ska bemannas med kommunanställd personal eller drivas av något bolag.

– Där har åtminstone jag varit tydlig. Förskolan ska skötas av någon annan än kommunen, säger Liss Böcker (C).

Etiketter: hd / nst

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+