Google+
toplogo

Chocknota för Tåstarps gamla skola

15 miljoner. Så mycket kostar troligen en totalrenovering av Tåstarps skola med anpassning till två förskoleavdelningar. Priset får politikerna att slå bakut, och nu väntar nya turer i skolhusbråket.

Politikerna i kommunledningen tappade nästan hakan när utredningen kring Tåstarps skola presenterades. Istället för en tidigare kalkyl på att renovera den gamla skolan för knappt fem miljoner kronor handlar det nu om 15. Istället för ett snabbt beslut att sätta igång för att lösa förskolekrisen i Hjärnarpstrakten blir det nu nya turer. Ingen kan i dag säga vad som händer med Tåstarps skola.

– Vi måste försöka hitta en lösning, en lösning som både kommunen kan acceptera och som vi kan få acceptans för hos föreningen Vi i Skolan, förklarar kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst (M).

Än så länge finns ingen klar uppfattning från partierna. Inte mer än att prislappen som tagits fram av kommunala Ängelholmslokaler är förskräckligt hög.

– Hyreskostnaden för en förskola här blir orimligt hög, samtidigt handlar det ju om att behålla samlingspunkten med biblioteket och gymnastiksalen, och att lösa upp de knutar som uppstått tidigare, förklarar Åsa Herbst, som tänker göra allt för att undvika en ny uppslitande strid kring den gamla skolan.

Oppositionsledaren BrittMarie Hansson (S) var med i den grupp som stoppade den tidigare långt gångna försäljningen. Hennes parti har hela tiden varit inne på att kommunen borde behålla skolhuset och bevara verksamheten som finns där i dag.

– Men den summan vi fick presenterad nu verkar väl dyr. Varför ska hela källaren renoveras? 15 miljoner för ett hus till en uteförskola, det här är inte genomtänkt, säger hon.

Ändå är inte BrittMarie Hansson inne på att begrava idén om renovering och anpassning till förskola.

– 15 miljoner är en alldeles för stor investering, men det borde går att hitta en framkomlig väg. Det trista är att det känns som vi är tillbaka på ruta ett igen med Tåstarps skola, säger oppositionsrådet.

Centern har haft en nyckelroll i turerna kring Tåstarps skola, och varit pådrivare inom den borgerliga alliansen för att kommunen skulle göra om huset till förskola.

– Uppdraget nu var tydligt, få fram en kalkyl för anpassning till förskola. Ingen har begärt totalrenovering. Man kan bara beklaga att det gick som det gick med planen på att sälja till en privat entreprenör. Nu kan det bli en ny diskussion om fastighetsförsäljning, säger Liss Böcker.

Moderatpolitikern och byggaren Göran Larsson går längre:

– Jag saknar ord. Kostnaderna är inte vettiga. En miljon för byggledning och en miljon för utemiljön...

Men vad ska ni göra nu med Tåstarps skola då?

– Det känns som om kommunen är instängd i ett hörn, och jag har faktiskt inte en aning om hur vi ska komma ur det här. Kanske kan Socialdemokraterna och Engelholmspartiet som var med och stoppade försäljningen lösa det, säger Göran Larsson.

EP-ledaren Stig Andersson har än så länge inget att säga i frågan eftersom han inte sitter med i kommunstyrelsens arbetsutskott, och inte har sett utredningen.

 

Etiketter: hd / nst

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter

Google+